Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи
 

Цілі уроку: розглянути гормональну систему регуляції, познайомити учнів з її основними термінами й поняттями, а також із залозами внутрішньої секреції та гормонами, які вони виділяють.

Обладнання й матеріали: таблиці «Вегетативна нервова система»,  «Залози внутрішньої секреції», розбірна модель головного мозку людини.

Базові поняття й терміни: гуморальна регуляція, гормони, залози внутрішньої секреції.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з поняттями «гормональна регуляція» й «гормони» та основними принципами роботи ендокринної системи; розповісти про залози внутрішньої, змішаної та зовнішньої секреції; порівняти нервову й гуморальну регуляцію.

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Навіщо потрібно регулювати процеси, які відбуваються в організмі?

2. Які системи у тварин відповідають за регуляцію процесів в організмі?

3. Чи відрізняється регуляція процесів в організмі у ссавців і комах?

Повідомлення учнів

Гормони та їх роль у регуляції функцій організму.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Гуморальна регуляція — координація фізіологічних функцій організму з допомогою хімічних речовин, що переносяться різними рідинами організму (кров, лімфа, тканинна рідина).

Гормони — високоспецифічні біологічно активні речовини, що здійснюють свій вплив далеко від місця синтезу.

Ендокринна система — сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують у кров і лімфу гормони. Вона разом з нервовою системою регулює та координує важливі функції організму людини: ріст, репродукцію, обмін речовин, процеси адаптації. На відміну від залоз зовнішньої секреції, у складі ендокринних залоз відсутні вивідні протоки, але вони мають добре розвинуту судинну сітку.

В ендокринній системі розрізняють центральний і периферійний відділи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. Органи центрального відділу тісно пов’язані з органами центральної нервової системи й координують діяльність усіх інших ланок ендокринної системи. Органи периферійного відділу здійснюють багатоплановий вплив на організм, посилюють чи послаблюють обмінні процеси. Розрізняють також органи, які поєднують виконання ендокринної функції з екзокринною, та окрему дисоційовану ендокринну систему, яка утворена великою группою ізольованих ендокриноцитів, розсіяних по органах і системах організму. Основою ефективного функціонування ендокринної системи є використання принципу зворотного зв’язку.

Розповідь учителя з одночасним заповненням таблиці

Залози внутрішньої секреції людини

Залоза внутрішньої секреції

Місце розташування

Функції

Гіпоталамус

Входить до складу проміж-

ного мозку

Контроль і регуляція

роботи залоз ендокринної

системи

Гіпофіз

Округле утворення на

нижній поверхні мозку

(входить до складу проміж-

ного мозку)

Регулює роботу інших

ендокринних залоз та ряд

метаболічних процесів

Епіфіз

Невелике шишкоподібне

утворення, розташоване

в глибині мозку (входить до

складу проміжного мозку)

Регуляція біологічних

ритмів, метаболізму,

пристосування організму

до змінних умов освітле-

ності

Щитовидна залоза

Непарний орган, трохи схо-

жий формою на метелика,

знаходиться на передній

поверхні шиї попереду

трахеї

Регулює основний обмін

і забеспечує кальцієвий

гомеостаз крові

Паращитовидні

залози

Чотири невеликі утворення

на задній поверхні щито-

видної залози

Регуляція рівня йонів

Кальцію в організмі

Тимус

Вкрита сполучною ткани-

ною залоза, розташована

позаду грудини

Регуляція роботи імунної

системи та деяких мета-

болічних процесів

Підшлункова

залоза

Велика залоза, розташова-

на біля шлунка

Регуляція рівня глюкози

в крові

Надниркові залози

Пара залоз, які розташова-

ні над нирками та склада-

ються з коркової та мозко-

вої речовин

Регулюють обмін речо-

вин, адаптують організм

до стресу

Яєчники

Розташовані в окремому

заглибленні очеревини

у жінок і прикріплюються

до задньої стінки очереви-

ни широкою зв’язкою

Регулюють розвиток

жіночих статевих ознак

та процеси, пов’язані

з репродуктивними функ-

ціями організму жінки

Сім’яники

Розташовані в мошонці

Регулюють розвиток чо-

ловічих статевих ознак та

процеси, пов’язані з ре-

продуктивними функція-

ми організму чоловіків

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

1. Де розташований гіпофіз?

2. Де розташований епіфіз?

3. Які функції виконує тимус?

4. Які функції виконує підшлункова залоза?

Самостійна робота учнів

1. У чому полягає різниця між залозами внутрішньої, зовнішньої та змішаної секреції? (Залози зовнішньої секреції виділяють свої продукти в довкілля або в порожнини органів, а залози внутрішньої секреції — у кров. Для залоз змішаної секреції характерна наявність обох механізмів)

2. Чим відрізняється механізм дії гормонів від механізму дії нервів? (В основі механізму дії гормонів лежить передача хімічних сигналів, а в основі механізму дії нервів — електричних. Це обумовлює відмінності у швидкості відповіді та тривалості дії сигналів)

V. Домашнє завдання


«Твоя бібліотечка» (за О. Єфімовим). Н. Умеров «Про книжку». С. Михалков «Пісенька юних читачів». М. Чепурна «Золота хвилина»
Олесь Донченко «Лісовою стежкою»
Множення на 10,100,1000
«Мудра дівчина» (українська народна казка). Побутові казки
Секс полезен!
Узагальнення вивченого про наголос, наголошені й ненаголошені голосні

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія