Будова й функції органів дихання
 

Цілі уроку: ознайомити учнів зі значенням дихання як процесу, необхідного для життя, розглянути органи дихання, показати взаємозв’язок їх будови з функціями, що виконуються.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображеннями органів дихання різних хребетних, таблиця «Органи дихання», моделі гортані й легень, діафільм «Будова й робота органів дихання».

Базові поняття й терміни: дихання, зовнішнє й внутрішнє дихання, носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхіальне дерево, бронхіоли, альвеоли, легені, плевра, плевральна порожнина, плевральна рідина.

Концепція уроку

Сформулювати визначення поняття «дихання»; пояснити різницю між внутрішнім і зовнішнім диханням; розглянути дихання як процес, без якого життя людини було б неможливим; описати будову й функції органів дихання людини; звернути увагу на

взаємозв’язок будови й функцій, що вони виконують.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які функції виконує кров?

2. Які речовини переносить кров?

3. Чим відрізняється венозна й артеріальна кров?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

Дихання — сукупність процесів, унаслідок яких відбувається поглинання організмом кисню й виділення з нього вуглекислого газу.

Внутрішнє дихання — окисні процеси в клітинах, унаслідок яких виділяється енергія.

Зовнішнє дихання — обмін газів між кров’ю й атмосферним повітрям, що відбувається в органах дихання.

Органи дихання

Орган

дихання

Особливості будови

Функції, що виконуються

Носова

порожнина

Простір складної форми, покритий

слизовою оболонкою, що містить нюхові рецептори

Нормалізація температури повітря, що надходить до органів

дихання, нюх

Гортань

Початковий відділ дихального горла,

утворений рухомо сполученими хрящами і прикріпленими до них м’язами і зв’язками

Забезпечує проходження повітря до трахеї, захищає дихальні

шляхи від потрапляння їжі, забезпечує генерацію звуків

Трахея

Трубчаста частина дихальних шляхів,

розташована між гортанню і бронхами.

Складається з хрящових напівкілець,

сполучених зв’язками

Забезпечує проходження повітря до бронхів

Бронхи

Повітропровідні шляхи, що відходять

від трахеї. Складаються з хрящових

напівкілець. Сукупність бронхів, що багато разів діляться, утворює бронхіальне дерево. Бронхи закінчуються альвеолярними ходами, на стінках яких розташовані альвеоли (легеневі пухирці)

Забезпечують транспорт повітря між трахеєю й альвеолами, беруть участь у терморегуляції

організму

Легені

Парні органи дихання. Права легеня

складається з трьох часток, а ліва —

з двох. На внутрішній поверхні легень

розташовані ворота легень, якими проходять бронхи, судини й нерви. Легені вкриті плеврою, що складається з двох листків — зовнішнього і внутрішнього. Між ними розташована плевральна порожнина, заповнена плевральною рідиною

Забезпечують газообмін між кров’ю й атмосферою

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

1. Що таке дихання?

2. Що таке зовнішнє дихання?

3. Що таке внутрішнє дихання?

4. Які функції виконує носова порожнина?

5. Опишіть будову легень. 

Самостійна робота учнів

1. Поясніть, чому великі організми не мають трахейної системи дихання? (Довжина трахеї у великих організмів повинна бути дуже великою. Але в цьому випадку неможливо забезпечити обмін використаного і свіжого повітря під час дихання)

2. Чому легені людини більш пристосовані до життя на суходолі, ніж легені амфібій і рептилій? (Легені людини мають більш складну будову й велику площу дихальної поверхні)

V. Домашнє завдання


Третий лишний
Задача, яка містить поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел
Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії
Весна іде, красу несе!
Позакласний захід «Любе місто – рідний Харків»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія