Тематична контрольна робота № 4 (тестові завдання)
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з теми «Односкладні й неповні речення»; перевірити знання й уміння, необхідні для доречного використання односкладних і неповних речень у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати, доповнювати тощо.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми.

ІV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми за варіантами

Варіант 1

1. Позначити рядок, у якому в реченні головний член указує на дію, що виконується невизначеною особою.

А Звернімося до пізніших років (В. Дрозд).

Б Силою не хвались — краще трудись (Нар. творчість).

В Тепер спомином повертаюся до тополі (Є. Гуцало).

Г Мені бажали здоров’я, успіхів, гарних учнів — не без деякого лукавства (Л. Ковальова).

Д Як було гарно відчувати себе маленькою хазяйкою в цьому лісі! (О. Донченко).

2. Позначити рядок, у якому в безособовому реченні головний член виражений інфінітивом.

А Наймолодшому із нас було чотирнадцять.

Б По-справжньому можна пізнати і зрозуміти письменника, лише побувавши на його батьківщині, у місцях, пов’язаних із його життям і творчістю (П. Параскевич).

В Без Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, Івана Мазепи, Пилипа Орлика не було б нашого народу (Н. Бібік).

Г Нема коли самій побути, присісти, у вікно подивитися (Л. Таран).

Д Читаючи листи-сповіді Катерини Білокур, диву дивуєшся її силі волі, одержимості (М. Кагарлицький).

3. Позначити рядок з неповним реченням.

А Степова безмежна голубінь (І. Пільгук).

Б Сперечалися довго (З. Тулуб).

В Так і сталося (Ю. Хорунжий).

Г Не дійшовши до казарми, зупинився на белебні (І. Пільгук).

4. Позначити рядок зі складним реченням, до складу якого входить умовно неповне речення.

А Хвилина, і гримнули постріли (І. Пільгук).

Б Думав: праця — зовнішня сила (І. Сенченко).

В З історії відомо, що козаки часто давали один одному прізвиська «навпаки»

(А. Полетавкін).

Г Не випадково вважають, що Реріх створив власний світ, свою планету.

5. Визначити неповне речення, у якому випущено головний член.

А Красиве для Реріха добре, а добре — красиве.

Б У мисливця дим густий, та живіт — пустий (Нар. творчість).

В Тесля завжди без воріт, а швець — без чобіт (Нар. творчість).

Г Головне — завжди почувався українцем, пропагував культуру свого народу

(О. Балабко).

6. Визначити рядок зі складним реченням, яке вимагає редагування (розділові знаки випущено).

А Людина створила культуру, а культура людину (В. Русанівський).

Б Око бачить далеко, а розум бачить ще далі (Нар. творчість).

В У вухах сережки блищать, на руках золоті персні (Панас Мирний).

Г Морози пішли на південь, Сірки на північ (І. Багряний).

7. Позначити рядки, у яких зазначено безособові речення.

А Мадонн зображували багато художників епохи Відродження (О. Журавель).

Б Скільки можна виготовити з верб плетених виробів? (В. Скуратівський).

В Щоб давати, треба отримувати (Л. Ковальова).

Г У класі ніби посвітлішало (Н. Ниров).

Д В енциклопедичному словнику читаю про Джарилгач — безводний, безлісий, піщаний острів (Д. Кулиняк).

8. Позначити рядки, у яких містяться узагальнено-особові речення.

А Вербником обсаджували дороги й городи, греблі й ставки, піщані пагорби і береги річок, левади чи видолинки (В. Сухомлинський).

Б Коли будували Змієві вали? (М. Федоренко).

В Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий (Нар. творчість).

Г Від добра добра не шукають (Нар. творчість).

Д Будь високий, як верба, а багатий, як земля (Нар. творчість).

9. Позначити рядки, у яких уживається тире в неповних реченнях (на місці пропущеного члена).

А Вишивка — це своєрідний літопис життя (Т. Островська).

Б Вірші, звичайно, не писалися, оскільки на плечах — погони (В. Стус).

В Друга дочка Ярослава Мудрого — королева Франції Анна (С. Кримський).

Г У християнстві дуб — символ гордості й пихатості (О. Потапенко).

Д Жовтий колір означає невірність, розлуку, а в поєднанні з червоним — нагороду й повагу (В. Куйбіда).

10. Позначити рядок, у якому міститься «зайве» односкладне речення. Свій вибір письмово обґрунтувати.

А Було по-осінньому безлюдно й тихо (Д. Кулиняк).

Б Послухаймо!

В Важка вчительська праця! (Л. Ковальова).

Г Традиційну вербу не використовували для палива (В. Сухомлинський).

Д Катрі мимоволі стає сумно (Є. Гуцало).

11. Установити відповідність між односкладними реченнями та їх видами.

А Не взявшись за сокиру, хату не збудуєш (Нар. творчість).

Б Про успішний виступ Остапа Вересая довідалися і в царському дворі (В. Скуратівський).

В Хлюпіт хвиль, рівне дихання моря (Д. Кулиняк).

Г Уже неозброєним оком стало видно зграї птахів (Д. Кулиняк).

Д Скажемо відверто хоч би сьогодні про наші помилки й безвідповідальність (В. Дрозд).

Е Розумну річ приємно й слухати (Нар. творчість).

1 Означено-особове.

2 Неозначено-особове.

3 Узагальнено-особове.

4 Безособове.

5 Називне.12. Установити відповідність між безособовими реченнями та способами морфологічного вираження в них головних членів.

А Тут, у цій затишній, з великими люстрами кімнаті, уже віє казковою старовиною

(М. Танкіна).

Б Про вербу, скромну нашу вербу, написано чимало (В. Скуратівський).

В Чому лося немає зараз? (Є. Гуцало).

Г Дихалось свіжістю і простором (М. Олійник).

Д Радісно на придеснянських луках (Ю. Збанацький).

Е Погожого літнього дня можна годинами слухати пісні морського прибою

(О. Муранов).

1 Безособове діє-слово.

2 Особове дієслово в безособовому значенні.

3 Дієслівна форма на —но, —то.

4 Слово немає.

5 Прислівник з інфінітивом.

6 Прислівник.13. Установити відповідність між називними реченнями та значенням головного члена в ньому.

А Весна 1942 року.

Б А ось і її шлях у велике мистецтво.

В Безодня безхмарного неба

(Д. Кулиняк).

Г «Заповіт» Шевченка.

Д Що за вечір!

Е Сучасна молодь…

1 Певна ситуація, подія, явище.

2 Вказівка на предмет.

3 Оцінка особи, предмета, явища.

4 Стан природи, оточення, середовища.

5 Існування предметів, речей, осіб.Прочитати мовчки текст. Виконати подані після нього завдання.

Вивчай інші мови. Це дасть змогу не тільки оволодіти ключами до скарбниць духовності інших народів, але й об’єктивно оцінити свою мову, її сильні та слабкі сторони. Нашому поколінню випало складне й відповідальне завдання — відродження української мови, державності, нації. За нас цього ніхто не зробить. Це наш історичний обов’язок, виправдання нашого перебування на цьому світі. Діймо! (І. Огієнко).

14. Виписати односкладні речення. Визначити в них головні члени.

15. Зробити синтаксичний розбір виписаних односкладних речень за схемою:

Ø вид речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням;

Ø вид речення за будовою (просте чи складне);

Ø вид речення за характером граматичної основи (двоскладне чи односкладне), вид односкладного речення;

Ø спосіб морфологічного вираження головного члена односкладного речення;

Ø вид речення за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення та ускладнювальних компонентів;

Ø вид речення за повнотою висловлення думки.

Варіант 2

1. Позначити рядок, у якому в реченні головний член указує на дію конкретної особи.

А Про унікальний острів Хортиця складено чимало легенд.

Б Не вчи орла літати, а соловейка співати (Нар. творчість).

В Свого часу перед нашим народом було поставлено глобальне завдання (В. Кандиба).

Г Калиновим цвітом чи ягодами оздоблювали вільце молодої (В. Сухомлинський).

Д На все це дивишся, усе це вбираєш у себе, сповнюєшся високістю простору

(Є. Гуцало).

2. Позначити рядок, у якому міститься узагальнено-особове речення.

А У будівництві осель послуговувалися сосною, дубом, вільхою чи осикою

(В. Сухомлинський).

Б Відшукайте на карті острів Пасхи.

В Тут галасувати не можна (М. Стельмах).

Г Долі скаргами не власкаєш (Нар. творчість).

Д Від напасті не пропасти (Нар. творчість).

3. Позначити рядок з неповним реченням.

А Почув нові сили й нову охоту в серці (Б. Лепкий).

Б Підемо й поборемося, браття! (Б. Лепкий).

В Поспішаємо на побачення до Каменяра (О. Гученко).

Г Прийшли (С. Плачинда).

4. Позначити рядок зі складним реченням, до складу якого входить умовно неповне речення.

А Проходили століття, і обжилі таборища скіфів завойовували племена сарматів

(І. Пільгук).

Б Довго не міг заснути: усе стояв в уяві полонений січовий стрілець

(Б. Антоненко-Давидович).

В Бачу те, що іншим не до тями (О. Гученко).

Г Ви, мабуть, здивуєтеся, дізнавшись, що картопля — заморський продукт (І. Вихованець).

5. Визначити неповне речення, у якому випущено другорядний член.

А У степу і трава інша (І. Пільгук).

Б Спочатку майбутній композитор навчався в гімназії, згодом — в училищі.

В Праця чоловіка годує, а лінь — марнує (Нар. творчість).

Г У серці Тараса невсипуща туга (О. Іваненко).

6. Визначити рядок зі складним реченням, яке вимагає редагування (розділові знаки випущено).

А Лагідні слова роблять приятелів, а наклепи ворогів (Нар. творчість).

Б Спочатку бачимо пологі округлі пагорби, а ще нижче бачимо гори (К. Ґудзик).

В Бджола жалить жалом, а людина словом (Нар. творчість).

Г Один розум добре, два краще (Нар. творчість).

7. Позначити рядки, у яких зазначено безособові речення.

А Присідаю навпочіпки й тихенько придивляюся (М. Стельмах).

Б Треба пізнати самого себе.

В Поміркуйте самі (О. Муранов).

Г Катрю аж морозцем обшпарювало (Є. Гуцало).

Д Звідси крадькома стежу за повіткою (Є. Гуцало).

8. Позначити рядки, у яких в безособовому реченні головний член виражений інфінітивом.

А Їм є про що розповісти (Ю. Сушко).

Б Дослідження Змієвих валів продовжено (М. Федоренко).

В У степу не було стежок (А. Малишко).

Г Як відрізнити природженого фізика від лірика? (М. Сапожников).

Д Завдяки символам можна одним словом чи якимось знаком сказати дуже багато

(Н. Бібік).

9. Позначити рядки, у яких уживається тире в неповних реченнях (на місці пропущеного члена).

А У тривожну пору іспитів на кожному кроці чуємо побажання успіху, а частіше — жартівливе «ні пуху ні пера» (І. Вихованець).

Б Вишивка — одне з найдавніших українських мистецтв (О. Гасюк).

В Творчість Георгія Нарбута — яскрава сторінка в українському мистецтві.

Г І завжди — крах ілюзій (Є. Куртяк).

Д Найвеличніший симфонічний твір Леонтовича — народно-фантастична опера «На русалчин Великдень».

10. Позначити рядок, у якому міститься «зайве» односкладне речення. Свій вибір письмово обґрунтувати.

А Буває й інакше (А. Адамович).

Б Не уявити собі простори Таврії без курганів! (Ю. Сушко).

В Вітчизна.

Г Тропічні острови.

Д Скільки пісень співалося-переспівалося в житті кожного (Ю. Збанацький).

11. Установити відповідність між односкладними реченнями та їх видами.

А Йому було по-справжньому добре (Є. Гуцало).

Б Калиновий лист, калинова сопілка, калинова колиска (В. Сухомлинський).

В Колись калину цінували в Україні особливо

(В. Сухомлинський).

Г За рідний край і життя віддай (Нар. творчість).

Д Пригадую свого діда Мусія Юру — високого, кремезного, з довжелезною бородою

(Ю. Ягнич).

Е Вітру в полі шукати (Нар. творчість).

1 Означено-особове.

2 Неозначено-особове.

3 Узагальнено-особове.

4 Безособове.

5 Називне.12. Установити відповідність між безособовими реченнями та способами морфологічного вираження в них головних членів.

А Досліджено батальний живопис академіка Миколи Самокиша (С. Музиченко).

Б Пахне грибами (М. Стельмах).

В Погожого літнього дня можна довго милуватися лісовими пейзажами (О. Муранов).

Г Надворі тихо, як у хаті (І. Нечуй-Левицький).

Д У нього на душі немає радості й задоволення.

Е І світає і не світає (П. Тичина).

1 Безособове дієслово.

2 Особове дієслово в безособовому значенні.

3 Дієслівна форма на —но, —то.

4 Слово немає.

5 Прислівник з інфінітивом.

6 Прислівник.13. Установити відповідність між називними реченнями та значенням головного члена в ньому.

А Світанок.

Б Ось і табір відпочинку.

В Погідний зимовий ранок.

Г Яка багата, загадкова душа в тополі! (Є. Гуцало).

Д Велика Вітчизняна війна.

Е Мова.

1 Певна ситуація, подія, явище.

2 Вказівка на предмет.

3 Оцінка особи, предмета, явища.

4 Стан природи, оточення, середовища.

5 Існування предметів, речей, осіб.Прочитати мовчки текст. Виконати подані після нього завдання.

Лагідну людину називали не інакше, як добродій. Про давність і важливість цих категорій свідчить те, що в сучасній літературній мові лише з коренем «добр» налічується понад 50 слів (доброчинний, доброчесний, добропорядний тощо). І нині ми, прощаючись увечері, кажемо: «На добраніч!». Дітей виховуємо на основі справедливості (В. Ковальчук).

14. Виписати односкладні речення. Визначити в них головні члени.

15. Зробити синтаксичний розбір виписаних односкладних речень за схемою:

Ø вид речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням;

Ø вид речення за будовою (просте чи складне);

Ø вид речення за характером граматичної основи (двоскладне чи односкладне), вид односкладного речення;

Ø спосіб морфологічного вираження головного члена односкладного речення;

Ø вид речення за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення та ускладнювальних компонентів;

Ø вид речення за повнотою висловлення думки.

Для волос лучший способ – желатин
Продукты для здоровых волос
Як розмножуються тварини. Контрольна робота
М. Слабошпицький «Чудасія на балконі». В. Юрченко «Друзі»
Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5
Прийди, весно, з радістю…

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія