Тематичне оцінювання з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»
Цілі уроку: перевірити рівень знань учнів та їх уміння виконувати розрахунки з використанням понять «кількість речовини», «молярна маса», «молярний об’єм», «відносна густина газу»; виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, тексти завдань.ХІД УРОКУІ. Організація класуІІ. Письмова контрольна робота

Учитель нагадує учням зміст завдань, час виконання, розподіляє варіанти, наголошує на ключових моментах оформлення відповідей і системи оцінювання:

завдання 1–6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;
завдання 7–9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;
завдання 10 пропонується виконати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.
Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи — 40 хв.Варіант І

1. Кількість речовини — це...

2. У кисні O2 кількістю речовини 2 моль міститься:

а) 6,02·1023 молекул; б) 3,01·1023 молекул;

в) 12,04·1023 молекул; г) 9,03·1023 молекул.

3. Молярна маса НСl:

а) 36,5 г/моль; б) 35,5 г/моль;

в) 73 г/моль; г) 15 г/моль.

4. 3 моль азоту за н. у. займає об’єм:

а) 67,2 л; б) 22,4 л;

в) 89,6 л; г) 44,8 л.

5. Одиниця вимірювання молярної маси — ...

6. Зв’язок між кількістю речовини й числом молекул описується формулою: ...

7. Обчисліть кількість речовини вуглекислого газу CO2 масою 2,2 г.

8. Обчисліть відносну густину амоніаку NH3 за воднем H2.

9. Обчисліть кількість речовини кисню, що витратиться на згоряння 5 моль кальцію Са.

10. Обчисліть, у якій масі карбон (IV) оксиду міститься стільки ж молекул, скільки міститься атомів у фосфорі масою 3,1 г.Варіант ІІ

1. Молярний об’єм — це…

2. У водні кількістю речовини 1,5 моль міститься:

а) 6,02·1023 молекул; б) 3,01·1023 молекул;

в) 12,04·1023 молекул; г) 9,03·1023 молекул.

3. Молярна маса СuО:

а) 64 г/моль; б) 16 г/моль;

в) 80 г/моль; г) 40 г/моль.

4. 2 моль кисню за н. у. займає об’єм:

а) 22,4 л/моль; б) 44,8 л/моль;

в) 11,2 л/моль; г) 32 л/моль.

5. Одиниця вимірювання сталої Авагадро — ...

6. Зв’язок між кількістю речовини й масою описується формулою: ...

7. Обчисліть кількість речовини води масою 3,6 г.

8. Обчисліть відносну густину вуглекислого газу CO2 за киснем.

9. Обчисліть об’єм кисню, що за нормальних умов узаємодіє з воднем об’ємом 3 л.

10. Обчисліть, у якій масі водню міститься стільки ж молекул, скільки міститься атомів у залізі масою 28 г.Варіант ІІІ

1. Молярна маса — це…

2. В азоті кількістю речовини 0,5 моль міститься:

а) 6,02·1023 молекул; б) 3,01·1023 молекул;

в) 12,04·1023 молекул; г) 9,03·1023 молекул.

3. Молярна маса CO2:

а) 22 г/моль; б) 32 г/моль;

в) 44 г/моль; г) 12 г/моль.

4. 4 моль водню за н. у. займає об’єм:

а) 44,8 л/моль; б) 89,6 л/моль;

в) 22,4 л/моль; г) 67,2 л/моль.

5. Одиниця вимірювання кількості речовини — ...

6. Зв’язок між кількістю речовини й об’ємом газоподібних речовин описується формулою: ...

7. Обчисліть кількість речовини натрій хлориду NaCl масою 17,5 г.

8. Обчисліть відносну густину сірководню H2S за азотом.

9. Обчисліть кількість речовини водню, що взаємодіє без залишку з киснем кількістю речовини 4 моль.

10. Обчисліть, у якій масі азоту N2 міститься стільки ж молекул, скільки міститься атомів у кальції масою 80 г.

«Каїн і Авель» (біблійна легенда)
Ополаскивание и тонизирование волос
Типы волос
Бант из волос как у Lady Gaga
Часи дієслів
Домашні улюбленці. Живий куточок

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія