Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

Цілі уроку: закріпити знання про хімічні властивості оксидів і кислот; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оксидів і кислот; розвивати вміння й навички проводити розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції; підготувати учнів до проміжного оцінювання з теми «Властивості оксидів, кислот».

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань.

Форми роботи: групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організація класу

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учні представляють підготовлені ними схеми використання кислот.

 

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань

Групова робота

Для роботи на уроці учні об’єднуються в шість груп. Після закінчення роботи над кожним завданням група представляє результат своєї роботи, учні виправляють помилки, учитель підбиває підсумки.

Завдання 1

Дано такі речовини:

 

1. Виберіть зі списку формули оксидів. Назвіть речовини.

2. Напишіть рівняння одержання цих оксидів із простих речовин.

3. Розташуйте ці оксиди в ряд у міру зростання їх відносної молекулярної маси.

4. Розташуйте ці оксиди в ряд у міру зменшення масової частки Оксигену в них.

5. Напишіть рівняння можливих реакцій цих оксидів з речовинами:

 • водою;
 • хлоридною кислотою;
 • натрій гідроксидом.

Укажіть тип реакцій, назвіть продукти.

6. Де в навколишньому світі зустрічаються оксиди?

Завдання 2

Дано такі речовини:

 

1. Виберіть зі списку формули оксигеновмісних кислот.

2. Напишіть рівняння їх одержання з відповідних оксидів.

3. З якими із запропонованих речовин реагують ці кислоти:

 • магній, мідь, алюміній, цинк?
 • натрій гідроксид, барій гідроксид, купрум (ІІ) гідроксид?
 • натрій сульфат, калій силікат, барій нітрат?

Напишіть рівняння можливих реакцій.

4. Чи зустрічається ця кислота в природі?

Завдання 3

На дошці зображено схему:

 

1) Запишіть рівняння реакції.

2) Обчисліть об’єм водню, що виділився (н. у.).

3) Обчисліть масу солі, що утворилася.

4) Обчисліть кількість речовини кислоти, що вступила в реакцію.

Після виконання розрахунків групи обмінюються розв’язаннями й перевіряють розрахунки сусідів, а потім віддають на перевірку вчителеві.

 

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки роботи груп за трьома завданнями, повідомляє оцінки, акцентує увагу на типових помилках, які були припущені в процесі виконання завдань.

 

V. Домашнє завдання

Повторити параграф, виконати завдання, підготуватися до тематичного оцінювання.

Напишіть рівняння можливих реакцій.


«Вавилонська вежа» (біблійна легенда)
Закріплення ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове
Осінь. Рослини восени. Охорона здоров’я восени
Складання розповіді за поданими малюнками, опорними словами "Зелену красуню люблять усі"
Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и]

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія