Проміжне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок; визначити рівень навчальних досягнень з теми.

Тип уроку: проміжний контроль і коригування знань.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.ХІД УРОКУІ. Організація класуІІ. Проведення контрольної роботи

Варіант І

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн у малиновий колір:

1) NaOH; 2) Na2SO4 ; 3) HCl; 4) CaCO3.

2. Установіть відповідність:

а) кислотний оксид 1) SO3

б) основний оксид 2) Na2S

в) амфотерний оксид 3) CaО

г) не є оксидом 4) ZnО

3. Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок узаємодії з розчином NaOH утворюють виключно нерозчинні основи:

1) NaCl, CuCl2, MgCl2;

2) Al2(SO4)3, CuSO4, Na2SO4;

3) AlCl3, CuCl2, MgCl2.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

а) Hg; б) Na2SO4; в) Zn; г) Cu(OH)2.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) CO2 +NaOH →

2) Cu + ZnSO4→

3) Na2SO4+H2CO3 →

4) H2S+KOH→

6. Для нейтралізації хлоридної кислоти кількістю речовини 0,5 моль необхідно взяти кальцій гідроксид кількістю речовини:

а) 0,5 моль; б) 0,25 моль; в) 1 моль; г) 1,5 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Ca→CaO→Ca(OH)2→CaCl2

8. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті дії на розчин сульфатної кислоти алюмінієм масою 2,7 г.

9. Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: фосфор → фосфор (V) оксид → ортофосфатна кислота, якщо фосфор був узятий масою 6,2 г.

10. Дано ряд речовин:

Ca(NO3)2, H2SO4, Ca(OH)2, SiO2 , Са, Al(OH)3, Hg, CaО, FeSO4, P2O5.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.Варіант ІІ

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий у жовтий колір:

1) H2SO4; 2) H2CO3; 3) NaCl; 4) Ba(OH)2.

2. Установіть відповідність:

а) безоксигенова кислота 1) Cu(OH)2

б) оксигеновмісна кислота 2) HCl

в) сіль 3) Na2SO4

г) основа 4) H3PO4

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди внаслідок розчинення у воді утворюють луг:

1) Na2O, BaО, K2O; 2) Na2O, Cu2O, N2O; 3) CO, BaО, CaО.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

а) SO2; б) Ag; в) Al; г) Al(OH)3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Cu(OH)2+NaOH→

2) Fe +CuSO4→

3) BaO+KOH→

4) Zn +HCl→

6. Для нейтралізації сульфатної кислоти кількістю речовини 1 моль необхідно взяти натрій гідроксид кількістю речовини:

а) 1 моль; б) 2 моль; в) 0,5 моль; г) 4 моль.

7. Здійсніть перетворення:

1) K2O→ KOH→ KNO3

2) KOH→K2SO4

8. Обчисліть масу міді, що виділиться в результаті дії цинкової пластинки на розчин купрум (II) хлориду масою 13,5 г.

9. Обчисліть масу сульфітної кислоти, що утвориться в результаті проведення таких перетворень: сірка → сульфур (ІV) оксид → сульфітна кислота, якщо для реакції взяли сірку масою 3,2 г.

10. Дано ряд речовин:

KOH, SO3, KNO3, HNO3, K, FeО, Cu, Na2SO4, Al(OH)3.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.Варіант ІІІ

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий та лакмус у червоний колір:

1) NaOH; 2) HNO3; 3) K2SO4; 4) NaNO3.

2. Установіть відповідність:

а) луг 1) Cu(OH)2

б) амфотерна основа 2) NaOH

в) нерозчинна основа 3) H2SO4

г) не є основою 4) Zn(OH)2

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди в результаті розчинення у воді утворюють кислоти:

1) SO3, Cr2O3, Na2O; 2) SO2, CO2, P2O5; 3) CaО, CO2, SO3.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти з натрій гідроксидом:

а) HCl; б) СаО; в) Na2SO4 ; г) SO3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Zn(OH)2+NaOH→

2) Mg + ZnSO4→

3) Hg +KOH→

4) CO2+H3PO4 →

6. Для нейтралізації нітратної кислоти кількістю речовини 5 моль необхідно взяти літій гідроксид кількістю речовини:

а) 10 моль; б) 2,5 моль; в) 5 моль; г) 1 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Mg→MgSO4→Mg(OH)2 →MgCl2

8. Обчисліть масу осаду AgCl, що утвориться в результаті взаємодії аргентум нітрату масою 17 г і надлишку хлоридної кислоти.

9. Обчисліть масу карбонатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: вуглець → карбон (ІV) оксид → карбонатна кислота, якщо для реакції взяли вуглець масою 2,4 г.

10. Дано ряд речовин: S, Zn(OH)2, Na2SO3, BaО, H2SO3, NaOH, Na, BaCl2, Cu.

Випишіть речовини, які утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал про класи неорганічних сполук, їх властивості, генетичний зв’язок.

Екологічний калейдоскоп
Усне додавання чисел з переходом через десяток виду 38+4
Несколько летних рецептов красоты
Д. Чередниченко "Рідні краєвиди". Л. Глібов "Зимня пісенька"
Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5
Людина починається з добра

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія