Проміжне оцінювання з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про властивості класів неорганічних сполук, їх генетичний зв’язок; визначити рівень навчальних досягнень з теми.

Тип уроку: проміжний контроль і коригування знань.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки-завдання.ХІД УРОКУІ. Організація класуІІ. Проведення контрольної роботи

Варіант І

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють фенолфталеїн у малиновий колір:

1) NaOH; 2) Na2SO4 ; 3) HCl; 4) CaCO3.

2. Установіть відповідність:

а) кислотний оксид 1) SO3

б) основний оксид 2) Na2S

в) амфотерний оксид 3) CaО

г) не є оксидом 4) ZnО

3. Виберіть ряд солей, розчини яких унаслідок узаємодії з розчином NaOH утворюють виключно нерозчинні основи:

1) NaCl, CuCl2, MgCl2;

2) Al2(SO4)3, CuSO4, Na2SO4;

3) AlCl3, CuCl2, MgCl2.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

а) Hg; б) Na2SO4; в) Zn; г) Cu(OH)2.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) CO2 +NaOH →

2) Cu + ZnSO4→

3) Na2SO4+H2CO3 →

4) H2S+KOH→

6. Для нейтралізації хлоридної кислоти кількістю речовини 0,5 моль необхідно взяти кальцій гідроксид кількістю речовини:

а) 0,5 моль; б) 0,25 моль; в) 1 моль; г) 1,5 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Ca→CaO→Ca(OH)2→CaCl2

8. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті дії на розчин сульфатної кислоти алюмінієм масою 2,7 г.

9. Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: фосфор → фосфор (V) оксид → ортофосфатна кислота, якщо фосфор був узятий масою 6,2 г.

10. Дано ряд речовин:

Ca(NO3)2, H2SO4, Ca(OH)2, SiO2 , Са, Al(OH)3, Hg, CaО, FeSO4, P2O5.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.Варіант ІІ

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий у жовтий колір:

1) H2SO4; 2) H2CO3; 3) NaCl; 4) Ba(OH)2.

2. Установіть відповідність:

а) безоксигенова кислота 1) Cu(OH)2

б) оксигеновмісна кислота 2) HCl

в) сіль 3) Na2SO4

г) основа 4) H3PO4

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди внаслідок розчинення у воді утворюють луг:

1) Na2O, BaО, K2O; 2) Na2O, Cu2O, N2O; 3) CO, BaО, CaО.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти із сульфатною кислотою:

а) SO2; б) Ag; в) Al; г) Al(OH)3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Cu(OH)2+NaOH→

2) Fe +CuSO4→

3) BaO+KOH→

4) Zn +HCl→

6. Для нейтралізації сульфатної кислоти кількістю речовини 1 моль необхідно взяти натрій гідроксид кількістю речовини:

а) 1 моль; б) 2 моль; в) 0,5 моль; г) 4 моль.

7. Здійсніть перетворення:

1) K2O→ KOH→ KNO3

2) KOH→K2SO4

8. Обчисліть масу міді, що виділиться в результаті дії цинкової пластинки на розчин купрум (II) хлориду масою 13,5 г.

9. Обчисліть масу сульфітної кислоти, що утвориться в результаті проведення таких перетворень: сірка → сульфур (ІV) оксид → сульфітна кислота, якщо для реакції взяли сірку масою 3,2 г.

10. Дано ряд речовин:

KOH, SO3, KNO3, HNO3, K, FeО, Cu, Na2SO4, Al(OH)3.

Випишіть речовини, що утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.Варіант ІІІ

1. Виберіть із переліку речовини, розчини яких забарвлюють метиловий оранжевий та лакмус у червоний колір:

1) NaOH; 2) HNO3; 3) K2SO4; 4) NaNO3.

2. Установіть відповідність:

а) луг 1) Cu(OH)2

б) амфотерна основа 2) NaOH

в) нерозчинна основа 3) H2SO4

г) не є основою 4) Zn(OH)2

3. Виберіть ряд, у якому всі оксиди в результаті розчинення у воді утворюють кислоти:

1) SO3, Cr2O3, Na2O; 2) SO2, CO2, P2O5; 3) CaО, CO2, SO3.

4. Виберіть речовину, що не буде взаємодіяти з натрій гідроксидом:

а) HCl; б) СаО; в) Na2SO4 ; г) SO3.

5. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Zn(OH)2+NaOH→

2) Mg + ZnSO4→

3) Hg +KOH→

4) CO2+H3PO4 →

6. Для нейтралізації нітратної кислоти кількістю речовини 5 моль необхідно взяти літій гідроксид кількістю речовини:

а) 10 моль; б) 2,5 моль; в) 5 моль; г) 1 моль.

7. Здійсніть перетворення:

Mg→MgSO4→Mg(OH)2 →MgCl2

8. Обчисліть масу осаду AgCl, що утвориться в результаті взаємодії аргентум нітрату масою 17 г і надлишку хлоридної кислоти.

9. Обчисліть масу карбонатної кислоти, яку можна одержати в результаті проведення таких перетворень: вуглець → карбон (ІV) оксид → карбонатна кислота, якщо для реакції взяли вуглець масою 2,4 г.

10. Дано ряд речовин: S, Zn(OH)2, Na2SO3, BaО, H2SO3, NaOH, Na, BaCl2, Cu.

Випишіть речовини, які утворюють генетичний ряд; складіть схему цього зв’язку, напишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна його здійснити.ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал про класи неорганічних сполук, їх властивості, генетичний зв’язок.

Як матусю рідну, бережіть природу
Погода рідного краю
Женщины, не бабы!
30 советов как убрать лишний вес
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел
Какой тебе стоит быть. Или стать

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія