Поняття про амфотерні основи
ЦІЛІ УРОКУ: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук проявляти двоїсті властивості: і кислот, і основ; розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук; формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ.

Тип уроку: поглиблення й систематизації знань.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, робота з опорною схемою.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми знаємо, що кислоти й основи реагують між собою. Як називається така реакція? (Реакція нейтралізації)

Демонстрація 8. Доказ амфотерності цинк гідроксиду

Здійснимо таку реакцію з цинк гідроксидом.

- Як одержати цей гідроксид з реактивів, наведених на дошці?

ZnSO4, NaOH, HCl, CuSO4

ZnSO4+2NaOH= Zn(OH)2↓+Na2SO4

Zn(OH)2 - нерозчинна основа, желеподібний осад. Розділимо одержаний осад на дві пробірки.

Який реактив слід додати, щоб провести реакцію нейтралізації? (Розчин хлоридної кислоти)

Zn(OH)2+2HCl = ZnCl2+2H2O

Що спостерігаємо? (Осад розчинився)
А тепер у другу частину осаду доллємо розчин натрій гідроксиду.

Ø Що спостерігаємо? (Осад розчинився)

Ø Чому?

Запишемо рівняння реакції:

Висновок. Цинк гідроксид — амфотерна основа.

Амфотерність — це здатність речовин проявляти властивості й кислот, і основ залежно від природи речовин, з якими вони взаємодіють. Наприклад, Zn(OH)2 під час узаємодії з кислотами проявляє властивості основ, а під час узаємодії з основами — властивості кислот.

До таких основ також належать Al(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3 та ін.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Керована практика

Заповнимо опорну схему «Хімічні властивості основ».

Завдання 1

У трьох пробірках без етикеток містяться нерозчинні гідроксиди Цинку, Купруму й Магнію. Як дослідним шляхом розпізнати, в якій із пробірок міститься амфотерний гідроксид? Укажіть, яким зі способів може скористатися лаборант:

а) за забарвленням виявити Cu(OH)2;

б) до порцій гідроксидів долити кислоту, розчиняться всі гідроксиди;

в) до порцій гідроксидів долити розчин лугу, розчиниться тільки амфотерний гідроксид;

г) виділивши за забарвленням купрум (ІІ) гідроксид, до решти додати розчин лугу, розчиниться амфотерний гідроксид.

Завдання 2

Доведіть амфотерність Be(OH)2.

Be(OH)2+ 2HCl = BeCl2+ 2H2O

Be(OH)2+ 2NaOH→Na2BeO2+ 2H2O

Завдання 3

У лабораторії знаходяться набори реактивів різного складу. Укажіть, який із наборів речовин можна використати для одержання найбільшої кількості амфотерних гідроксидів:

а) ZnCl2, ZnSO4, Al(NO3)3, КОН;

б) NаОН, Mg(OH)2, КОН, CuCl2;

в) AlCl3, CrCl3, FeCl3, NаОН;

г) ZnCl2, MgCl2, BaSO4, КОН.

Завдання 4

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3, КОН, СаО, Pb(OH)2, Сu, BaCl2, Cu(OH)2, NаCl, Al(OH)3, H2O, SO2.

Виберіть із перелічених речовин ті, які можна нейтралізувати сульфатноюкислотою. Запишіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі.

Завдання 5

Лаборант злив розчини калій гідроксиду й сульфатної кислоти, що містятьКОН і H2SO4 однаковою кількістю речовини — 1 моль. Визначте реакцію середовища одержаного розчину. Якого забарвлення набуде лакмус у розчині, що утворився?

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про використання амфотерних основ.

Дитячі роки Т.Г. Шевченка
Водойми України
Поняття про площу. Одиниці вимірювання площі. Палетка
Дієслова, що означають завершену і незавершену дію
Верить ли мифам о похудении?
Леся Українка «Біда навчить»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія