Поняття про амфотерні основи
ЦІЛІ УРОКУ: розглянути поняття амфотерності як здатності сполук проявляти двоїсті властивості: і кислот, і основ; розширити знання учнів про властивості основ і кислот на прикладі амфотерних сполук; формувати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі амфотерних основ.

Тип уроку: поглиблення й систематизації знань.

Форми роботи: розповідь учителя, демонстраційний експеримент, робота з опорною схемою.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми знаємо, що кислоти й основи реагують між собою. Як називається така реакція? (Реакція нейтралізації)

Демонстрація 8. Доказ амфотерності цинк гідроксиду

Здійснимо таку реакцію з цинк гідроксидом.

- Як одержати цей гідроксид з реактивів, наведених на дошці?

ZnSO4, NaOH, HCl, CuSO4

ZnSO4+2NaOH= Zn(OH)2↓+Na2SO4

Zn(OH)2 - нерозчинна основа, желеподібний осад. Розділимо одержаний осад на дві пробірки.

Який реактив слід додати, щоб провести реакцію нейтралізації? (Розчин хлоридної кислоти)

Zn(OH)2+2HCl = ZnCl2+2H2O

Що спостерігаємо? (Осад розчинився)
А тепер у другу частину осаду доллємо розчин натрій гідроксиду.

Ø Що спостерігаємо? (Осад розчинився)

Ø Чому?

Запишемо рівняння реакції:

Висновок. Цинк гідроксид — амфотерна основа.

Амфотерність — це здатність речовин проявляти властивості й кислот, і основ залежно від природи речовин, з якими вони взаємодіють. Наприклад, Zn(OH)2 під час узаємодії з кислотами проявляє властивості основ, а під час узаємодії з основами — властивості кислот.

До таких основ також належать Al(OH)2, Be(OH)2, Cr(OH)3 та ін.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Керована практика

Заповнимо опорну схему «Хімічні властивості основ».

Завдання 1

У трьох пробірках без етикеток містяться нерозчинні гідроксиди Цинку, Купруму й Магнію. Як дослідним шляхом розпізнати, в якій із пробірок міститься амфотерний гідроксид? Укажіть, яким зі способів може скористатися лаборант:

а) за забарвленням виявити Cu(OH)2;

б) до порцій гідроксидів долити кислоту, розчиняться всі гідроксиди;

в) до порцій гідроксидів долити розчин лугу, розчиниться тільки амфотерний гідроксид;

г) виділивши за забарвленням купрум (ІІ) гідроксид, до решти додати розчин лугу, розчиниться амфотерний гідроксид.

Завдання 2

Доведіть амфотерність Be(OH)2.

Be(OH)2+ 2HCl = BeCl2+ 2H2O

Be(OH)2+ 2NaOH→Na2BeO2+ 2H2O

Завдання 3

У лабораторії знаходяться набори реактивів різного складу. Укажіть, який із наборів речовин можна використати для одержання найбільшої кількості амфотерних гідроксидів:

а) ZnCl2, ZnSO4, Al(NO3)3, КОН;

б) NаОН, Mg(OH)2, КОН, CuCl2;

в) AlCl3, CrCl3, FeCl3, NаОН;

г) ZnCl2, MgCl2, BaSO4, КОН.

Завдання 4

На лотку після експерименту залишилися реактиви: Na2CO3, КОН, СаО, Pb(OH)2, Сu, BaCl2, Cu(OH)2, NаCl, Al(OH)3, H2O, SO2.

Виберіть із перелічених речовин ті, які можна нейтралізувати сульфатноюкислотою. Запишіть рівняння можливих реакцій, назвіть солі.

Завдання 5

Лаборант злив розчини калій гідроксиду й сульфатної кислоти, що містятьКОН і H2SO4 однаковою кількістю речовини — 1 моль. Визначте реакцію середовища одержаного розчину. Якого забарвлення набуде лакмус у розчині, що утворився?

IV. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про використання амфотерних основ.

Чем заняться в зимние праздники
Людина починається з добра
Олесь Донченко «Лісовою стежкою»
Наращивание волос
Збережемо природу Землі разом
Твір-опис з елементами розповіді на основі власних спостережень "Калина"

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія