Основні поняття хімії

Цілі уроку: повторити хімічні поняття, що були розглянуті під час вивчення хімії в 7 класі («речовина», «атом», «молекула», «йон», «хімічний елемент», «відносна атомна й молекулярна маси», «прості та складні речовини», «хімічна формула», «фізичні й хімічні явища», «хімічні рівняння»).

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи: фронтальна бесіда, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, опорні схеми.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організація класу

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

У 7 класі ми познайомилися з основними хімічними поняттями й термінами, якими користуються в хімії.

Фронтальна бесіда

— Назвіть, перелічіть ці поняття.

Учні з допомогою вчителя називають основні хімічні поняття.

(Речовина, чисті речовини й суміші, прості та складні речовини, атом, молекула, хімічний елемент, хімічна формула, фізичні й хімічні явища, хімічні реакції, рівняння хімічних реакцій та ін.)

 

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань

Хімія — наука про ____________, їх властивості, перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення. 

Речовини — це те, із чого складаються _______________________.

Речовини, що існують у природі, постійно зазнають різних змін.

Явища — різні ______________, що відбуваються з речовинами.

 

Робота в парах з опорною схемою

Опорна схема «Основні поняття хімії»

 

Фізичні явища — це явища, що не супроводжуються перетвореннями одних речовин на інші (зазвичай змінюється агрегатний стан речовин або їхня форма). _____________ явища — це явища, у результаті яких з певних речовин утворюються інші.

Хімічні явища називають ___________________________.

Кожна речовина має суворо визначені властивості.

Речовина — _____________________________________________.

Властивості речовин — це ознаки, що дозволяють відрізнити одні речовини від інших або встановити подібність між ними.

 

Наведіть приклади:

 

Усі речовини, що існують у природі, являють собою сукупність частинок (атомів, молекул, йонів).

 

Кожна речовина залежно від умов (температури, тиску) може перебувати в певному агрегатному стані.

 

________________ — дрібна електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно зарядженої електронної оболонки.

Електрон — одна з елементарних частинок ___________________ зарядом.

Атомне ядро — центральна, позитивно заряджена частина атома, що складається з нуклонів, зв’язаних між собою ядерними силами.

 

_________________________ — вид атомів з певним зарядом ядра.

Молекула — найменша частинка _____________________, що характеризується його хімічними властивостями.

 

Склад речовин молекулярної будови прийнято виражати з допомогою хімічних формул.

Хімічна формула — умовний запис ___________________ з допомогою хімічних символів та індексів.

Хімічне рівняння — _______________________ хімічної реакції з допомогою_____________.

 

IV. Підбиття підсумків уроку

Учні разом з учителем перевіряють правильність заповнення схем, виправляють помилки. Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює, заохочує найбільш активних учнів.

 

V. Домашнє завдання

Повторити основні хімічні поняття.


Тематичне оцінювання
Звук [ДЖ]. Позначення його буквосполученням «ДЖ»
Как избавиться от обиженного мужчины
Я розкажу про Україну
Погода рідного краю
Во время менструации

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія