Основи, їх склад і назви. Класифікація основ
Цілі уроку: розширити знання про класифікацію й номенклатуру неорганічних речовин на прикладі основ; розвивати вміння й навички складати формули неорганічних сполук за валентністю на прикладі основ, складати назви речовин за сучасною українською номенклатурою, розпізнавати класи неорганічних речовин.

Тип уроку: поглиблення і розширення знань.

Форми роботи: групова робота, робота з опорною схемою, демонстраційний експеримент.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, зразки основ.ХІД УРОКУІ. Організація класуІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Учні записують формули солей з назвами. Звернімося до схеми класифікації органічних речовин. У ній залишився ще один клас неорганічних сполук, з яким ми повинні познайо-

митися на цьому уроці.Демонстрація 6. Зразки основ

KOH, NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2(свіжоприготовлений), Al(OH)3

Що спільного у формулах основ, які є на вашому столі? (Наявність групи атомів −OH — гідроксильної групи)
Який клас неорганічних сполук називається основами?
Від чого залежить кількість гідроксильних груп в основі? (Від валентності металу)
Як можна в загальному вигляді записати формулу основ? (Me(OH)m, деm — валентність металу)


ІІІ. Засвоєння нових знань

Назви основ складаються за такою схемою:

Назва металу (валентність, якщо вона змінна) + слово «гідроксид».

Назвемо основи, які є на вашому столі, за сучасною українською номенклатурою та наведемо тривіальні назви цих речовин.

KOH - калій гідроксид (їдке калі)

NaOH - натрій гідроксид (їдкий натр)

Ca(OH)2 - кальцій гідроксид (гашене вапно)

Cu(OH)2 – купрум (II) гідроксид

Al (OH)3 - алюміній гідроксид

Один зі способів класифікації основ ґрунтується на їхній узаємодії з водою. Серед наведених у вас основ не розчинними у воді є Cu(OH)2 і Al(OH)3.

Основи поділяються на такі класи:

розчинні у воді (луги);
нерозчинні (малорозчинні).
Познайомимося з таблицею розчинності. У ній літерою «н» позначено нерозчинні речовини, «р» — розчинні, «м» — малорозчинні речовини, у тому числі й основи, солі й кислоти.IV. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах

1. З допомогою таблиці розчинності виберіть по два приклади нерозчинних солей і основ, складіть їх формули й дайте назви. Пари зачитують свої приклади, записують неповторювані формули на дошці, читають їх назви, виправляють помилки.

2. Для кожної з вибраних вами основ і солей розрахуйте кількість речовини в100 г.

Ø Якою формулою необхідно скористатися для розрахунку?

Оголошуємо результат через 5–7 хв.

Ø Чому маса речовин була однакова, а кількість речовини різна? (Томущо вони мають різний склад і різну молярну масу)

3. Усно складіть і назвіть формули основ, якщо до їх складу входять: Na, Fe(III), Ba, Sn (IV), Rb, Zn. (Метали записані на дошці.)V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

Устраняем "черные точки"
Додавання і віднімання чисел частинами
Віднімання виду 600 – 270. Прості задачі на додавання і віднімання
Вправи на додавання і віднімання в межах 20
О. Копиленко «Кріт-неборака». Г. Тютюнник «Ласочка»
Меняйте свой образ!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія