Історі України у курсі 8 класу

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Історія України» у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою, електронними та Інтернет-ресурсами; визначити форми організації навчальної діяльності учнів на заняттях курсу, ознайомити з критеріями та засадами тематичного, семестрового й річного оцінювання; охарактеризувати становище українських земель у складі різних держав у  XVI ст.

Обладнання: підручник, карта.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• визначати хронологічні межі та періодизацію цього етапу в історії України; показувати на карті територіальні зміни українських земель у складі різних держав у XVI ст.;

• характеризувати зміст та процеси, що відбувалися в цей період;

• використовувати методичний апарат підручника з історії України для 8 класу;

• опанувати методи пошуку потрібної інформації з додаткових джерел.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. У 7-му класі ви вивчали історію України у період Середньовіччя.

Бесіда за запитаннями

1. Що ви вже знаєте про події цього періоду?

2. Покажіть на карті територію Київської Русі?

3. Що вам відомо про цю державу?

4. Якими подіями закінчилось вивчення нами історії цього періоду?

Разом з учнями починаємо створювати лінію часу.

ІХ ст.

Перша половина            XVI    ст.

Друга           половина            XVI    ст.

Кінець           XVIII ст.

Початок ХХ ст.

Середньовічна        історія

Нова   історія

 

Період, що виділений сірим, будемо вивчати у 8-му класі.

ІІ . Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

У ч и т е л ь. Що собою являє історія України пізнього Середньовіччя та Нового часу? Щодо цього існують різні точки зору. Деякі вчені ділять цей період на два етапи — козаччини та імперський.

Дехто вважає зору, що ці етапи відносяться до іншого періоду — нової історії України.

Ми з вами будемо вчити історію України у 8 класі за такими темами:

• Тема 1. Українські землі в XVIст. (8 год.)

• Тема 2 . Українські землі у першій половині ХVII ст. (6 год.)

• Тема 3. Початок Національно-визвольної війни українського народу серединиXVIIст. Відродження Української держави. (7 год.)

• Тема 4. Українські землі в 60–80-ті рр. XVII ст. (7 год.)

• Тема 5. Українські землі наприкінціXVII — у першій половині XVIII ст. (6 год.)

• Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст. (5 год.)

Робота з картою

• У складі яких держав перебували українські землі наприкінці ХV — у першій половині XVI ст.? Які саме землі? Покажіть їх на карті.

У ч и т е л ь. У першій половині XVI ст. українські землі перебували у складі Великого князівства Литовського (Київщина, Переяславщина, частина Волині і Поділля), Польщі (Галичина), Молдавії (Буковина і Покуття, які згодом були захоплені Туреччиною), Туреччини (Нижня Наддніпрянщина і Крим входили до Кримського ханства, що було за-

лежним від Туреччини), Угорщини (Закарпаття), Московської держави (Чернігово-Сіверські землі).

Як ми бачимо, більшість українських земель перебували у складі Великого князівства Литовського. Наприкінці XV — у першій половині XVI ст. Литва змінює свою політику щодо українських земель: вони позбавляються автономії, переходять під управління урядників Великого князя.

Робота з підручником

Звертаємось до рубрик підручника. Виділяємо головні їх особливості на прикладі одного параграфа. Учні виписують основні рубрики підручника в зошит.

Знайомимо учнів з додатковою навчальною літературою, історичними атласами та робочими зошитами, пропонуємо приклади роботи з ними.

Для характеристики учнівської діяльності на уроках знайомимо учнів з видами робіт:

1. Відповідь на усні питання.

2. Відповідь на письмові завдання і запитання.

3. Виконання домашніх завдань є обов’язковим.

4. Виконання тестових завдань.

5. Участь у дидактичних іграх.

Учні знайомляться з критеріями навчальних досягнень учнів під час проведення уроків.

ІІІ . Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал за підручником.


Типы волос
Гели для губ
Змінювання дієслів минулого часу за родами
Народні усмішки. Прислів’я та приказки. Скоромовки. Загадки
Баня для красоты и здоровья
Л. Полтава «Лісова книга». В. Скомаровський «Три лижні». А. Костецький «Лист до птахів»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія