Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу
 

Мета: проаналізувати взаємозв`язок між основними формами ре­льєфу і тектонічними структурами, визначити розташування в межах України основних орографічних одиниць України: низовин, височин, гірських пасм, головних річкових долин, найвищих точок рівнинної частини, Українських Карпат і Кримських гір, перевалів; визначити особливості поширення основних типів і форм рельєфу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, шаблони території України, фотографії різних форм рельєфу (за умови наявності мультимедійного обладнання — презентація з краєвидами України, що ілюструють різні форми рельєфу), контурні карти, атласи, підручники.

Опорні та базові поняття: рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносна висота, геоморфологія.

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Бельмак-Могила, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, При­дніпровська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Перед­карпатська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Лови помилку картографа»

Учитель показує на карті географічні об’єкти — форми рельєфу, тектонічні структури території України, навмисно припускаючись помилок. Учні повинні виправити ці помилки.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Мікрофон»

Як ви вважаєте, чи існують закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу в межах території України?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Мозковий штурм»

Учні виконують самостійне завдання працюючи в групах, корис­туючись базовими знаннями, підручником та картами атласу, запов­нюють таблицю:

 

Форма рельєфу

Тектонічні структури, що їй відповідають, та час їх утворення

 

 

 

 

 Підсумки виконання завдання кожна група висловлює по одній з форм рельєфу, що записана в таблиці.

2. Прийом «Роблю висновок»

Учні разом з учителем роблять висновок про закономірності роз­ташування форм рельєфу.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Експрес-тест»

1. Виберіть правильне твердження:

а) Україна знаходиться в межах давньої Західноєвропейської плат­форми та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

б) Україна знаходиться в межах молодої Східноєвропейської плат­форми та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

в) Україна знаходиться в межах давньої докембрійської Східноєв­ропейської платформи та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

г) Україна знаходиться в межах давньої Східноєвропейської плат­форми та давнього Альпійсько-Гімалайського складчастого по­ясу.

2. Виберіть правильне твердження:

а) територія України перебуває під постійним впливом повітряних мас, що формуються над Середньою і Малою Азією;

б) територія України перебуває під постійним впливом вологих і теплих атлантичних повітряних мас;

в) через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску ма­терика Євразія, її територія перебуває під впливом західних по­вітряних мас, що приносять циклони, а також тих, що пов’язані з впливом Азорської та Азіатської областей високого тиску;

г) через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску ма­терика Євразія, її територія перебуває під постійним впливом холодних арктичних повітряних мас.

3. Виберіть правильне твердження:

а) на рівнинній території України поширені лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу;

б) на рівнинній території України поширені мішані і хвойні лісові ландшафти помірного поясу;

в) на рівнинній території України поширені степові та сухостепові ландшафти помірного поясу;

г) на рівнинній території України поширені широколисті і мішані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу.

4. Виберіть числові показники, які показують співвідношення між рівнинною і гірською частинами території України:

а) 50 % рівнини і 50 % гори;

б) 90 % рівнини і 10 % гори;

в) 95 % рівнини і 5 % гори;

г) 55 % рівнини і 45 % гори.

2. Прийом «Дерево рішень»

Необхідно підготувати матеріали у вигляді табличок із надписами назв форм рельєфу, корисних копалин, географічних назв, на дошці для більшої зручності та наочності можна намалювати крону дерева. Учні, працюючи над запитаннями вчителя, називають складові частини «дерева» та магнітами прикріплюють таблички у відповідній частині «крони» дерева.

VI. Підсумки уроку

Учитель виставляє оцінки, робить узагальнюючі висновки.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника.


Мифы о женской мастурбации
Как вызвать ревность у любимого мужчины
Вступ до теми «Біблійні легенди»
Основные правила хорошего стиля
Державні символи України
Голливудская диета

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія