Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники
Мета: дати характеристику основних чинників формування клі­мату, розкрити поняття розподілу радіаційного балансу, сумарної со­нячної радіації на території України, дати оцінку типам повітряних мас, що панують над її територією, продовжити формування навичок роботи з географічними картами, уміння їх співставляти та аналізувати; розвивати мовлення, логічне мислення та допитливість учнів.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: фізична й кліматична карти світу та України, атлас України, зразки календарів спостереження за погодою.

Опорні поняття: клімат, погода, кліматичний пояс, кліматичні об­ласть, чинники формування клімату.

Базові поняття: Сонячна радіація, радіаційний баланс, радіація відбита, пряма, розсіяна, увібрана.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Оголошення теми уроку. Формулювання разом з учнями мети і завдань для роботи на уроці.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Бліцопитування»

• Що таке погода?

• Що таке клімат?

• Чим відрізняється погода від клімату?

• Які кліматотворні чинники вам відомі?

• Які з них, на ваш погляд, є основними?

• Які основні типи клімату існують на Землі?

• Які існують кліматичні пояси?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Клімат — це явище, що належить до природних умов, та безпосередньо впливає на життя та здоров’я людей. Тому з давніх-давен людина приділяла багато уваги спостереженням за погодою та її змінами. В наш час вплив погоди та клімату на життя людини не зменшився, а деякою мірою навіть навпаки, збільшився. Вивченням клімату за­ймається наука кліматологія, значне місце якої серед географічних наук затверджене творчим доробком видатного вченого Олександра Івановича Воєйкова. Кліматологія тісно пов’язана з фізичною наукою — метео­рологією, але вона є і географічною наукою, адже клімат — один з най­важливіших компонентів географічної оболонки. І сьогодні на уроці ми побачимо, які ж особливості має клімат нашої з вами країни.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Словничок»

Кліматологія — наука, що вивчає питання кліматотворення, опису та класифікації типів клімату земної кулі, антропогенний вплив на клі­мат. Прикладні галузі кліматології — біокліматологія, агрокліматологія, палеокліматологія, медична кліматологія тощо. Систематичні описи клімату Землі та формування кліматології як самостійної області знань належать до XIX ст. Її становлення пов’язане з іменами видатних учених — Воєйкова, Вільда, Гумбольдта, Кеппена тощо.

2. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні об’єднуються в динамічні групи та працюють над завдан­нями:

І група. Дослідіть вплив підстилаючої поверхні на клімат України.

II група. Дайте загальну характеристику клімату України.

IIІ група. Схарактеризуйте радіаційний баланс та кількість со­нячної радіації в межах території України.

Виконуючи завдання, учні можуть використовувати матеріали підручника та карт атласів.

Учитель обмежує час роботи (5–7 хвилин).

Після завершення відведеного часу кожна група оголошує резуль­тати своїх досліджень після чого відбувається коротке обговорення всім класом того, що було сказане.

3. Прийом «Мікрофон»

1) Чи погоджуєтесь ви з думкою групи, що працювала над даним питанням?

2) Чи була ця думка повною та достатньо аргументованою?

4. Прийом «Словничок»

Сонячна радіація — тепло і світло, що випромінюється Сонцем і потрапляє на Землю.

Радіаційний баланс — різниця між сумарною і відбитою сонячною радіацією.

Радіація відбита — сонячна радіація, що відбивається поверхнею Землі.

Радіація пряма — сонячне випромінювання, що надходить прямо на земну поверхню.

Радіація розсіяна — сонячне випромінювання, що розсіюється в атмосфері в результаті відбиття та вбирання тепла і світла.

Радіація увібрана — частина сумарної сонячної радіації, увібрана земною поверхнею.

VI. Підсумки уроку

1. Прийом «Роблю висновок».

Учні роблять висновки, узагальнення, оцінюють рівень виконання роботи.

Учитель аналізує роботу кожної групи. Виставляє оцінки.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте відповідний текст підручника.

• Підготуйте додатковий матеріал про несприятливі природно-клі­матичні явища.

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення)
Будова слова (корінь, спільнокореневі слова)
Складання розповіді за поданими малюнками, опорними словами "Зелену красуню люблять усі"
Хотите танцевать стриптиз?- Легко!
Площа трикутника
Як розмножуються тварини. Контрольна робота

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія