Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони
Практична робота № 4 (продовження). Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

Мета: сформувати в учнів знання про показники водних ресурсів і водного балансу України; дати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів; зробити висновки про водозабезпече­ність території України; сприяти розвитку навичок мислення високого рівня; сприяти формуванню екологічного мислення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, карта поверхневих вод України, кліматична карта, атлас, підручник.

Опорні та базові поняття: водні ресурси, водний баланс.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом «Аукціон»

• Назвіть та покажіть на карті найбільші річки України.

• Назвіть та покажіть на карті найбільші озера України.

• Назвіть та покажіть на карті найбільші водосховища України.

• Назвіть та покажіть на карті найбільші канали України.

• Перелічіть чинники, які впливають на формування внутрішніх вод України.

2. Прийом «Географічна естафета»

Учні розподіляються на команди, представники яких по черзі називають та показують на карті річки України. Виграє та команда, яка знає більше річок.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Поверхневі, підземні та морські води, які становлять водні ресурси України, все це — національне багатство. Вони по­стійно відновлюються, змінюються упродовж певного часу та в про­сторі. Спробуємо охарактеризувати забезпеченість України водними ресурсами.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Конференція»

Учні, які мали випереджальне домашнє завдання, виконують ролі кліматолога, гідролога, представника комітету водного господарства, еколога, представника ради щодо розвитку продуктивних сил.

На порядку денному конференції наступні питання:

1) Чинники, які впливають на формування водних ресурсів (кліма­толог).

2) Основні характеристики водних ресурсів (гідролог).

3) Оцінка водних ресурсів України (представник комітету водного господарства).

4) Екологічні проблеми, пов’язані з внутрішніми водами України (еколог).

5) Перспективи розвитку використання, відновлення водних ре­сурсів України (представник ради щодо розвитку продуктивних сил).Основні моменти доповідей учнів.

Водні ресурси України формуються за рахунок атмосферних опадів і транзитних вод. Атмосферні опади — головне джерело водних ресурсів. Кількість і режим їх випадання, а також витрати вологи на випаровування зумовлюються кліматичними умовами. Кліматичні та гідрогеологічні чинники впливають на формування стоку, процеси просочування вглиб, розподіл опадів на поверхні водозборів. У середньому на території України випадає 609 мм опадів на рік. З них лише 83 мм перетворюється на стік. Решта вологи випаровується.

Середня багаторічна величина річного стоку — основна характерис­тика водних ресурсів. У межах України вона має тенденцію зменшува­тись з півночі на південь від Подільської, Придніпровської, Донецької і Приазовської височин. В Українських Карпатах і Кримських горах показники стоку закономірно збільшуються з висотою.

За багаторічними спостереженнями, потенційні ресурси річкових вод становлять 209,8 км3/рік, з яких тільки 25 % формуються в межах України, решта надходить з території сусідніх країн. Основний об’єм водних ресурсів поверхневих вод припадає на басейн Дніпра.

Прогнозні ресурси підземних вод становлять 21 км3. Стримую­чим чинником використання водних ресурсів є їх мінливість у часі: в природних умовах на частку весняного стоку припадає від 6–8 % на півночі до 80–90 % на півдні. За запасами місцевих водних ресурсів (1тис. м3 на 1 особу) Україна вважається однією з найменш забез­печених країн у Європі.

2. Прийом «Словничок»

Водний баланс — співвідношення між надходженням, витрачанням і накопиченням води за певний проміжок часу.

V. Закріплення вивченого матеріалу

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновки»

Учні роблять висновок про водозабезпеченість території України.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника.

Рід іменників
Розв’язування задач (1клас)
Естественная длина и мода в маникюре
Спостереження за вживанням особових займенників у текстах
Горох для женской красоты
Догляд за кімнатними рослинами. Пересадка кімнатних рослин

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія