Узагальнення теоретичних знань та практичних умінь учнів з розділу II "Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів"
Мета: визначити рівень знань, вмінь та навичок, що здобули учні в процесі вивчення розділу, провести їх корекцію, підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: перевірки та корекції знань, умінь та навичок.

Обладнання: фізична карта України, карти тектонічної, геологічної будови та корисних копалин України.

Географічна номенклатура: Карадаг, Аюдаг, Арабатська Стрілка, печера Оптимістична, Мізоцький кряж; гори: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Бельмак-Могила, Говерла, Роман-Кош; Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини; Придніпровська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкарпатська, Донецька, Середньоросійська височини.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка та корекція вивченого матеріалу

1. Прийом «Експрес-тест»

Тести, що пропонуються нижче, на розсуд учителя, можна використати для виконання завдань групами, варіантами і таке інше з подальшою взаємоперевіркою.

1. Показники, які характеризують особливості рельєфу України:

а) 90 % — низовини; 5 % — височини; 5 % гори;

б) 50 % — низовини; 25 % — височини; 25 % гори;

в) 70 % — низовини; 25 % — височини; 5 % гори;

г) 95 % — низовини; 5 % гори.

2. Найвища точка рівнинної частини України:

а) г. Мечетна;

б) г. Берда;

в) г. Камула;

г) г. Бельмак-Могила.

3. Найвища точка гірської частини України:

а) г. Сивуля;

б) г. Роман-Кош;

в) г. Ай-Петрі;

г) г. Говерла.

4. Встановіть відповідність між власною та загальною назвами форм рельєфу України:

а
Приазовська
1) низовина

2) височина

3) рівнина

б
Поліська

в
Полтавська

г
Закарпатська

д
Середньоруська

е
Причорноморська

ж
Донецька

5. Встановіть відповідність щодо географічного розташування гір-ських перевалів:

а
Яблуницький
1) Карпатські гори

2) Кримські гори

б
Байдарські ворота

в
Гурзуфський

г
Верецький

6. Виберіть правильне твердження:

а) Українські Карпати — молоді середньовисотні гори;

б) Українські Карпати — старі середньовисотні гори;

в) Українські Карпати — молоді високі гори;

г) Українські Карпати — молоді середньовисотні гори.

7. Височина, з найвищими відмітками:

а) Подільська;

б) Приазовська;

в) Придніпровська;

г) Тарханкутська.

8. Низовина, з найнижчими відмітками:

а) Поліська;

б) Причорноморська;

в) Придніпровська;

г) Північнокримська.

9. Найвищий, з названих, гірський масив:

а) Бескиди;

б) Горгани;

в) Чорногора;

г) Чивчинські гори.

10. Назва плоских вершин Кримських гір?

а) куести;

б) яйли;

в) полонини;

г) перевали.

11. Тектонічна структура, що займає більшу частину території України:

а) Західноєвропейська платформа;

б) Східноєвропейська платформа;

в) Скіфська платформа.

12. Встановіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу:

а
Український кристалічний щит
1) Донецька височина

2) Придніпровська височина

3) Середньоросійська височина

4) Придніпровська низовина

5) Кримська рівнина

б
Дніпровсько-Донецька западина

в
Донецька складчаста область

г
Воронезький кристалічний масив

д
Скіфська платформа

13. Тектонічна структура, що має найбільший вік:

а) Західноєвропейська платформа;

б) Східноєвропейська платформа;

в) Скіфська платформа;

г) альпійська складчаста система.

14. Найдавніша, з перелічених, епоха гороутворення:

а) Альпійська;

б) Герцинська;

в) Каледонська;

г) Мезозойська.

15. Виберіть правильне твердження:

а) в архейську еру на території України відбувались горотворчі процеси, вулканізм, процеси вивітрювання гірських порід;

б) в архейську еру відбувались коливальні рухи земної кори, спостерігалось материкове зледеніння;

в) в архейську еру більша частина території була під морем;

г) в архейську еру спостерігався вулканізм та накопичення значних товщ крейди в тектонічних западинах.

16. Встановіть відповідність між поняттями, що характеризують типи та форми рельєфу:

а
денудаційні форми
1) обвали, осипища, зсуви

2) останці, інтрузії, уступи

3) кари, цирки, ками, ози

4) печери, шахти, колодязі

5) яри, балки

б
водно-ерозійні форми

в
гравітаційні форми

г
карстово-суфозійні форми

д
льодовикові форми

17. Виберіть правильне твердження:

а) найдавніші породи на території України — це породи осадово-метаморфічного походження — граніти, гнейси, лабрадорити;

б) найдавніші породи на території України — це піски, глини, алевроліти;

в) найдавніші породи на території України — це сланці з прошарками кам’яного вугілля;

г) найдавніші породи на території України — це піски. пісковики, мергелі.

18. Виберіть правильне твердження:

а) наймолодші відклади на території України — палеогенові;

б) наймолодші відклади на території України — неогенові;

в) наймолодші відклади на території України — четвертинні;

г) наймолодші відклади на території України — крейдові.

19. Виберіть правильне твердження:

а) найбільшою сейсмічністю на території України відзначається Крим;

б) найбільшою сейсмічністю на території України відзначається район Карпатських гір;

в) найбільшою сейсмічністю на території України відзначається Донецький кряж;

г) найбільшою сейсмічністю на території України відзначається Придніпровська височина.

20. Встановіть залежність між групами корисних копалин та їх переліком:

а
паливні корис­ні копалини
1) руди залізні, марганцеві, титанові, мідні, нікелеві, кобальтові, алюмінієві, поліметалічні

2) кам’яне вугілля, буре вугілля, нафта, горючі сланці, торф

3) вогнетривкі глини, кварцити, піски, сірка, фосфорити, апатити, калійні солі

б
металеві ко­рисні копа­лини

в
нерудні корис­ні копалини

21. Виберіть із перелічених назви вугільних басейнів:

а) Білозерський;

б) Донецький;

в) Дніпровський;

г) Львівсько-Волинський;

д) Придніпровський.

22. Виберіть із перелічених назви нафтогазоносних регіонів:

а) Карпатський;

б) Волинський;

в) Причорноморсько-Кримський;

г) Дніпровсько-Донецький;

д) Донецький;

е) Центральний.

23. Виберіть з перелічених назви залізорудних басейнів та районів:

а) Кременчуцький;

б) Харківський;

в) Криворізький;

г) Білозерький;

д) Азовський;

е) Керченський;

ж) Кримський.

24. Знайдіть пари: корисна копалина — родовище:

а
марганцеві руди
1) Микитівське

2) Берегівське

3) Жовті Води

4) Нікопольське

5) Мужіївське

6) Побузьке

б
поліметалеві руди

в
нікелеві руди

г
ртутні руди

д
уранові руди

е
золото

25. Встановіть логічні пари: група корисних копалин — адміністративна одиниця, на території якої видобувається:

а
Вогнетривкі глини, флюсові вапняки, доло­міти, формувальні піски
1) Кримська автономна область

2) Донецька, Дніпропетровська області

3) Львівська область

4) Житомирська область

5) Івано-Франківська

6) Донецька область

б
флюсові вапняки

в
кварцити, доломіти,

г
самородна сірка

д
кам’яна сіль

е
калійна сіль

26. Дослідник льодовикового рельєфу Правобережної України:

а) П. Тутковський;

б) С. Рудницький;

в) В. Кубійович;

г) В. Докучаєв.

27. Назва найвищої частини Волинської височини:

а) Овруцький кряж;

б) Гологори;

в) Мізоцький кряж;

г) Розточчя.

28. Найвища точка внутрішнього пасма Кримських гір:

а) Роман-Кош;

б) Чатир-Даг;

в) Кубалач;

г) Карадаг.

29. Височина України, яка в межах Східноєвропейської рівнини має найбільшу абсолютну висоту:

а) Хотинська;

б) Подільська;

в) Донецька;

г) Середньоруська.

30. Область, для рельєфу якої характерні великі за розміром степові блюдця і поди:

а) Херсонська;

б) Донецька;

в) Волинська;

г) Сумська.

31. Низовина України, яка є хвилястою і має водно-льодовикове походження:

а) Причорноморська;

б) Придніпровська;

в) Поліська;

г) Закарпатська.

32. Тектонічна структура з якою пов’язані поклади ртуті в Україні:

а) Український щит;

б) Дніпровсько-Донецька западина;

в) Волино-Подільська плита;

г) Донецька складчаста споруда.

33. Тектонічна структура, для якої характерне утворення соляних куполів:

а) Український щит;

б) Причорноморська западина;

в) Волино-Подільська плита;

г) Дніпровсько-Донецька западина.

34. Тектонічна структуру, з якою пов’язані численні родовища каоліну в Україні:

а) Причорноморська западина;

б) Український щит;

в) Волино-Подільська плита;

г) Галицько-Волинська западина.

35. Найбільше родовище бурштину в Україні:

а) Жванське;

б) Часовоярське;

в) Клесівське;

г) Замглайське.

2. Прийом «Лови помилку картографа»

Учитель показує на карті географічні об’єкти — форми рельєфу та припускається помилок. Учні повинні його виправити.

Можна запропонувати місце біля карти комусь із учнів.

3. Прийом «Роблю висновок»

Учитель пропонує учням зробити висновок, що стосується забезпеченості України корисними копалинами.

4. Прийом «Мікрофон»

Учні висловлюються щодо питання оцінки рельєфу України для його господарського використання.

VI. Підсумки уроку

Учитель пропонує учням зробити оцінку власних знань та визначити рівень власної готовності щодо написання тематичної контрольної роботи.

VII. Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника. Підготуватися до тематичного оцінювання.

Как сделать свой первый раз незабываемым?!
Засвоєння таблиці множення на числа 2
Джаз. Модерн
Тренінг: хочеш бути сучасним? Будь здоровим!
Олесь Донченко «Лісовою стежкою»
5 Лучших масок для красоты

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія