Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення
Мета: сприяти формуванню знань учнів про основні чинники ґрунтоутворення; генетичні типи ґрунтів та закономірності їх поши­рення на території України; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — вміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, робити висновки; сприяти формуванню практичних навичок роботи з карто­графічними матеріалами.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: настінна карта ґрунтів України, атлас, підручник.

Опорні та базові поняття: ґрунтотвірні чинники, ґрунти, гумус, ґрунтові горизонти, ґрунтовий профіль, гумусовий горизонт, горизонт вимивання, горизонт вмивання, родючість ґрунту.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Мікрофон»

• Згадайте, що ми називаємо ґрунтом.

• Чим ґрунт відрізняється від гірської породи?

• Назвіть ґрунти, які поширені у вашій місцевості.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

Географ, ґрунтознавець В. В. Докучаєв, який вперше розробив класифікацію ґрунтів, встановив, що ґрунт являє собою особливе, самостійне природне утворення. Він формується внаслідок взаємодії різних чинників, які одержали назву чинники ґрунтотворення.

1. Прийом «Проблемне питання»

• Які чинники, на Вашу думку, впливають на процеси ґрунтотво­рення?

• Згадайте, що таке гумус.

• Що таке родючість ґрунту? Від чого залежить родючість ґрунту?

2. Прийом «Творча лабораторія»

(Робота в «малих творчих групах»)

За п’ять хвилин необхідно підготувати характеристики основних чинників ґрунтотворення — материнської породи, елементів клімату, рослинних та тваринних організмів, рельєфу території, геологічного віку території та презентувати результати роботи.

3. Прийом «Проблемне питання»

• Чи завжди були ґрунти на Землі? В який геологічний період за­вершився процес формування основних типів ґрунтів?

• Які, з охарактеризованих чинників є вирішальними у формуванні ґрунтів?

4. Ілюстрована розповідь вчителя

Ґрунт має відмінні один від одного шари. Їх називають ґрунтовими горизонтами. Сукупність таких горизонтів та їх закономірні зміни від поверхні до материнської породи являє собою ґрунтовий профіль. Ви­діляють три горизонти: гумусовий, вимивання, вмивний. За будовою ґрунтового профілю визначають належність ґрунту до певного типу: підзолисті, сірі лісові, чорноземні, каштанові тощо.

Ґрунти розрізняються не тільки за будовою ґрунтового профілю, але й за механічним складом — співвідношенням різних за розмірами мінеральних часточок — глини і піску (піщані, супіщані, суглинисті, глинисті).

Завдання для «чомучок»: Як визначити механічний склад ґрунту?

5. Прийом «Картографічна лабораторія»

Знайомство з картою ґрунтів України.

6. Прийом «Творча лабораторія» (робота з підручником)

Складання короткої характеристики основних типів ґрунтів України.

V. Закріплення вивченого матеріалу

• Чим відрізняються ґрунти один від одного?

• Яким законам підпорядковане розміщення головних типів ґрунтів на Землі? Хто з географів вперше встановив ці закономірності?

• Назвіть основні типи ґрунтів України.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Мікрофон». Учні розповідають про що вони дізнались на уроці: Що найбільше запам’яталось? Що стало відкриттям?

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Зробіть малюнки ґрунтових профілів основних типів ґрунтів України.

Взгляд налево – расстрел?
Перхоть. Средства против перхоти.
Тарас Шевченко – України син
Пригоди останнього осіннього листочка
Kiss me
У дитинстві вивчене, що на камені висічене

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія