Тематичне оцінювання з географії № 4

Тип уроку: перевірка, контроль та оцінювання знань, вмінь, на­вичок учнів.

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань і вмінь учнів

1. Тестові завдання

1. Виберіть правильне (найповніше) твердження:

а) на рівнинній території України поширені лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу;

б) на рівнинній території України поширені мішані та хвойні лісові ландшафти помірного поясу;

в) на рівнинній території України поширені широколистяні та мішані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу;

г) на рівнинній території України поширені степові та сухостепові ландшафти помірного поясу.

2. Виберіть правильне твердження:

а) характерною рисою лісостепової зони є чергування степових і лісових ділянок;

б) степова зона України займає понад 60 % від загальної території країни;

в) у справжніх степах України, що простягнулися на півдні країни, переважає рослинність степових і лісових ділянок;

г) лісова зона простягнулася від Закарпаття до Передкарпаття.

3. Розрахуйте площу зелених насаджень (у гектарах), що необхідна місту Київ (в якому нараховується приблизно 3 млн мешканців), якщо 1 га лісу поглинає за 1 годину стільки вуглекислого газу, скільки його видихає за цей час 200 чоловік.

4. Розрахуйте, скільки відсотків від загальної території Карпат (209 тис. км2) становлять Українські Карпати, якщо їх територія складає 24 тис. км2:

5. За описом назвіть природну зону в межах України. «Природні умови для життя і діяльності людини є тут найбільш сприятливи­ми. Тут знаходиться великий ареал високопродуктивних типових чорноземів з високим вмістом гумусу, тому понад 75 % території тут зайнята під сільськогосподарськими угіддями...»

6. Визначте найбільший санаторно-курортний район України з м’я­ким середземноморським кліматом.

7. Сучасна флора України сформувалася в кінці антропогену, після материкового зледеніння.

Так

Ні

 

 

 

8. Лісами вкрито близько 14 % території України. Найбільші їх площі в Карпатах, Криму і на Поліссі.

Так

Ні

 

 

 

9. Ґрунти степової зони сформувались в умовах надлишкової кіль­кості вологи.

Так

Ні

 

 

 

10. В Україні зустрічаються реліктові рослини.

 

Так

Ні

 

 

 

2. Робота з контурною картою

Позначте кордони та підпишіть назви природних зон України. Вкажіть найбільш характерних представників їх рослинного (не менше трьох) і тваринного світу (не менше трьох).

3. Виконання письмових завдань у зошиті

 

І варіант

ІІ варіант

1. Поясніть взаємозв’язок між рос­линним світом, ґрунтами та кліматом на прикладі зони лісів України

1. Поясніть взаємозв’язок між рос­линним світом, ґрунтами та клі­матом на прикладі зони степів України

2. Опишіть особливості географіч­ного положення Карпат. Поясніть їх вплив на формування природи гір

2. Опишіть особливості географіч­ного положення Кримських гір. Поясніть їх вплив на формування природи гір

ІІ. Домашнє завдання

Підготуйте додатковий матеріал, що стосується джерел забруднен­ня навколишнього середовища.


Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання
Додавання і віднімання круглих чисел
Навчатися творчо, із захопленням
Діти мають право
Попа или грудь – что привлекательнее для мужчин?
Вода та її властивості. Значення води у природі

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія