Тематичне оцінювання з географії № 2
 

Тип уроку: перевірки, контролю та оцінювання знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Тематичне оцінювання

З метою підготовки учнів до виконання тестів зовнішнього не­залежного оцінювання, а також тестувань різних рівнів, пропонуємо виконати тест, що складається з 36 тестових завдань різної форми та рівня складності. Час виконання тесту — 40 хвилин. 5 хвилин учитель проводить інструктаж щодо виконання завдання.

1. З вибором однієї правильної відповіді:

1. Форма рельєфа, яка переважає у межах території України:

а) низовини — 70 % і височини — 25 %;

б) рівнини — 50 %;

в) низовини — 50 % і рівнини — 25 %;

г) рівнини — 70 % і височини — 25 %.

2. Область України територія, якої повністю розташована на рів-нині:

а) Тернопільська;

б) Чернівецька;

в) Івано-Франківська;

г) Львівська.

3. Причина утворення свинцево-цинкових та ртутних руд Донбасу:

а) фізичне вивітрювання;

б) хімічне вивітрювання;

в) явища вулканізму;

г) випадання осадів із розчинів.

4. Територію України, в межах якої бере початок річка Дністер:

а) південні схили Карпатських гір;

б) Закарпатська низовина;

в) північні схили Карпатських гір;

г) Подільська височина.

5. Найвищий, з названих, гірський масив:

а) Бескиди;

б) Чорногора;

в) Горгани;

г) Чивчинські гори.

6. Найдавніша, із перелічених, епоха гороутворень:

а) Альпійська;

б) Мезозойська;

в) Каледонська;

г) Герцинська.

2. Завдання на утворення логічних пар та встановлення хронологічної або логічної послідовності:

7. Встановіть відповідність між видами природних ресурсів та їх конкретними прикладами:

 

а) вичерпні;

б) вичерпні, відновлю­вані;

в) вичерпні невіднов­лювані;

г) невичерпні

1. Енергія Сонця, кліматичні, гідрогеологіч­ні.

2. Родовища вугілля, газу, нафти.

3. Родовища сірки, лісові ресурси, енергія Землі.

4. Родючість ґрунтів, лісові ресурси, біоло­гічні.

5. Родовища мармуру, ґрунтові ресурси, рос­лини, тварини

 

8. Встановіть відповідність між основними тектонічними структурами та формами рельєфу, що їм відповідають:

 

а) альпійська складчастість;

б) Український кристалічний щит;

в) герцинська складчастість;

г) Дніпровсько-Донецька за­падина

1. Донецький кряж.

2. Придніпровська низовина.

3. Поліська низовина.

4. Гори Карпати і Кримські.

5. Придніпровська височина

9. Встановіть відповідність між родовищами корисних копалин та основними районами їх залягання:

 

а) поклади кам’яного вугілля;

б) нафта та природний газ;

в) поклади бурого вугілля;

г) горючі сланці

1. Дніпровський басейн.

2. Черкаська та Кіровоградська об­ласті.

3. Степовий Крим.

4. Львівсько-Волинський басейн.

5. Передкарпатський регіон

10. Встановіть відповідність між родовищами корисних копалин та основними районами їх залягання:

 

а) титанові руди;

б) марганцеві руди;

в) кіновар;

г) залізні руди

1. Нагольний кряж Донбасу.

2. Іршанське родовище Житомирської обла-сті.

3. Криворізький, Керченський, Кременчуць­кий та Білозерський райони.

4. Нікопольське, Великотокмацьке, Інгу­лецьке родовища.

5. Передкарпаття

11. Встановіть відповідність між неметалевими корисними копалинами України та їх найбільшими родовищами:

 

а) кам’яна сіль;

б) калійні солі;

в) природна сірка;

г) родовища графітів

1. Роздольське родовище на Передкарпатті.

2. Завалівське родовище Кіровоградської об­ласті.

3. Глухівське родовище Вінницької області.

4. Артемівське і Слов’янське родовища.

5. Калузьке і Стебниківське родовища

12. Встановіть відповідність між назвами історичних земель України та їх короткими характеристиками:

 

а) Покуття;

б) Буковина;

в) Слобожанщина;

г) Бессарабія

1. Простягається у вигляді смуги від Сум­ської до Донецької та Луганської облас­тей.

2. Частина Галичини (нині Івано-Франків­ська область), яка простяглася між річка­ми Дністер, Черемош та Карпатами.

3. Область між річками Прут, Дністер і гир­лом Дунаю. У межах України вона охо­плює частину Одеської області.

4. Землі, якими володіла Запорізька Січ.

5. Західна частина Чернівецької області

3. Завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків:

13. Головна причина, що вплинула на формування рівнинного рельєфу в межах України:

а) сучасна величина території;

б) особливості тектонічної будови території України;

в) геологічне минуле сучасної території України;

г) вплив сучасних кліматичних умов.

14. Вид взаємодії літосферних плит, що не існує в природі:

а) розсування і розходження плит;

б) зустрічний рух плит;

в) трансформні розломи, вздовж яких плити зміщуються одна відносно другої;

г) трансформні розломи, вздовж яких плити віддаляються одна від одної.

15. Тектонічна структура, у межах якої знаходиться основна частина території України:

а) Альпійсько-Гімалайська складчаста область;

б) Карпатська і Кримська складчасті споруди;

в) Альпійсько-Гімалайська складчаста область і Східноєвропейська платформа;

г) Східноєвропейська платформа і Український кристалічний щит.

16. Тектонічні структури, для яких характерні залягання корисних копалин осадового походження в Україні і світі:

а) тектонічні западини та передгірські крайові прогини;

б) тектонічні западини, плити платформ та передгірські крайові прогини;

в) гори зі слідами вулканічних процесів, тектонічні западини та передгірські крайові прогини;

г) кристалічні щити, тектонічні западини та передгірські крайові прогини.

17. Тектонічні структури, для яких характерні залягання корисних копалин магматичного та метаморфічного походження в Україні і світі:

а) гори зі слідами вулканічних процесів та кристалічні щити;

б) гори зі слідами вулканічних процесів, тектонічні западини;

в) тектонічні западини та передгірські крайові прогини;

г) кристалічні щити та плити платформенних областей.

18. Виберіть правильне твердження:

а) Україна знаходиться в межах давньої Східноєвропейської плат­форми та давнього Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

б) Україна знаходиться в межах давньої докембрійської Східноєв­ропейської платформи та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

в) Україна знаходиться в межах молодої Східноєвропейської плат­форми та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

г) Україна знаходиться в межах давньої Західноєвропейської плат­форми та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу.

19. Виберіть правильне твердження:

а) 95 % території України знаходиться в II часовому поясі, частина Закарпатської області в I часовому поясі, Луганська і частина Харківської та Донецької областей — у Ш часовому поясі;

б) територія України належить до II часового поясу;

в) 80 % території України знаходиться в II часовому поясі, 20 % — у I часовому поясі;

г) територія України належить до I часового поясу.

4. Багатовибіркові завдання розрахункового типу:

20. Визначте, висоту на якій розташоване місто, якщо атмосферний тиск у ньому складає 730 мм рт. ст., а атмосферний тиск над рівнем океану — 760 мм рт. ст.

 

21. Визначте літній час у Лондоні, якщо в Києві 0 годин:

22. Визначте зимовий час у Києві, якщо в Лондоні північ:

23. Визначте, скільки потрібно залізної руди (в млн тонн), щоб виробити 50 млн тонн заліза, якщо вміст Феруму в руді становить 65 %:

24. Розрахуйте, скільки відсотків від загальної території Карпат (209 тис. км2) становлять Українські Карпати, якщо вона складає 24 тис. км2:

25. Розрахуйте, яким буде місцевий час у місті, що знаходиться на меридіані 45° на сході від Києва, якщо в Києві 12 година дня за місцевим часом:

5. Відкриті завдання з короткою однією або двома відповідями:

26. За описом назвіть географічну назву форми рельєфу України: «Ця низовина розташована між Дніпром на заході та Середньоруською височиною на сході. Територія, прилегла до Дніпра, має майже ідеально плоску поверхню з середніми висотами 100–150 метрів. У західній частині поверхневі шари низовини утворені переваж­но піщаними, а на сході — лесовими відкладеннями. Це сприяє широкому яроутворенню на її території»:

27. Визначте назву сухої долини в степових і лісостепових районах, у якій немає рослинності, улоговину з розлогими схилами, по­рослими травою і чагарниками, старий яр, що вже не поглиблю­ється:

28. Назвіть період геологічної історії території України, в якому під впливом неотектонічних рухів та дії зовнішніх сил сформувався сучасний рельєф, розвивалася річкова сітка, нагромаджувалися континентальні відклади різного походження:

29. Назвіть озерну улоговину, що утворюється в районах поширення легкорозчинних гірських порід:

6. Відкрите завдання з двома варіантами відповіді:

30. На Керченському півострові є 20 постійно діючих вулканів — Бул­ганецький, Великотарханський, Малотарханський тощо. Окрім того, тут у різних місцях збереглося близько 30 заснулих вулка­нів.

 

Так

Ні

 

 

31. Карпати — низько- і середньовисотні гори з найвищими вер­шинами не більше 2100 метрів утворилися в період альпійської тектонічної епохи.

 

Так

Ні

 

 

32. Негативною особливістю економіко-географічного положення України є те, що жодна з сусідніх держав не належить до еконо­мічно високорозвинутих.

 

Так

Ні

 

 

33. Буковина — це історична область між річками Прут, Дністер і гир­лом Дунаю. У межах України вона охоплює частини Чернівецької та Одеської областей. Значну частину населення тут становлять молдавани і румуни.

 

Так

Ні

 

 

34. Значними височинами на території України є Волинська, Поділь-ська, Хотинська, Придніпровська, Донецька та Приазовська.

 

Так

Ні

 

 

35. Провідне місце з-поміж горючих або паливних корисних копа­лин України займає кам’яне вугілля, поклади якого зосередже­ні в трьох басейнах — Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському.

 

Так

Ні

 

 

VІ. Підсумки уроку

Учні можуть самостійно перевірити правильність виконання зав­дань за допомогою ключів, що роздає учитель.

VІІ. Домашнє завдання

Повторіть визначення понять: погода, клімат, атмосферний тиск, циклон, антициклон, сонячна радіація.


У дитинстві вивчене, що на камені висічене
Как защититься от зимней хандры
Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії
Складання розповіді за поданими малюнками, опорними словами "Зелену красуню люблять усі"
Байка Л.Глібова «Бджола та муха»
Твій друг — книга!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія