Тематичне оцінювання з географії № 2
 

Тип уроку: перевірки, контролю та оцінювання знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Тематичне оцінювання

З метою підготовки учнів до виконання тестів зовнішнього не­залежного оцінювання, а також тестувань різних рівнів, пропонуємо виконати тест, що складається з 36 тестових завдань різної форми та рівня складності. Час виконання тесту — 40 хвилин. 5 хвилин учитель проводить інструктаж щодо виконання завдання.

1. З вибором однієї правильної відповіді:

1. Форма рельєфа, яка переважає у межах території України:

а) низовини — 70 % і височини — 25 %;

б) рівнини — 50 %;

в) низовини — 50 % і рівнини — 25 %;

г) рівнини — 70 % і височини — 25 %.

2. Область України територія, якої повністю розташована на рів-нині:

а) Тернопільська;

б) Чернівецька;

в) Івано-Франківська;

г) Львівська.

3. Причина утворення свинцево-цинкових та ртутних руд Донбасу:

а) фізичне вивітрювання;

б) хімічне вивітрювання;

в) явища вулканізму;

г) випадання осадів із розчинів.

4. Територію України, в межах якої бере початок річка Дністер:

а) південні схили Карпатських гір;

б) Закарпатська низовина;

в) північні схили Карпатських гір;

г) Подільська височина.

5. Найвищий, з названих, гірський масив:

а) Бескиди;

б) Чорногора;

в) Горгани;

г) Чивчинські гори.

6. Найдавніша, із перелічених, епоха гороутворень:

а) Альпійська;

б) Мезозойська;

в) Каледонська;

г) Герцинська.

2. Завдання на утворення логічних пар та встановлення хронологічної або логічної послідовності:

7. Встановіть відповідність між видами природних ресурсів та їх конкретними прикладами:

 

а) вичерпні;

б) вичерпні, відновлю­вані;

в) вичерпні невіднов­лювані;

г) невичерпні

1. Енергія Сонця, кліматичні, гідрогеологіч­ні.

2. Родовища вугілля, газу, нафти.

3. Родовища сірки, лісові ресурси, енергія Землі.

4. Родючість ґрунтів, лісові ресурси, біоло­гічні.

5. Родовища мармуру, ґрунтові ресурси, рос­лини, тварини

 

8. Встановіть відповідність між основними тектонічними структурами та формами рельєфу, що їм відповідають:

 

а) альпійська складчастість;

б) Український кристалічний щит;

в) герцинська складчастість;

г) Дніпровсько-Донецька за­падина

1. Донецький кряж.

2. Придніпровська низовина.

3. Поліська низовина.

4. Гори Карпати і Кримські.

5. Придніпровська височина

9. Встановіть відповідність між родовищами корисних копалин та основними районами їх залягання:

 

а) поклади кам’яного вугілля;

б) нафта та природний газ;

в) поклади бурого вугілля;

г) горючі сланці

1. Дніпровський басейн.

2. Черкаська та Кіровоградська об­ласті.

3. Степовий Крим.

4. Львівсько-Волинський басейн.

5. Передкарпатський регіон

10. Встановіть відповідність між родовищами корисних копалин та основними районами їх залягання:

 

а) титанові руди;

б) марганцеві руди;

в) кіновар;

г) залізні руди

1. Нагольний кряж Донбасу.

2. Іршанське родовище Житомирської обла-сті.

3. Криворізький, Керченський, Кременчуць­кий та Білозерський райони.

4. Нікопольське, Великотокмацьке, Інгу­лецьке родовища.

5. Передкарпаття

11. Встановіть відповідність між неметалевими корисними копалинами України та їх найбільшими родовищами:

 

а) кам’яна сіль;

б) калійні солі;

в) природна сірка;

г) родовища графітів

1. Роздольське родовище на Передкарпатті.

2. Завалівське родовище Кіровоградської об­ласті.

3. Глухівське родовище Вінницької області.

4. Артемівське і Слов’янське родовища.

5. Калузьке і Стебниківське родовища

12. Встановіть відповідність між назвами історичних земель України та їх короткими характеристиками:

 

а) Покуття;

б) Буковина;

в) Слобожанщина;

г) Бессарабія

1. Простягається у вигляді смуги від Сум­ської до Донецької та Луганської облас­тей.

2. Частина Галичини (нині Івано-Франків­ська область), яка простяглася між річка­ми Дністер, Черемош та Карпатами.

3. Область між річками Прут, Дністер і гир­лом Дунаю. У межах України вона охо­плює частину Одеської області.

4. Землі, якими володіла Запорізька Січ.

5. Західна частина Чернівецької області

3. Завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків:

13. Головна причина, що вплинула на формування рівнинного рельєфу в межах України:

а) сучасна величина території;

б) особливості тектонічної будови території України;

в) геологічне минуле сучасної території України;

г) вплив сучасних кліматичних умов.

14. Вид взаємодії літосферних плит, що не існує в природі:

а) розсування і розходження плит;

б) зустрічний рух плит;

в) трансформні розломи, вздовж яких плити зміщуються одна відносно другої;

г) трансформні розломи, вздовж яких плити віддаляються одна від одної.

15. Тектонічна структура, у межах якої знаходиться основна частина території України:

а) Альпійсько-Гімалайська складчаста область;

б) Карпатська і Кримська складчасті споруди;

в) Альпійсько-Гімалайська складчаста область і Східноєвропейська платформа;

г) Східноєвропейська платформа і Український кристалічний щит.

16. Тектонічні структури, для яких характерні залягання корисних копалин осадового походження в Україні і світі:

а) тектонічні западини та передгірські крайові прогини;

б) тектонічні западини, плити платформ та передгірські крайові прогини;

в) гори зі слідами вулканічних процесів, тектонічні западини та передгірські крайові прогини;

г) кристалічні щити, тектонічні западини та передгірські крайові прогини.

17. Тектонічні структури, для яких характерні залягання корисних копалин магматичного та метаморфічного походження в Україні і світі:

а) гори зі слідами вулканічних процесів та кристалічні щити;

б) гори зі слідами вулканічних процесів, тектонічні западини;

в) тектонічні западини та передгірські крайові прогини;

г) кристалічні щити та плити платформенних областей.

18. Виберіть правильне твердження:

а) Україна знаходиться в межах давньої Східноєвропейської плат­форми та давнього Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

б) Україна знаходиться в межах давньої докембрійської Східноєв­ропейської платформи та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

в) Україна знаходиться в межах молодої Східноєвропейської плат­форми та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу;

г) Україна знаходиться в межах давньої Західноєвропейської плат­форми та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу.

19. Виберіть правильне твердження:

а) 95 % території України знаходиться в II часовому поясі, частина Закарпатської області в I часовому поясі, Луганська і частина Харківської та Донецької областей — у Ш часовому поясі;

б) територія України належить до II часового поясу;

в) 80 % території України знаходиться в II часовому поясі, 20 % — у I часовому поясі;

г) територія України належить до I часового поясу.

4. Багатовибіркові завдання розрахункового типу:

20. Визначте, висоту на якій розташоване місто, якщо атмосферний тиск у ньому складає 730 мм рт. ст., а атмосферний тиск над рівнем океану — 760 мм рт. ст.

 

21. Визначте літній час у Лондоні, якщо в Києві 0 годин:

22. Визначте зимовий час у Києві, якщо в Лондоні північ:

23. Визначте, скільки потрібно залізної руди (в млн тонн), щоб виробити 50 млн тонн заліза, якщо вміст Феруму в руді становить 65 %:

24. Розрахуйте, скільки відсотків від загальної території Карпат (209 тис. км2) становлять Українські Карпати, якщо вона складає 24 тис. км2:

25. Розрахуйте, яким буде місцевий час у місті, що знаходиться на меридіані 45° на сході від Києва, якщо в Києві 12 година дня за місцевим часом:

5. Відкриті завдання з короткою однією або двома відповідями:

26. За описом назвіть географічну назву форми рельєфу України: «Ця низовина розташована між Дніпром на заході та Середньоруською височиною на сході. Територія, прилегла до Дніпра, має майже ідеально плоску поверхню з середніми висотами 100–150 метрів. У західній частині поверхневі шари низовини утворені переваж­но піщаними, а на сході — лесовими відкладеннями. Це сприяє широкому яроутворенню на її території»:

27. Визначте назву сухої долини в степових і лісостепових районах, у якій немає рослинності, улоговину з розлогими схилами, по­рослими травою і чагарниками, старий яр, що вже не поглиблю­ється:

28. Назвіть період геологічної історії території України, в якому під впливом неотектонічних рухів та дії зовнішніх сил сформувався сучасний рельєф, розвивалася річкова сітка, нагромаджувалися континентальні відклади різного походження:

29. Назвіть озерну улоговину, що утворюється в районах поширення легкорозчинних гірських порід:

6. Відкрите завдання з двома варіантами відповіді:

30. На Керченському півострові є 20 постійно діючих вулканів — Бул­ганецький, Великотарханський, Малотарханський тощо. Окрім того, тут у різних місцях збереглося близько 30 заснулих вулка­нів.

 

Так

Ні

 

 

31. Карпати — низько- і середньовисотні гори з найвищими вер­шинами не більше 2100 метрів утворилися в період альпійської тектонічної епохи.

 

Так

Ні

 

 

32. Негативною особливістю економіко-географічного положення України є те, що жодна з сусідніх держав не належить до еконо­мічно високорозвинутих.

 

Так

Ні

 

 

33. Буковина — це історична область між річками Прут, Дністер і гир­лом Дунаю. У межах України вона охоплює частини Чернівецької та Одеської областей. Значну частину населення тут становлять молдавани і румуни.

 

Так

Ні

 

 

34. Значними височинами на території України є Волинська, Поділь-ська, Хотинська, Придніпровська, Донецька та Приазовська.

 

Так

Ні

 

 

35. Провідне місце з-поміж горючих або паливних корисних копа­лин України займає кам’яне вугілля, поклади якого зосередже­ні в трьох басейнах — Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському.

 

Так

Ні

 

 

VІ. Підсумки уроку

Учні можуть самостійно перевірити правильність виконання зав­дань за допомогою ключів, що роздає учитель.

VІІ. Домашнє завдання

Повторіть визначення понять: погода, клімат, атмосферний тиск, циклон, антициклон, сонячна радіація.


Мужчина на взводе или что их заводит на самом деле?
Літературні та народні казки
Пилинги и скрабы для лица
Тематичне оцінювання «Усна народна творчість»
15 шагов к триумфу. Твой стиль
Гели для губ

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія