Тематичне оцінювання з географії № 1

Тип уроку: перевірки, контролю та оцінювання знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Тематичне оцінювання

 

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне)

1

Частини, на які було поділено Україну у 1667 році після Андрусівського пере­мир’я:

а) Північна та Пів­денна;

б) Західна та Східна;

в) Лівобережна та Правобережна;

г) Материкова та Приморська

Території сучасних об­ластей України, що входили до складу Слобожанщини:

а) Харківська, частково Луганська та Сумська;

б) Харківська, частково Луганська та Доне­цька;

в) Харківська та Пол­тавська;

г) Харківська та Сум­ська

Літопис, в якому у 1187 році вперше вжито назву Україна:

а) Київський;

б) Галицько-Волин­ський;

в) Переяславський;

г) Польський

2

Назвіть ім’я Ки­ївського князя, за часів якого Україна досягла найбільшої могутності:

а) Данило Галицький;

б) Володимир Вели­кий;

в) Ярослав Мудрий;

г) Святослав

Автор першої у світо­вій історії детальної топографічної карти України:

а) Аль-Массуді;

б) Іон Якуб;

в) Гійом Левассер де Боплан;

г) Пліній Старший

Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років:

а) Рум’янцевський опис;

б) Францисканська метрика;

в) Йосифинська ме­трика;

г) опис Д. Журав­ського

3

Кількість часових поясів, у яких роз­ташована територія України:

а) один;

б) два;

в) три;

г) чотири

Частина території Єв­разійського материка, в якій знаходиться Україна?

а) Центральна Європа;

б) Західна Європа;

в) Східна Європа;

г) Південна Європа

Крайня південна точ­ка України:

а) селище Грем’яч;

б) мис Сарич;

в) селище Соломоно­ве;

г) селище Червона Зірка

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

4

Моря, до яких має вихід Україна:

а) Азовське, Каспій­ське;

б) Чорне, Балтійське;

в) Чорне, Азовське;

г) Чорне, Середземне

Крайня північна точка України:

а) селище Соломонове;

б) мис Сарич;

в) селище Грем’яч;

г) селище Червона Зір­ка

Держави, з якими Україна не має спіль­них кордонів:

а) Польща, Словач­чина, Білорусь;

б) Румунія, Молдова, Росія;

в) Чехія, Литва, Ав­стрія;

г) Угорщина, Росія, Білорусь

5

Числовий показник, який характеризує величину території України:

а) 604,7 тис. км2;

б) 605,7 тис. км2;

в) 603,7 тис. км2;

г) 606,7 тис. км2

Країна, яка має площу більшу, ніж Україна:

а) Франція;

б) Індія;

в) Норвегія;

г) Велика Британія

Географічна довгота якого міста України буде більшою:

а) Львів;

б) Київ;

в) Луганськ;

г) Чернівці

6

Назвіть крайню за­хідну точку України:

а) селище Червона Зірка;

б) мис Сарич;

в) селище Соломоно­ве;

г) селище Грем’яч

Часовий пояс, в яко­му знаходиться біль­ша частина території України:

а) нульовий;

б) перший;

в) другий;

г) третій

Географічна широта якого міста України буде більшою:

а) Вінниця;

б) Черкаси;

в) Хмельницький;

г) Полтава

ІІ рівень (3 запитання по 1 балу за кожне)

7

Охарактеризуйте коротко сферу гео­графічних досліджень Василя Васильовича Докучаєва

Охарактеризуйте ко­ротко сферу географіч­них досліджень Павла Платоновича Чубин­ського

Охарактеризуйте коротко сферу гео­графічних досліджень Володимира Михай­ловича Кубійовича

8

Назвіть, що вивчає наука етнографія?

Назвіть, що вивчає наука картографія?

Назвіть, що вивчає наука демографія?

9

Назвіть античних вчених, у працях яких є відомості про Україну

Назвіть етнічні землі України, які знахо­дяться поза межами України

Визначте переваги географічного поло­ження України

ІІІ рівень (2 запитання по 1,5 бали за кожне)

Фізична контурна карта України.

Позначте та підпишіть на контурній карті географічні об’єкти:

                 

 

І варіант

ІІ варіант

ІІІ варіант

10

Крайні точки та географічний центр України

Країни, з якими межує Україна

Географічні об’єкти, за допомогою яких можна охарактери­зувати географічне положення України (річки, форми рельє­фу, моря)

11

Дайте визначення поняття «енциклопе­дія». Назвіть відомі вам енциклопедії

Дайте визначення по­няття «словник». На­звіть відомі вам слов­ники, що містять гео­графічну інформацію

Дайте визначення по­няття «топографічна карта». Назвіть на­прямки практичного використання топо­графічних карт

IV рівень (одне запитання — 3 бали)

12

Дайте характеристику експедиційних до­сліджень природних умов та природних ресурсів України. На­звіть їх результати

Поясніть зв’язок між географічним поло­женням України та природними умовами, що сформувалися на її території

Охарактеризуйте ста­ціонарні дослідження природних умов та природних ресурсів України. Назвіть їх результати

 

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Повторіть основні поняття про рельєф, тектоніку, геологічну бу­дову території.

 

 


Українська народна казка «Кирило Кожум’яка»
Твій рідний край
Избавляемся от волос на теле навсегда
Боязнь бывших подружек вашего мужчины!
5 мифов о красоте
Анальный секс – удовольствие для всех?

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія