Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності
Мета: сформувати знання учнів про основні типи рослинного по­криву України; видовий склад рослинності; стан рослинних ресурсів; Червону та Зелену книгу України; закономірності поширення основних типів рослинності в Україні; навчити розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України; рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України; ендемічні і зникаючі види рослин; навчити аналізува­ти карту рослинності України; характеризувати вплив господарської діяльності на рослинний покрив; продовжувати розвивати навички образного, абстрактного та критичного мислення; спонукати учнів до аналізу, синтезу, оцінки; сприяти формуванню екологічної культури учнів, бережного ставлення до рослинних ресурсів України, розуміння взаємозв’язків між усіма природними компонентами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта рослинності України, зображення й гербарії рослин.

Опорні та базові поняття: рослинність, флора, лісова, лучна, бо­лотна, степова рослинність, природна рослинність, рослинні ресурси, Червона книга України, Зелена книга України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Мікрофон»

• Дайте визначення поняттям: ґрунт, земельні ресурси.

• Назвіть ґрунти, які поширені на території України.

• Охарактеризуйте найпоширеніші ґрунти України, називаючи тільки найтиповіші особливості.

• Вкажіть на особливості зміни типів ґрунтів на території України з півночі на південь, із заходу на схід. Зробіть висновок щодо чинників, які спричинили таке розміщення ґрунтів.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу1. Розповідь учителя про різноманітність видового складу рос­линності України.

2. Прийом «Словничок»

З’ясування змісту поняття «флора».

3. Прийом «Творча лабораторія»

(Робота в малих творчих групах). Характеристика основних рос­линних угрупувань України.

Клас поділяється на 6 груп (по 4–6 учнів). Вони одержують карт­ку із завданням, пов’язаним з певним типом рослинності. Дві групи отримують завдання про ліси (загальна характеристика лісів, харак­теристика соснових борів, дібров, байрачних лісів, букових лісів, ялинників, лісів і паркових насаджень Південного берегу Криму), дві про степи (загальна характеристика степу, характеристика лучних степів, рінотравно-типчаково-ковилових степів, типчаково-ковилових степів, полиново-злакових степів),

одна — луки (загальна характе­ристика луків, характеристика суходільних луків, заплавних луків, низинних луків, гірських луків), одна — водно-болотну рослинність.

Вибір картки — випадковий.

Завдання для груп: групам необхідно за 10 хв, користуючись тес­том підручника (або заздалегідь заготовленими картками-описами) та картою рослинності України, охарактеризувати та презентувати на широкий загал основні рослинні угрупування України, відповідаючи на наступні запитання:

• загальна площа, зайнята угрупуванням рослинності.

• особливості поширення на території України.

• видовий склад рослинності. Характеристика окремих видів рос­лин.

Після закінчення роботи в групі про результат роботи доповідає один із учнів. Можна запропонувати йому роль екскурсовода, який розповідає про рослинні угруповування.

4. Розповідь учителя про видовий склад рослинних ресурсів. Він звертає увагу на те, які ресурси мають найбільше значення. Харак­теризує лісові та лучні ресурси. Розкриває зміст природоохоронної діяльності в Україні щодо збереження рослинного світу України. По­відомляє про Лісовий кодекс України.

5. Прийом «Творча лабораторія»

Учні доповідають усім про інформацію, отриману завдяки пошу­ковій роботі щодо Червоної книги України,

Зеленої книги України. Називають рослини, які необхідно охороняти.

6. Прийом «Словничок»

Червона книга України — це унига, що містить перелік і опис рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, що потребують особливої охорони. До неї заносять назви видів рослин і тварин, які перебувають у природних умовах на території України і в межах її територіальних вод під загрозою зникнення. Підставою для занесення до Червоної книги є дані про зміну їх кількості, районів поширення та умов існування, докази того, що вони без вживання термінових заходів щодо їх охорони не можуть існувати. До Червоної книги України за­несено понад 530 видів рослин і грибів, які поділені на такі категорії: 1) зниклі, 2) що зникають, 3) рідкісні, 4) невизначені, 5) недостатньо відомі, 6) відновлені.

Зелена книга України — зібрання інформації про рідкісні і типові рослинні угруповання, які також потребують охорони. Вони містять типові зональні угрупування, а також унікальні для України види, які збереглися після освоєння територій і площі яких зменшуються. Усього до Зеленої книги України занесено 127 типових, рідкісних і зникаючих угрупувань природної рослинності.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Перевіряємо засвоєне»

• Назвіть види рослин, що є найпоширенішими на території України.

• Назвіть рослинні угрупування, що поширені на території України.

• Назвіть типи лісів, що поширені на території України.

• Назвіть типи степів, що поширені на території України.

• Назвіть типи луків, що поширені на території України.

• Що собою являють Червона та Зелена книги України?

2. Прийом «Знайди пару»

Учитель, або один з учнів називає рослину, а клас називає рос­линне угрупування для якого вона характерна:

сосна, бук, шавлія, астрагал, келерія, конюшина, береза, граб, тонконіг, тис ягідний, бук, липа, клен, ковила, маренка, будяк, кермек, кульбаба, лоза, жовтець, вівсяниця, росичка, сфагнум, очерет, осока, аїр, рогіз, тополя чорна, полин, житняк, деревій, щавель.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновок»

• Зробіть висновок про взаємозв’язок між рельєфом та формуванням рослинного покриву.

• Поясніть, чому зміна рослинного покриву відбувається із заходу на схід.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте відповідний параграф підручника

10 способов гарантировано улучшить свою жизнь
Откуда взялась модельная походка?
Гори. Карпатські гори
Я розкажу про Україну
Как по маслу.
Поняття множини. Операції над множинами

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія