Різноманітність видового складу тварин. Вплив людини на тваринний світ
Мета: сформувати знання учнів про фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; видовий склад і поширення тварин; тва­ринні ресурси України; про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів; познайомити з видами тварин, що занесені до Червоної книги України; з’ясувати суть акліматизації та реакліматизації тварин; продовжувати розвивати навички образного, абстрактного та критичного мислення; спонукати учнів до аналізу, синтезу, оцінки; сприяти формуванню екологічної культури учнів, бережного ставлення до тваринних ресурсів України, розуміння вза­ємозв’язків між усіма природними компонентами.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, атлас України, карта тварин­ного світу України, карта природних зон України, Червона та Зелена книги України.

Опорні та базові поняття: тваринний світ, фауна, акліматизація, реакліматизація, Червона книга України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

• Поясність господарське значення рослинного світу України.

• Зробіть висновок про забезпечення України рослинними ресур­сами.

• Опишіть, як господарська діяльність людини впливає на зміну природних ландшафтів.

Наведіть приклади позитивного та не­гативного впливу.

• Проілюструйте взаємозв’язок між рослинним та тваринним світом.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Між природними компонентами існує тісний взає­мозв’язок. Ви звернули увагу на зв’язок між рослинним і тваринним світом. На попередньому уроці нами з’ясовано, що рослинний світ України багатий та різноманітний. Сьогодні ми маємо нагоду з’ясувати наскільки багатий та різноманітний тваринний світ України.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Словничок»

З’ясуйте зміст поняття «тваринний світ».

2. Учитель розповідає про видовий склад тваринного світу, зокрема наголошує, що в Україні налічується майже 44 тис. видів тварин. Серед них понад 180 видів ссавців,

344 — птахів,

270 — риб.

Геологічна історія та господарська діяльність людини упродовж тривалого періоду освоєння території значно вплинула на видовий склад тваринного світу, призвела до видових та чисельних змін та навіть зникнення певних видів.

3. Прийом «Мікрофон»

Учитель пропонує назвати тварин, які мешкають на території України.

4. Прийом «Власні приклади»

Учитель пропонує назвати тварин, які мешкали на території України, проте зникли упродовж останнього часу. Серед названих тварин мають бути: тюлень-монах, тарпан, кулан, тур, сайгак, со­боль, росомаха, заєць-біляк, куріпка біла, кроншнеп тонкодзьобий, стерв’ятник, орел степовий, кречітка.

5. Прийом «Словничок»

Фауністичні комплекси — це групи видів тварин, які виникли в одному географічному регіоні та мають подібні умови існування.

6. Прийом «Роблю висновок»

Базуючись на знаннях з курсу географії України назвіть, які най­важливіші географічні регіони з особливими фауністичними комп­лексами можна виділити в Україні.

В результаті відповідей учнів ми маємо дійти висновку, що це на­ступні регіони: зона мішаних лісів, зона лісостепу, зона степу, Україн­ські Карпати, Кримські гори, Азово-Чорноморське узбережжя, Чорне та Азовське моря, річки та озера.

7. Прийом «Творча лабораторія»

Клас розбивається на малі творчі групи, які одержують завдання за 10 хвилин підготувати доповідь про фауністичні комплекси вище­зазначених регіонів. Бажано, щоб групи отримали фліп-чарт (листок ватману, білого паперу), на якому вони мали б змогу записати назви тварин, які мешкають у певному регіоні.

8. Прийом «Проблемне питання»

Докажіть, що тваринний світ України потребує охорони. Запро­понуйте своє вирішення проблеми.

9. Прийом «Словничок»

З’ясуйте зміст понять: акліматизація, реакліматизація.

10. Прийом «Дивуй»

Учні, які отримали випереджальне домашнє завдання, розповіда­ють про види тварин, що занесені до Червоної та Зеленої книг України. Наводять цікаві приклади щодо акліматизації та реакліматизації тварин на території України, діяльності заповідників та національних парків щодо охорони та відтворення тваринного світу України.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Перевіряємо засвоєне»

• Вкажіть представниками яких природних зон є тварини, що меш­кають в Україні.

• Охарактеризуйте видовий склад тваринного світу України.

• Перелічіть заходи, які проводяться в Україні щодо збереження та відтворення тваринного світу.

• Назвіть тварин, що занесені до Червоної та Зеленої книг України.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Підбиваємо підсумок»

Підтвердить ідею про взаємозв’язок між тваринним та рослинним світом України.

VII. Домашнє завдання

• Опрацювати текст підручника. • Підготувати розповідь про одну з тварин, що мешкають на тери­торії країни та асоціюються з нею для прийому «Вернісаж».

Пригоди останнього осіннього листочка
Вода
Д. Чередниченко "Рідні краєвиди". Л. Глібов "Зимня пісенька"
Какие слова любят слышать мужчины
Успеть понравится за 12 секунд.
Складання таблиць додавання та віднімання числа 1

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія