Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв`язок із геологічною будовою

Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу. Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої, уранових руд

Золоторудні райони України

Мета: пояснити взаємозв’язки між геологічною будовою тери­торії та корисними копалинами, класифікувати родовища корисних копалин України, визначити господарське значення мінерально-си­ровинних ресурсів, навести приклади поширення родовищ корисних копалин, визначити заходи, що сприятимуть раціональному викорис­танню та охороні корисних копалин України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карти фізична, корисних копалин, геологічна, текто­нічна, атласи, таблиця з класифікацією «Основні родовища корисних копалин України».

Опорні та базові поняття: мінерали, гірські породи, магматичні, метаморфічні, осадові гірські породи та мінерали.

Географічна номенклатура: Присиваський, Криворізький, Керчен­ський, Кременчуцький, Білозерський залізорудні басейни; Велико­токмацьке та Нікопольське родовища марганцевих руд.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Визначення завдань та етапів роботи на уроці.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Чомучка»

Учні задають запитання (Випереджальне домашнє завдання), що починаються словом «Чому?»

Приклад

• Чому існує зв’язок між рельєфом та тектонічними структурами? Наведіть приклад.

• Чому в межах України існують сейсмічно небезпечні райони?

 IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Здивую всіх»

Учитель розповідає цікавий матеріал, що стосується теми уроку:

З багатьох виявлених видів корисних копалин Україна здатна не тільки задовольнити внутрішні потреби, але і створити значний екс­портний потенціал. Україна переживає економічну кризу, тому терміни розвідки і введення в експлуатацію більшості об’єктів стримуються недостатнім фінансуванням геологорозвідувальних робіт.

Територія України в геологічному і металогенічному відношенні належить до числа недостатньо досліджених і можливості нарощування її мінерально-сировинної бази далеко не вичерпані. Підтвердженням цьому і є великі, в багатьох випадках, принципово нові відкриття останніх років.

Займаючи площу в 0,4 % від світової суші (603,7 тис. км2), Україна в кінці 80-х – початку 90-х років виробляла до 5 % корисних копалин від загального мирового видобутку. З розвідкою, здобиччю, перероб­кою і використанням мінеральної сировини, в тій або іншій мірі, було зв’язане біля 48 % виробничих фондів і 20 % трудових ресурсів.

Мінерально-сировинний комплекс забезпечував 23–25 % валового національного продукту. За теперішнього часу в надрах України вияв­лено біля 20 тис. родовищ корисних копалин, з яких більш 7500 родо­вищ по 90 видах мінеральної сировини мають промислове значення. Промисловістю освоєне 3350 родовищ, що містять від 40 до 75 % розвіданих запасів різноманітних видів корисних копалин. На їхній базі діють понад двох тисяч гірничодобувних, збагачувальних і пере­робних підприємств.

В Україні значними обсягами ведеться видобуток кам’яного вугілля (2 % від світового видобутку),

залізних (4 %) 

марганцевих (10 %) руд,

урану, титану, цирконію, германію, графіту (4 %),

 каоліну (18 %), брому, охри, нерудної металургійної сировини (кварцити,

 флюсові вапняки 

 і доломити),

хімічної сировини (самородна сірка, кам’яні і калійні сульфатні солі),

лицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити тощо),

скляного піску.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Що? Де? Коли?»

Учні отримали випереджальне домашнє завдання підготувати за­питання, що починаються цими словами.

Приклад

• Що можна дізнатися за допомогою геологічної карти?

• Де в межах України розташовані рухливі та малорухливі ділянки земної кори?

• Коли утворилися Українські Карпати та Кримські гори?

2. Прийом «Географічна мозаїка»

Учні отримують конверти, в яких на аркушах паперу міститься визначення базових та опорних понять теми, учні повинні за визна­ченням назвати термін або поняття.

Базальт — магматична гірська порода чорного або темно-сірого кольору.

Геологія — наука, що вивчає склад, будову та історію розвитку Землі.

Гірські породи — поєднання кількох мінералів чи скупчення одного у великій кількості в земній корі.

Граніт — гірська порода вулканічного походження, яка складається з кварцу, польового шпату і слюди.

Метаморфізм — процес перетворення гірських порід у глибинах земної кори під впливом високих температур і тиску.

Тектоніка — наука, що вивчає глибинні структури і рухи та їхні зміни.

Тектонічні рухи — переміщення земної кори (підняття, опускання, утворення складок тощо), що змінюють її будову і форму.

Тектонічні структури — ділянка земної кори, що має спільний давній фундамент і складається з менших структур.

3. Прийом «Географічний практикум»

За допомогою карт атласу та стінних карт учні шукають та на­зивають основні родовища та басейни рудних і паливних корисних копалин України та підписують їх назви на контурній карті.

4. Прийом «Проблемне питання»

Чому родовища рудних та паливних корисних копалин знаходяться в різних місцях, з якими особливостями та географічними закономір­ностями це пов’язано?

5. Прийом «Практичність теорії»

Учні заповнюють таблицю в зошиті за допомогою тексту підруч­ника та карт атласу (фізичної, тектонічної, геологічної та корисних копалин).

Практична робота № 3 (початок)

 

Форма рельєфу

Тектонічна структура

Корисні копалини

 

 

 

 

 

 

6. Прийом «Мікрофон»

Учні роблять висновки та узагальнення щодо виконаної роботи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Аукціон»

Учні короткими реченнями висловлюють думки щодо вивченого на уроці матеріалу.

VI. Підсумки уроку

Учитель оцінює роботу учнів на уроці, виставляє оцінки.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Підготуйте додатковий матеріал про дорогоцінне каміння, родо­вища якого є в Україні.

• Підготуйте додатковий матеріал про мінеральні води України.


Измена. Понять и пережить
Повторення таблиці множення і ділення чисел 2 і 3
Водойми України 2
Л. Полтава «Лісова книга». В. Скомаровський «Три лижні». А. Костецький «Лист до птахів»
Избавляемся от волос на теле навсегда
Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові, коли частка містить нулі

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія