Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди
Мета: навчити учнів робити прогноз погоди, виховувати в учнів усві­домлення важливості знань про клімат для розвитку господарства.

Тип уроку: нестандартний урок-прес-конференція.

Обладнання: синоптична карта, кліматична карта світу та України, фізична карта України, інформація з ЗМІ, підручники.

Опорні поняття: кліматотворні чинники, кліматична карта, кліма­тичні ресурси, ерозія, пилова буря, смерч (торнадо), зсуви, суховії, шквал, шторм.

Базові поняття: синоптична карта, гідрометеорологічна служба, метеорологія.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Оголошення теми, визначення мети, завдань і структури уроку.

Робота в групах (35 хв).

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом «Бліцопитування»

• Як розподіляються температури повітря на території України?

• Як розподіляються атмосферні опади на території України?

• Які несприятливі погодні явища характерні для території України?

2. Прийом «Географічна мозаїка»

• Сонячна радіація — тепло і світло, що випромінюється Сонцем і потрапляє на Землю.

• Радіаційний баланс — різниця між сумарною і відбитою сонячною радіацією.

• Радіація відбита — сонячна радіація, що відбивається поверхнею Землі.

• Радіація пряма — сонячне випромінювання, що надходить прямо на земну поверхню.

• Радіація розсіяна — сонячне випромінювання, що розсіюється в атмосфері в результаті відбиття та поглинання тепла і світла.

• Радіація увібрана — частина сумарної сонячної радіації, що по­глинається земною поверхнею.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Прогнозування погоди є однією з найважливіших проб­лем усіх наук, особливо тих, що вивчають Землю, її населення, його господарську діяльність.

Складаючи прогноз погоди, використовують синоптичні карти. Синоптична карта за допомогою умовних позначок відображає стан атмосфери в певний період часу. Складання синоптичних карт — це обов’язок метеорологічних служб. Вони збирають та передають ін­формацію про погоду, і не тільки у вигляді карт, але й телефоном, телеграфом, радіо- або телеканалами.

2. Прийом «Навчальний кінозал»

Можна запропонувати учням перегляд 1–2 хвилинного відеоролика з записом прогнозу погоди, та зробити висновок про ту інформацію, яка в ньому надається.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Прес-конференція»

Клас поділяться на групи за напрямками досліджень:

І група — «Кліматологи».

II група — «Синоптики».

IIІ група — «Метеорологи».

IV група — «Гідрологи».

Кожна група підготувала відповідну інформацію (випереджальне домашнє завдання).

Окрема група представляє засоби масової інформації (вона готує запитання для груп експертів).

Спочатку заслуховують представників груп (від кожної групи ви­ступають 1–2 учня).

Представники ЗМІ ставлять «експертам» запитання (2–3 запи­тання).

Учитель обмежує роботу груп: на повідомлення 3–5 хвилин для кожної групи; 2–3 запитання (загальний час прес-конференції — 25–30 хвилин).

2. Учитель. Метеорологічна служба України налічує близько 5000 працівників. Вони за допомогою синоптичних карт та інших джерел інформації визначають та прогнозують зміни погоди. Піс­ля складання прогнозів їх повідомляють авіаторам, будівельникам, морякам та іншим службам, діяльність яких залежить від погодних умов. Прогноз погоди показують по телебаченню, транслюють на радіо, друкують у пресі.

3. Прийом «Географічний практикум»

Учні працюють з синоптичними картами, складають прогнози погоди для певних територій.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Бліцопитування»

• Які несприятливі погодні явища, що мають місце на Україні ви можете назвати?

• Наведіть приклади позитивного впливу клімату на життя лю-дини.

• Наведіть приклади негативного впливу клімату на життя людини.

• За яких умов і в яких регіонах України ідуть сильні дощі та град?

• Чому погодні умови в Україні навесні нестійкі?

2. Прийом «Експрес-тест»

1. Оберіть основні кліматотворні чинники:

а) сонячна радіація;

б) рельєф;

в) циркуляція атмосфери;

г) океанічні течії;

д) циклони;

ж) підстилаюча поверхня.

2. Оберіть види сонячної радіації:

а) сумарна;

б) розсіяна;

в) мішана;

г) пряма.

3. Назвіть кліматичний пояс, в якому знаходиться Південний берег Криму:

а) помірний;

б) тропічний;

в) субтропічний.

4. Виберіть головні ознаки антициклональної та циклональної ді­яльності:

а) в центрі високий атмосферний тиск;

б) у центрі низький атмосферний тиск;

в) повітря рухається як вихор: від периферії до центра проти го­динникової стрілки;

г) повітря рухається як вихор: від центра до периферії за годин­никовою стрілкою;

д) погода обумовлена великою кількістю опадів;

ж) погода обумовлена малою кількістю опадів.

5. Назвіть повітряні маси, які найбільше впливають на клімат Укра­їни:

а) атлантичні;

б) арктичні;

в) тропічні;

г) континентальні.

6. Визначте тип клімату, характерний для рівнинної частини України:

а) помірний;

б) помірно-континентальний;

в) субтропічний;

г) континентальний.

7. Визначте, коли і під впливом чого на Україні випадає найбільше опадів?

а) взимку, під дією антициклонів;

б) влітку, завдяки циклонам;

в) весною, завдяки значним коливанням температури;

г) восени, завдяки частій зміні повітряних мас над територією України.

VI. Підсумки уроку

1. Прийом «Мікрофон»

• Чи важко вам було виступати в ролі експертів?

• Чи виправдалися ваші очікування від сьогоднішнього уроку?

2. Прийом «Роблю висновок»

• Погода є важливим чинником життя та господарської діяльності людини.

• Прогнозування погоди є важливою задачею. Вирішенням її за­ймається метеорологічна служба.

• Часті зміни погоди, зокрема несприятливі її явища обумовлені рівнинністю території України та відкритістю її поверхні.

• В Україні відбуваються такі несприятливі погодні явища: град, ожеледь, хуртовини, суховії, пилові бурі, штормові вітри тощо.

Учитель оцінює підготовку учнів до уроку та їхню активність, виставляє оцінки.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Повторіть матеріал та понятійний апарат, що стосується клімату Землі.

VIII. Додатковий матеріал до уроку

В Україні мають місце несприятливі метеорологічні явища — це посухи, суховії, пилові та піщані бурі, сильні вітри, град тощо.

Грози бувають 25–30 днів на рік (у Карпатах — до 40 днів). Часто вони супроводжуються зливами, а інколи градом.

Град випадає рідко: 1–2 дні на рік, у Криму — до 10 днів.

Тумани тривають 15–30 днів на рік, а у горах — до 130 днів.

Восени та навесні в Україні бувають заморозки. Їх спричиняє вторгнення холодних повітряних масі з півночі.

Інші несприятливі погодні явища теплої пори року — це посухи, суховії, пилові бурі. Посухи виникають у весняний, літній та осінній періоди раз на два-три роки і завдають чималої шкоди господар­ству.

Суховій триває близько 25–30 днів, а пилова буря — від кількох хвилин до кількох діб.

В цілому кліматичні умови і кліматичні ресурси України сприятливі для життя людини та її господарської діяльності.

Общение с бесами.
Розуміння себе
«Я і мій телевізор» (за В. Кавою). В. Сухомлинський «Як Микола став хоробрим»
Таблиця множення числа 9
«Каїн і Авель» (біблійна легенда)
Ми - європейці: реальність та перспективи

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія