Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди
Мета: навчити учнів робити прогноз погоди, виховувати в учнів усві­домлення важливості знань про клімат для розвитку господарства.

Тип уроку: нестандартний урок-прес-конференція.

Обладнання: синоптична карта, кліматична карта світу та України, фізична карта України, інформація з ЗМІ, підручники.

Опорні поняття: кліматотворні чинники, кліматична карта, кліма­тичні ресурси, ерозія, пилова буря, смерч (торнадо), зсуви, суховії, шквал, шторм.

Базові поняття: синоптична карта, гідрометеорологічна служба, метеорологія.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Оголошення теми, визначення мети, завдань і структури уроку.

Робота в групах (35 хв).

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Прийом «Бліцопитування»

• Як розподіляються температури повітря на території України?

• Як розподіляються атмосферні опади на території України?

• Які несприятливі погодні явища характерні для території України?

2. Прийом «Географічна мозаїка»

• Сонячна радіація — тепло і світло, що випромінюється Сонцем і потрапляє на Землю.

• Радіаційний баланс — різниця між сумарною і відбитою сонячною радіацією.

• Радіація відбита — сонячна радіація, що відбивається поверхнею Землі.

• Радіація пряма — сонячне випромінювання, що надходить прямо на земну поверхню.

• Радіація розсіяна — сонячне випромінювання, що розсіюється в атмосфері в результаті відбиття та поглинання тепла і світла.

• Радіація увібрана — частина сумарної сонячної радіації, що по­глинається земною поверхнею.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Прогнозування погоди є однією з найважливіших проб­лем усіх наук, особливо тих, що вивчають Землю, її населення, його господарську діяльність.

Складаючи прогноз погоди, використовують синоптичні карти. Синоптична карта за допомогою умовних позначок відображає стан атмосфери в певний період часу. Складання синоптичних карт — це обов’язок метеорологічних служб. Вони збирають та передають ін­формацію про погоду, і не тільки у вигляді карт, але й телефоном, телеграфом, радіо- або телеканалами.

2. Прийом «Навчальний кінозал»

Можна запропонувати учням перегляд 1–2 хвилинного відеоролика з записом прогнозу погоди, та зробити висновок про ту інформацію, яка в ньому надається.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Прес-конференція»

Клас поділяться на групи за напрямками досліджень:

І група — «Кліматологи».

II група — «Синоптики».

IIІ група — «Метеорологи».

IV група — «Гідрологи».

Кожна група підготувала відповідну інформацію (випереджальне домашнє завдання).

Окрема група представляє засоби масової інформації (вона готує запитання для груп експертів).

Спочатку заслуховують представників груп (від кожної групи ви­ступають 1–2 учня).

Представники ЗМІ ставлять «експертам» запитання (2–3 запи­тання).

Учитель обмежує роботу груп: на повідомлення 3–5 хвилин для кожної групи; 2–3 запитання (загальний час прес-конференції — 25–30 хвилин).

2. Учитель. Метеорологічна служба України налічує близько 5000 працівників. Вони за допомогою синоптичних карт та інших джерел інформації визначають та прогнозують зміни погоди. Піс­ля складання прогнозів їх повідомляють авіаторам, будівельникам, морякам та іншим службам, діяльність яких залежить від погодних умов. Прогноз погоди показують по телебаченню, транслюють на радіо, друкують у пресі.

3. Прийом «Географічний практикум»

Учні працюють з синоптичними картами, складають прогнози погоди для певних територій.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Бліцопитування»

• Які несприятливі погодні явища, що мають місце на Україні ви можете назвати?

• Наведіть приклади позитивного впливу клімату на життя лю-дини.

• Наведіть приклади негативного впливу клімату на життя людини.

• За яких умов і в яких регіонах України ідуть сильні дощі та град?

• Чому погодні умови в Україні навесні нестійкі?

2. Прийом «Експрес-тест»

1. Оберіть основні кліматотворні чинники:

а) сонячна радіація;

б) рельєф;

в) циркуляція атмосфери;

г) океанічні течії;

д) циклони;

ж) підстилаюча поверхня.

2. Оберіть види сонячної радіації:

а) сумарна;

б) розсіяна;

в) мішана;

г) пряма.

3. Назвіть кліматичний пояс, в якому знаходиться Південний берег Криму:

а) помірний;

б) тропічний;

в) субтропічний.

4. Виберіть головні ознаки антициклональної та циклональної ді­яльності:

а) в центрі високий атмосферний тиск;

б) у центрі низький атмосферний тиск;

в) повітря рухається як вихор: від периферії до центра проти го­динникової стрілки;

г) повітря рухається як вихор: від центра до периферії за годин­никовою стрілкою;

д) погода обумовлена великою кількістю опадів;

ж) погода обумовлена малою кількістю опадів.

5. Назвіть повітряні маси, які найбільше впливають на клімат Укра­їни:

а) атлантичні;

б) арктичні;

в) тропічні;

г) континентальні.

6. Визначте тип клімату, характерний для рівнинної частини України:

а) помірний;

б) помірно-континентальний;

в) субтропічний;

г) континентальний.

7. Визначте, коли і під впливом чого на Україні випадає найбільше опадів?

а) взимку, під дією антициклонів;

б) влітку, завдяки циклонам;

в) весною, завдяки значним коливанням температури;

г) восени, завдяки частій зміні повітряних мас над територією України.

VI. Підсумки уроку

1. Прийом «Мікрофон»

• Чи важко вам було виступати в ролі експертів?

• Чи виправдалися ваші очікування від сьогоднішнього уроку?

2. Прийом «Роблю висновок»

• Погода є важливим чинником життя та господарської діяльності людини.

• Прогнозування погоди є важливою задачею. Вирішенням її за­ймається метеорологічна служба.

• Часті зміни погоди, зокрема несприятливі її явища обумовлені рівнинністю території України та відкритістю її поверхні.

• В Україні відбуваються такі несприятливі погодні явища: град, ожеледь, хуртовини, суховії, пилові бурі, штормові вітри тощо.

Учитель оцінює підготовку учнів до уроку та їхню активність, виставляє оцінки.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Повторіть матеріал та понятійний апарат, що стосується клімату Землі.

VIII. Додатковий матеріал до уроку

В Україні мають місце несприятливі метеорологічні явища — це посухи, суховії, пилові та піщані бурі, сильні вітри, град тощо.

Грози бувають 25–30 днів на рік (у Карпатах — до 40 днів). Часто вони супроводжуються зливами, а інколи градом.

Град випадає рідко: 1–2 дні на рік, у Криму — до 10 днів.

Тумани тривають 15–30 днів на рік, а у горах — до 130 днів.

Восени та навесні в Україні бувають заморозки. Їх спричиняє вторгнення холодних повітряних масі з півночі.

Інші несприятливі погодні явища теплої пори року — це посухи, суховії, пилові бурі. Посухи виникають у весняний, літній та осінній періоди раз на два-три роки і завдають чималої шкоди господар­ству.

Суховій триває близько 25–30 днів, а пилова буря — від кількох хвилин до кількох діб.

В цілому кліматичні умови і кліматичні ресурси України сприятливі для життя людини та її господарської діяльності.

Розуміння себе
Поняття про швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху
Чем опасно стремительное похудение?!
10 способов полюбить свое тело
Урок читання 3 клас «В світі казок»
Які прикмети у зими? Зимові місяці

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія