Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища

Практична робота № 4 (продовження). Позначення на контурній карті озер, водосховищ, каналів, боліт

Мета: сформувати в учнів уявлення про основні озера, лимани, водосховища України; загальні риси гідрологічного режиму та робо­ти озер, лиманів, водосховищ України; познайомити з ресурсами та екологічними проблеми озер, лиманів, водосховищ; пояснити вза­ємозв’язки між гідрологічним режимом озер та кліматичними умо­вами, підземними водами; продовжити формувати вміння роботи з картографічними джерелами інформації, сприяти розширенню знань географічної номенклатури; сприяти розвитку навичок мислення висо­кого порядку, критичного мислення; сприяти формуванню екологічної культури особистості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, карта поверхневих вод України, кліматична карта, атлас, підручник.

Опорні та базові поняття: озеро, лиман, водосховище.

Географічна номенклатура: озера: Шацькі озера, Світязь, Пулемець­ке, Луки, Ялпуг, Курулгуй, Кагул, Бребенескул, Несамовите, Марічей­ка, Ріпне, Сліпе, Синевір, Шибене, Липовецьке, Синє, перекопські озера, Сиваш, Донузлав, Сасик, Сакське, лимани: Дністровський, Куяльницький, Хаджибейський; водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське, Дні­стровське, Качинське, Альминське, Салгирське.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

• Пригадайте, що називається озером? лиманом? водосховищем?

• Пригадайте, як утворюються озера?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. До поверхневих вод України, крім річок і каналів, які ми вивчали на попередніх уроках, належать також озера, лимани, водосховища, про які піде мова на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Учитель

В Україні налічують близько 20 тис озер, серед яких з площею понад 10 км2. Озера розміщені по території нерівномірно. Озерними районами вважають — Полісся, заплави Дніпра, Дунаю та Сіверського Дінця, Поділля, Причорномор’я, гори Криму та Карпати. Найбільше прісноводне озеро України — Ялпуг. Найбільшою групою озер є Шаць­кі озера на Поліссі. Найбільший лиман — Дністровський.

Всі озера поділяються за характером водообміну, походженням озерних улоговин, солоністю вод тощо.

За характером водообміну: стічні, безстічні.

За походженням озерних улоговин: тектонічні, річкові (стариці, дельтові, заплавні), морські, льодовикові, карстові, просадочні, вул­канічні, завальні.

Озер тектонічного походження в Україні практично немає.

Значно поширені озера, що утворились під дією роботи річок.

Морського походження озера поширені в Причорномор’ї та При­азов’ї.

Озера-лимани утворились у результаті затоплення річкових до­лин.

Льодовикові озера мають місце тільки в найвищих частинах Кар­пат.

Карстові озера поширені в місцях поширення легкорозчинних гірських порід — на Поліссі, в Кримських горах.

Завальні озера характерні для Карпат.

Вулканічного походження озера зустрічаються в Закарпатті.

2. Прийом «Географічна лабораторія»

Завдання. За різними джерелами географічної інформації від­шукати приклади різних за поширенням озер України та заповнити таблицю:

 

Походження озерної улоговини

Назва озера

Географічне розміщення

річкові (стариці, дельтові, заплавні)

морські

карстові

льодовикові

вулканічні

завальні

3. Прийом «Мандрівка»

Учні, працюючи з фізичною картою України, «подорожують» ве­ликими річками, знаходячи найкрупніші водосховища.

4. Прийом «Проблемне питання»

Поясність, як створення водосховищ вплинуло на гідрологічний режим річок. Сформулюйте позитивні та негативні наслідки створення водосховищ. Запропонуйте шляхи вирішення проблем, пов’язаних із функціонуванням водосховищ.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Географічний практикум»

Учні по черзі показують на настінній фізичній карті України най­більші озера, водосховища, які називає вчитель. Можна заздалегідь підготувати картки з назвами озер, водосховищ, які учні дістають з кон­верта тощо. Одночасно ці об’єкти наносяться на контурну карту.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Роблю висновок»

Учні роблять висновок про вивчене на уроці.

VII. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника.


Массаж головы. Как делать массаж
Как взорвать в себе секс-бомбу
Баня для красоты и здоровья
Вправи і завдання на застосування і заучування таблиці множення числа три
Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі
Правильный завтрак – ваш помощник в борьбе с лишним весом! Статьи

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія