Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси. Погода і небезпечні погодні явища
Мета уроку: удосконалити навики роботи з кліматичними картами, сформувати в учнів уявлення про несприятливі погодні явища, систе­матизувати основні поняття кліматології, дати поняття про кліматичні ресурси, розвивати навички мислення високого рівня.

Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: кліматичні карти України та світу, атлас України, підручники.

Опорні поняття: кліматотворні чинники, кліматична карта, кліма­тичні ресурси, ерозія, пилова буря, смерч (торнадо).

Базові поняття: зсуви, суховії, шквал, шторм.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Учитель називає тему уроку та просить учнів визначити мету і завдання уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Бліцопитування»

• Які особливості клімату притаманні території України?

• Як підстилаюча поверхня впливає на клімат України?

• Як впливає сонячна радіація на клімат України?

• Назвати основні типи повітряних мас, які проходять над терито­рією України.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

1. Прийом «Географічна мозаїка»

Учитель роздає конверти, в яких на окремих аркушах дається визначення понять, що вивчаються в темі. Учні складають з цих ар­кушів визначення і називають його. Працюють у парах, визначення повторюються в декількох парах.

1. Амплітуда температур — коливання температури протягом певного періоду або різниця між найвищим та найнижчим її показниками.

2. Атмосферна циркуляція — постійний горизонтальний і вертикаль­ний рух повітря в атмосфері Землі.

3. Барометр — прилад для вимірювання атмосферного тиску.

4. Вітер — горизонтальний рух повітря, спрямований від області високого тиску до низького.

5. Гроза — розряди атмосферної електрики, які супроводжуються блискавками і громом.

6. Ізотерми — ізолінії на карті, що з’єднують місця з однаковою температурою повітря.

Учитель. Людина завжди помічала ті особливості природи, які допомагали їй визначати зміни погоди, адже її життя, особливо в наш час, значною мірою залежить від погоди. Народні прикмети школи дозволяють прогнозувати погоду точніше, ніж найсучасніше облад­нання. І це незважаючи на значні зміни погоди під впливом госпо­дарської діяльності людини. Чудовими «метеорологами» є птахи, чий органічний зв’язок з атмосферою дає їм можливість відчувати най­менші коливання її стану. Чим глибше людина проникає до сутності таємниць погоди, тим краще розуміє, якими могутніми силами ця погода визначається.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні працюють з підручником та записують у зошити відповіді на наступні запитання (учитель регулює процес роботи з підручником та допомагає учням сформулювати короткі та правильні відповіді):

1) Як розподіляються температури повітря на території України?

2) Як розподіляються атмосферні опади на території України?

3) Які несприятливі погодні явища характерні для території України?2. Прийом «П’ять речень»

Учні об’єднуються в групи. Кожна група одержує завдання щодо дослідження погоди певної території України. Кожен з учнів висловлює свою думку одним реченням, що є продовженням попереднього, в результаті група за допомогою п’яти речень характеризує погоду певної території:

І група — Київ.

II група — Луганськ.

IIІ група — Ялта.

IV група — Закарпаття.

V група — Хмельницький.

Учні користуються атласами, підручником, таблицями, інформа­цією із газет та журналів (з підборки зробленої вчителем).

Учитель обмежує час роботи (5–7 хвилин).

Після завершення відведеного часу кожна група оголошує свої дослідження.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Вірю — не вірю»

Вчитель називає твердження, з якими учні класу або погоджуються або ні. Якщо не погоджуються, то пояснюють чому.

• Основними кліматичними показниками є температура повітря та атмосферний тиск.

• У межах території України проходить смуга високого атмосферного тиску (по лінії Луганськ — Дніпропетровськ — Балта).

• Клімат не впливає на здоров’я людини.

• Окремі території України відрізняються за кліматичними особли­востями.

• Завдяки циркуляції атмосфери відбувається вплив холодної Арк­тики та сухого Євразійського повітря на клімат України.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Мікрофон»

Передаючи уявний мікрофон, учні підбивають підсумки уроку. (Що нового дізналися, про що хотіли б розповісти другу?)

Учитель виставляє оцінки, коментуючи виступи кожної групи.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника. Підготуйте матеріал про прояв не­сприятливих погодних явищ на території України.

• Підготуйте відповідну інформацію до прес-конференції для груп спеціалістів: кліматологів, синоптиків, метеорологів, гідрологів.

Луки — природне угруповання
Зима у природі. Повторення написання вивчених букв
«Рукавичка» Українська народна казка
Повторення вивченого про букву «З», звуки [з], [з,]
10 секретов домашней эпиляции
Посмотрите на себя девушки

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія