Опис місцевості і розв’язання задач за навчальними топографічними картами
Мета: навчити учнів вирішувати конкретні задачі за допомогою топографічних карт; продовжити формування навичок роботи з то­пографічними картами.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Обладнання: топографічні карти шкільних атласів.

Опорні та базові поняття: план місцевості, топографічна карта, легенда карти.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Організація виконання практичної роботи, визначення мети і зав­дань уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Географічна мозаїка»

Учитель роздає учням конверти, в яких на окремих аркушах дається визначення понять. З цих аркушів учні складають визначення.

Поняття:

Абсолютна висота — відстань по вертикалі від рівня моря до даної точки.

Аерофотознімки — фотографії місцевості, зроблені з літака за до­помогою спеціальної апаратури в масштабі. Азимут — кут між напрямом на північ за напрямом на який-не­будь предмет на місцевості; обчислюється в градусах від 0 до 360° за напрямом руху годинникової стрілки.

Бергштрихи — короткі перпендикулярні штрихи біля горизонталі, які вільним кінцем указують напрям зниження схилу.

Горизонталі — лінії на планах і картах, які з’єднують точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Легенда карти — перелік використаних на географічній карті умовних позначень і пояснення до них.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Для будівництва фермерського господарства необхід­но оцінити умови території та зробити певні пропозиції. Для цього необхідно вивчити топографічну карту місцевості

IV. Виконання практичної роботи

1. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні працюють у групах з визначеним вчителем фрагментом ар­куша топографічної карти. За допомогою умовних знаків оцінюють природні умови певної частини території та роблять висновки щодо вигідності розміщення там фермерського господарства.

Час роботи в групі 5–7 хвилин. Після виконання роботи кожна група оголошує результати дослідження і робить певні висновки.

2. Прийом «Географічний вернісаж»

Учитель заздалегідь готує на великих аркушах паперу зображення окремих умовних знаків топографічних карт та пропонує учням на­звати об’єкти та явища, що позначаються на топографічних картах за їх допомогою.

V. Підсумки уроку

Учитель разом з учнями підбиває підсумки роботи в групах та виставляє оцінки за роботу.

VI. Домашнє завдання

Опрацюйте матеріали підручника.

Підготуйте матеріли, що стосуються географічних досліджень те­риторії України.

Інтегрований урок (математика + трудове навчання)
Українська народна казка «Кирило Кожум’яка»
Вступ до теми «Біблійні легенди»
Слоятся ногти?
Осінь. Рослини восени. Охорона здоров’я восени
Если у вас ломкие и сухие волосы

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія