Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини, дорогоцінного каміння. Мінеральні води і грязі

Практична робота № 3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України

Мета: пояснити взаємозв’язки між геологічною будовою терито­рії України та заляганням родовищ корисних копалин, продовжити класифікацію родовищ корисних копалин України, визначити гос­подарське значення мінерально-сировинних ресурсів та заходи щодо раціонального використання та охорони корисних копалин.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карти фізична, корисних копалин, геологічна, текто­нічна, атласи, таблиця з класифікацією «Основні родовища корисних копалин України».

Опорні та базові поняття: мінерали, гірські породи, магматичні, метаморфічні, осадові гірські породи та мінерали.

Географічна номенклатура: основні родовища нерудних корисних копалин — апатитів, мінеральних фарб, калійної та кам’яної солі, самородної сірки тощо.

 ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «П’ять речень»

Учні працюють групами і за допомогою 5-ти речень характери­зують:

І та ІІ група — геологічну будову території України.

IIІ та ІV групи — основні тектонічні структури території України.

V та VІ групи — особливості рельєфу України.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Викликаю асоціацію»

Учитель пропонує учням висловити асоціації, які викликають у них наступні словосполучення: «рудні корисні копалини», «паливні корисні копалини».

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Домашня заготовка»

Учні розповідають про мінеральні води України.

2. Прийом «Географічний практикум»

За допомогою тексту підручника та карт атласу під керівництвом учителя знаходять родовища нерудних корисних копалин та мінераль­них вод України та підписують їх на контурній карті.

3. Прийом «Домашня заготовка»

Учні розповідають про родовища дорогоцінного каміння в межах території України.

4. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні заповнюють таблицю в зошиті за допомогою тексту підруч­ника та карт атласу (фізичної, тектонічної, геологічної та корисних копалин)

Практична робота № 3 (продовження)

 

Форма рельєфу

Тектонічна структура

Корисні копалини

 

 

 

 

 

 

5. Прийом «Роблю висновок»

Учні роблять висновок щодо зв’язку між формами рельєфу, тек­тонічними структурами та розміщенням родовищ корисних копалин у межах України.

6. Учитель розповідає про господарське значення мінерально-си­ровинних ресурсів для розвитку економіки країни та про заходи щодо раціонального використання та охорони корисних копалин.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Мікрофон»

Учні по черзі роблять висновки щодо матеріалу, над яким пра­цювали.

VI. Підсумки уроку

Учитель разом з учнями підбивають підсумки та виставляє оцінки за роботу на уроці та «домашні заготовки» учнів.

VII. Домашнє завдання


Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток (казка колобок)
Экзотические фрукты для красоты
Вимова і правопис слів ненаголошених голосних Е, И, що перевіряються наголосом
7 причин измен.
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток
Складання таблиць додавання та віднімання числа 1

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія