Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення

Мета: ознайомити учнів з картографічними джерелами географіч­ної інформації, методами її отримання; дати знання про картографічні проекції, види спотворень на картах; продовжити формування навичок роботи з різними видами карт.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта, план місцевості, аерофотознімки, топографічні карти, атласи.

Опорні поняття: карта, план місцевості, топографічна карта.

Базові поняття: картографічна проекція, картографічні спотво­рення.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

• Що таке план місцевості? Яку інформацію можна отримати з плану місцевості?

• Що таке географічна карта? Як класифікуються географічні кар­ти? Яку інформацію можна отримати за допомогою географічної карти?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Географічний вернісаж»

Учитель пропонує учням розмістити карти, що вони підготовили до уроку, на дошці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Географічна розминка»

• Що таке план місцевості?

• Що таке аерофотознімок?

• Чим відрізняється аерофотознімок від плану місцевості?

• Що таке географічна карта?

• Що таке глобус?

• Чим відрізняється глобус від географічної карти та плану місце­вості?

2. Прийом «Хвилинка підручника»

Учні працюють з текстом підручника.

3. Прийом «Словничок»

Після опрацювання тексту підручника учитель пропонує учням дати визначення наступних понять: узагальнення або генералізація, картографічна проекція, спотворення.

4. Прийом «Географічна лабораторія»

Картографічна проекція

Характерні ознаки та способи використання

Циліндрична

 

Конічна

 

Азимутальна

 

 

Учні виконують роботу в зошиті. За допомогою тексту підручника заповнюють таблицю:

 Після виконання роботи робиться висновок.

5. Учитель розповідає про види спотворень на географічних картах, дає визначення понять ортодромія та локсодромія.

6. Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні, працюючи в парах та групах, виконують завдання за допо­могою карт та планів місцевості.

Завдання.

І група. Визначте за допомогою фізичної карти України напря­мок, азимут та відстань від свого населеного пункту (свого обласного центру) до:

а) найближчої точки на березі Азовського моря;

б) м. Люблін (Польща).

II група. Визначте відстань за допомогою глобуса та фізичної карти України від свого населеного пункту (свого обласного цен­тру) до:

а) м. Кишинів;

б) м. Бухарест.

IIІ група. Визначте за допомогою фізичної карти України на­прямок, азимут та відстань від свого населеного пункту (свого об­ласного центру) до:

а) м. Київ;

б) найближчої точки на березі Чорного моря.

IV група. Визначте за допомогою фізичної карти України висоту над рівнем моря свого населеного пункту (свого обласного центру) та порівняйте отримані результати з висотою над рівнем моря наступних географічних об’єктів:

а) м. Вінниця;

б) м. Надвірна;

в) м. Сімферополь;

г) м. Дніпродзержинськ.

V група та VІ група. Визначення відстаней та напрямків руху (азимутів) за топографічною картою.

Перевірка виконання роботи.

7. Прийом «Мозковий штурм»

За допомогою тексту підручника дайте відповідь на запитання:

І варіант. Як розрізняються карти за масштабом?

II варіант. Як розрізняють види умовних знаків?

IIІ варіант. На які групи розподіляються карти за змістом?

8. Учитель розповідає (за наявності в класі мультимедійного об­ладнання — демонструє) про електронні карти та атласи.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Бліцопитування»

• Що таке карта?

• Навіщо класифікують карти?

• Що таке генералізація?

• Що таке локсодромія та ортодромія?

• Яку роль відіграють карти в нашому житті?

• Фахівці яких професій використовують у своїй професійній ді­яльності карти?

VI. Підсумки уроку

Учні разом з учителем роблять висновки відповідно до теми та мети уроку, з’ясовують домашнє завдання.

Учитель виставляє оцінки за роботу на уроці.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Підготуйте повідомлення на теми:

1) Географічні відомості про територію України античних географів.

2) «Повісті минулих літ» та географічні спогади.

3) Перші карти України.

4) Дослідження природних умов і природних ресурсів України в ХVIII–ХІХ ст.

5) Географічні дослідження України в ХХ ст.


Освіта як складова життєвого успіху
Державні символи України
Луки — природне угруповання
7 причин измен.
Анальный секс – удовольствие для всех?
Как заснуть быстрее - 6 советов

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія