Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця
Мета: формувати уявлення учнів про особливості геологічної будо­ви основних тектонічних районів та структур України, вік та поширен­ня гірських порід; ознайомити учнів з головними етапами геологічної історії формування території; порівняти особливості природних умов території в різні ери; формувати в учнів знання про геологічну карту України, її легенду, що складена за геохронологічними принципами; сприяти формуванню наукового світогляду про будову Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: геологічна та тектонічна карти України, геохроноло­гічна таблиця, атласи.

Опорні та базові поняття: гірська порода, платформа, щит, плита, геологія, антропоген, лес, палеогеографія.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Що? Де? Коли?»

Робота в парах. Учні відповідають на запитання, підготовлені вдома.

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Прийом «Бліцопитування»

• Що вивчає наука геологія?

• Чи відомі вам якісь галузі геології?

• Які знання можна дістати з геохронологічної таблиці?

• Які етапи геологічної історії відбулися на території України?

• Визначте значення відомостей про поширення різновікових гео­логічних порід у межах України?

• Яку інформацію ми можемо дістати з геологічної карти України?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Географічна лабораторія»

Учні працюють із геохронологічною картою, її легендою та гео­хронологічною таблицею. Роблять висновки про їх особливості.

2. Учитель. Територія України геоструктурно пов’язана з докемб­рійською Східноєвропейською платформою, герцинською Скіфською платформою, що до неї прилягає та з альпійськими утвореннями гірських районів Українських Карпат і Криму. Вона формувалася про­тягом тривалої геологічної історії. Свідченням цього є те, що в межах України поширені породи всіх геологічних епох від найдавніших до­кембрійських до сучасних. В цьому ми також переконалися під час аналізу геологічної карти України та познайомившись з її легендою. Тепер ви знаєте, що на геологічних картах для позначення віку від­кладів використовується певний колір та значкові умовні знаки.

3. Прийом «Кути»

Клас поділяється на шість груп. Кожна група одержує завдання на картках і самостійно опрацьовує новий матеріал. Учні використо­вують карти атласу, матеріали підручника, геохронологічну таблицю. Результати роботи обговорюються всім класом. Час виконання роботи обмежено (3–5 хвилин)

І група

1. Що таке леси? Яке походження вони мають?

2. Якими геологічними породами складена територія Волино-Подільської плити?

II група

1. Визначте період, коли відбулося загальне підняття території Укра­їни та звільнення її від моря?

2. Які з геологічних порід найбільш поширені в межах території До­нецької складчастої області?

3. Які геологічні умови сприяли утворенню вугілля в Донецькому басейні?

IIІ група

1. Чим зумовлене поширення різновікових геологічних порід на території України?

2. Якими за віком гірськими породами складені Українські Карпати і Кримські гори?

3. Доведіть, що альпійське горотворення в межах України ще про­довжується.

IV група

1. Що відбувалося на території України в антропогені?

2. Які з геологічних порід отримали найбільше поширення в межах території Дніпровсько-Донецької западини?

3. Чому четвертинні відклади поширені всюди на території України?

V група

1. В якій послідовності змінювалися палеогеографічні умови на те­риторії сучасної України?

2. Які за віком гірські породи складають Український щит?

3.Чому в межах Українського щита потужність товщ осадових від­кладень незначна ?

VІ група

1. Чому не всі геологічні відклади можна показати на геологічній карті для кожного конкретного району?

2. Якими геологічними породами складена територія Дніпровсько-Донецької западини?

3. Які корисні копалини тут видобувають?

Учитель підбиває загальний підсумок роботи в групах

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Експрес-тест»

1. Геологічний час, в який утворилися сучасні гірські області України:

а) кайнозойський час;

б) неоген-антропогеновий час;

в) юра-крейда;

г) неогеновий час.

2. Тектонічна структура, в межах якої виявлено найдавніші гірські породи:

а) Український щит;

б) Донецька складчаста область;

в) Волино-Подільська плита;

г) Воронезький масив.

3. Риса, яка характеризує антропоген:

а) найдовший період;

б) на території України переважає море;

в) відбуваються потужні землетруси;

г) льодовиковий період.

4. Повсюдне поширення на території України мають відклади:

а) четвертинні;

б) архейські;

в) карбонові;

г) крейдові.

5. Виберіть правильне твердження про геологічну будову України:

а) на півночі країни виділяються структури альпійського горотво­рення;

б) у період кайнозойської ери відбувались значні горотворчі про­цеси, активізувалась вулканічна діяльність в Україні;

в) на території України зустрічаються тільки допалеозойські від­кладення гірських порід.

6. Розшифруйте індекси порід різновікових геологічних систем, по­ширених на території України:

а) Q — …;

б) T — …;

в) К — …;

г) N — ….

2. Прийом «Загадка картографа»

Один учень називає тектонічну структуру, другий — вік відкладів, що тут залягають, та яким кольором позначається на карті, а потім навпаки.

VІ. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя (висновки):

• За допомогою геологічної карти можна визначити розташування, вік і склад гірських порід.

• У межах території України наявні породи різних ер та періодів формування (від архею до сучасності), що обумовлює їхні особ­ливості.

• Різноманітний склад гірських порід, потужність, послідовність та характер їхнього залягання свідчать про те, що протягом геоло­гічної історії території України палеогеографічні умови постійно змінювалися.

• В антропогені значно впливали на формування гірських порід і рельєф наступання і танення материкових льодовиків, форму­валися леси та лесоподібні суглинки, на яких у міжльодовикові епохи утворилися найродючіші ґрунти.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацюйте текст підручника, складіть короткий опис приро­ди території сучасної України за часів палеозойської або мезозой­ської ер.

Звук [ДЖ]. Позначення його буквосполученням «ДЖ»
Секс полезен!
Тематичне оцінювання «Усна народна творчість»
Що таке патріотизм?
Розуміння себе
З чистого джерела народної мудрості

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія