Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин

Мета: поглибити та систематизувати одержані з попередніх курсів знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про загальні риси рельєфу на території України та розташування в її межах великих форм рельєфу, навчити учнів складати стислу характеристику певних форм рельєфу, вдосконалювати вміння та навички учнів працювати з фізичною картою України, сприяти розвитку вміння зіставляти, аналізувати, описувати.

Тип уроку: урок формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: фізична карта України, шаблони території України, фотографії різних форм рельєфу (за умови наявності мультимедійного обладнання — презентація з краєвидами України, що ілюструють різні форми рельєфу), контурні карти, атласи, підручники. Опорні та базові поняття: рельєф, низовина, височина, абсолютна висота, відносні висота, геоморфологія.

Географічна номенклатура: Могила-Мечетна, Камула, Берда, Могила-Бельмак, Говерла, Роман-Кош, Поліська, Придніпровська, Полтавська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська низовини, Придні­провська, Приазовська, Волинська, Подільська, Хотинська, Передкар­патська, Донецька, Середньоросійська височини, Мізоцький кряж.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Бліцопитування»

• Що таке рельєф?

• Які форми рельєфу ви знаєте?

• Якими способами позначаються на фізичній карті різні форми рельєфу?

• Як за шкалою висот дізнатись висоту місцевості?

• Що можна сказати про рельєф України, розглянувши фізичну карту?

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. Розгляньте фізичну карту України. Ви бачите, що ре­льєф території України досить різноманітний. Є низовини, височини і гори. Кожна з форм рельєфу має свої характерні особливості, тому що формувались вони протягом багатьох геологічних епох під впливом внутрішніх і зовнішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою.

Знання рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне зна­чення, тому що рельєф обумовлює розміщення сільськогосподарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполучення, роз­ташування міст тощо.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Мозковий штурм»

Робота з підручником (фронтально).

Завдання. Прочитайте текст підручника і дайте відповідь на за­питання:

1. Що таке геоморфологія?

2. Під впливом яких сил сформувався рельєф України?

3. Що ви розумієте під назвами «екзогенні» та «ендогенні» сили?

4. Який вплив на рельєф території країни мають неотектонічні рухи?

 

2. Прийом «Шпаргалка»

Учні працюють малими групами.

Завдання. За допомогою фізичної карти шкільного атласу та від­повідного тексту підручника, зробіть «шпаргалку» (лист опорних сиг­налів), що характеризує форми рельєфу України, їх розміщення на карті. Заповніть таблицю:

 

Форма рельєфу

Географічне положення

Відносна висота, м

Абсолютна висота, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. Позначте на контурній карті форми рельєфу України та підпишіть їх назви.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Експрес-тести»

1. Горотворення, під час якого в Україні сформувались гори:

а) байкальське;

б) герцинське;

в) альпійське;

г) мезозойське.

2. Домінуючий характер рельєфу України:

а) гірський;

б) низовинний;

в) височинний;

г) рівнинний.

3. Найвищою височина України:

а) Хотинська;

б) Приазовська;

в) Донецький кряж;

г) Словечансько-Овручський кряж.

4. Найнижча низовина в межах України:

а) Поліська;

б) Північнокримська;

в) Придніпровська;

г) Причорноморська.

5. Найвищу точка України:

а) Камула;

б) Берда;

в) Говерла;

г) Роман-Кош.

6. Знайдіть відповідність між найвищими точками і формами рельєфу, в межах яких вони знаходяться.

 

а) г. Могила-Бельмак;

б) г. Берда;

в) г. Камула;

г) г. Могила-Мечетна

1. Подільська височина;

2. Приазовська височина;

3. Донецька височина;

4. Волинська височина;

5. Хотинська височина

 

Після виконання роботи проводиться взаємоперевірка за допо­могою ключів, що записані на дошці.

VІ. Підсумки урок

Прийом «Роблю висновок»

Учні разом з учителем роблять висновки:

• Сучасний рельєф України формувався протягом тривалого істо­ричного часу.

• Він зазнав впливу тектонічних рухів, давніх зледенінь, коливання рівнів морів та інших природних чинників.

• Більша частина території України представлена рівнинами, серед яких за площею переважають низовини.

• Височини та низовини розчленовані ярами, балками, річковими долинами.

• Сучасний рельєф України зазнає антропогенного впливу.

VІІ. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Підготуйте чотири запитання, що починаються словом «Чому?», «Як?», «Що?», «Де?».


Жизнь не бывает скучной!
Женские страшилки или правда нашей жизни
Как заснуть быстрее - 6 советов
Анальный секс – удовольствие для всех?
Красота – Как выпрямить волосы утюжком
Приголосні звуки

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія