Загальна характеристика типу Круглі черви
Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності круглих червів.

Обладнання і матеріали:таблиці «Тип Плоскі черви», «Тип Круглі черви», вологі препарати круглих червів.

Базові поняття і терміни уроку: первинна порожнина тіла, сапротрофи, двобічна симетрія, кутикула, поздовжні м’язи, передній, середній і задній відділи травної системи, анальний отвір, навкологлоткове нервове кільце, спинні й черевний нервові стовбури, роздільно статевість.

Концепція уроку

Познайомити учнів з основними особливостями типу Первиннопорожнинні. Порівнюючи їх із плоскими червами, показати відмітні риси тварин, що мають порожнину тіла. Звернути увагу на формування первинної порожнини тіла й наявність у травній системі анального отвору. Як характерні ознаки типу розглянути наявність двобічної симетрії, кутикули, поздовжніх м’язів, розділених на стрічки, більш складної травної системи, в якій є задній відділ кишечнику, слабкий розвиток органів чуттів і роздільностатевість у більшості видів.

На прикладі різних нематод розглянути особливості життєдіяльності вільноживучих круглих червів, розповісти про їхнє поширення й роль у біоценозах і житті людини.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Що таке мезодерма?

Як улаштована травна система плоских червів?

Як улаштована нервова система плоских червів?

Повідомлення учнів

Первиннопорожнинні, або Круглі черви.

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Хто такі круглі черви?

Вільноживучі, або паразитичні, тришарові безхребетні з веретеноподібнимтілом, у яких є первинна порожнина тіла. Вони живуть у всіх основних водних і наземних середовищах. Серед круглих червів є небезпечні паразити тварин і людини.

Особливості зовнішньої будови круглих червів

Форма тіла й розміри

Тіло круглих червів веретеноподібне, має двобічну симетрію. Розміри варіюють у широких межах — від часток міліметра до 8 метрів.

Покриви тіла

Зовні тіло круглих червів укрито кутикулою (шаром щільної речовини, що утворює епітелій).

Особливості внутрішньої будови круглих червів

Круглі черви — тришарові тварини. Усі їхні органи й тканини розвиваються з трьох зародкових листків — ентодерми, мезодерми й ектодерми.

Між шкірно-мускульним мішком і внутрішніми органами розташовується первинна порожнина тіла (простір між органами, що не має власної вистилки з епітеліальної тканини). Як правило, порожнина тіла заповнена рідиною, що перебуває під тиском і відіграє роль гідростатичного кістяка.

Опорно-рухова система

Разом з кутикулою й епітелієм м’язи круглих червів утворюють шкірно-мускульний мішок. М’язові волокна в більшості видів розташовані у вигляді поздовжніх м’язових стрічок. Зазвичай їх чотири.

Травна система

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечнику — переднього, середнього й заднього. Є також анальний отвір.

Дихальна система

Відсутня. Дихають усією поверхнею тіла.

Кровоносна система

Відсутня.

Видільна система

Часто представлена шкірними залозами, у деяких випадках

така сама, як у плоских червів.

Нервова система

Складається з навкологлоткового нервового кільця й одного або кількох поздовжніх нервових стовбурів або з мозкового ганглію з нервами, що відходять від нього. Органи чуттів розвинені слабко.

Розмноження

Більшість круглих червів роздільностатеві.

Вільноживучі нематоди

За способом живлення розрізняють сапротрофів і хижих нематод. Сапротрофи живляться органічними рештками, що знаходяться в ґрунті або на дні водойм, і беруть участь у ґрунтотвірних процесах. Хижі нематоди є активними регуляторами кількості багатьох

ґрунтових організмів, у тому числі й інших нематод. Вільноживучі нематоди є кормом для багатьох організмів ґрунтів і водойм.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Що таке первинна порожнина тіла?

Як улаштована травна система круглих червів?

Як улаштована нервова система круглих червів?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

Опишіть, як рухаються круглі черви.

Чому порожнина тіла має для круглих червів велике значення?

(Порожнина тіла виконує опорну (гідростатичний скелет), трофічну, дихальну, видільну й деякі інші функції)

Порівняйте процеси травлення в плоских і круглих червів.

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата
Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею
Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово»
Вікторина «Природознавство»
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа
Акуратність і здоров’я

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія