Загальна характеристика типу Кільчасті черви
Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності кільчастих червів, а також з їхньою розмаїтістю.

Обладнання і матеріали:таблиці «Тип Круглі черви», «Тип Кільчасті черви», «Внутрішня будова дощового черв’яка», живі дощові черв’яки, вологі препарати дощових черв’яків.

Базові поняття і терміни уроку: сегменти, параподії, поясок, вторинна порожнина тіла, черевний нервовий ланцюжок, зябра, замкнена кровоносна система.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з основними особливостями типу Кільчасті черви. Порівнюючи їх із круглими червами, показати відмітні риси тварин, що мають вторинну порожнину тіла.

Звернути увагу на формування вторинної порожнини тіла, появу кровоносної системи, щетинок і параподій. Як характерні ознаки типу розглянути наявність двобічної симетрії, кутикули, шкірно-мускульного мішка, поділу тіла на сегменти, більш складної травної системи, в якій є глотка, зоб і шлунок, замкненої кровоносної системи. Указати на більш складну будову видільної системи, різний розвиток органів чуттів у різних представників, а також на наявність у різних видів роздільностатевості або гермафродитизму.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Що таке первинна порожнина тіла?

Як улаштована травна система круглих червів?

Як улаштована нервова система круглих червів?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Хто такі кільчасті черви?

Вільноживучі тришарові безхребетні із сегментованим червоподібним тілом,у яких є вторинна порожнина тіла. Вони живуть у всіх основних водних і наземних середовищах. Особливості зовнішньої будови кільчастих червів

Форма тіла й розміри

Тіло кільчастих червів розділене на окремі сегменти, має двобічну симетрію. Розміри варіюють у широких межах — від часток міліметра до 3 метрів.

Покриви тіла

Зовні тіло кільчастих червів укрито кутикулою (шаром щільної речовини, що утворює епітелій). Під нею розташований одношаровий епітелій. У більшості видів на поверхні тіла поодиноко або пучками розташовуються щетинки.

Особливості внутрішньої будови кільчастих червів

Кільчасті черви — тришарові тварини. Усі їхні органи й тканини розвиваються з трьох зародкових листків — ентодерми, мезодерми й ектодерми. Між шкірно-мускульним мішком і внутрішніми органами розташовується вторинна порожнина тіла, або целом (простір між органами, що має власну вистилку з епітеліальної тканини). У кожному сегменті порожнина тіла утворює два целомічні мішки.

Опорно-рухова система

Разом з кутикулою й епітелієм м’язи кільчастих червів утворюють шкірно-мускульний мішок. М’язові волокна утворюють суцільний кільцевий шар і чотири смуги поздовжньої мускулатури. Тулубові сегменти багатощетинкових мають парні бічні вирости — параподії, що виконують функції рухових кінцівок.

Травна система

Складається з ротового отвору і трьох відділів кишечнику — переднього (глотка, стравохід, шлунок), середнього і заднього. Також є анальний отвір.

Дихальна система

Дихання здійснюється всією поверхнею тіла або, у деяких видів, зябрами.

Кровоносна система

Замкнена, зазвичай добре розвинена. Складається з двох головних поздовжніх кровоносних судин, з’єднаних кільцевими судинами. Спинною судиною кров тече вперед, а черевною — назад. Серце відсутнє. Кров рухається за рахунок скорочення м’язових стінок ряду великих судин. Залежно від наявності характерних для різних видів пігментів кров може бути червоною, зеленою або безбарвною.

Видільна система

Представлена видільними трубочками — метанефридіями, розташованими в кожному сегменті тіла.

Нервова система

Центральна нервова система складається з нервових вузлів, розташованих над глоткою, і пари поздовжніх нервових стовбурів, що утворюють черевний нервовий ланцюжок. Органи чуттів представлені органами дотику (щетинки), зору (очі) й рівноваги.

Розмноження

Серед кільчастих червів зустрічаються як роздільностатеві форми, так і гермафродити. У малощетинкових червів і п’явок розвиток прямий, а в багатощетинкових — непрямий, із плаваючою личинкою.

Розмаїтість кільчастих червів

Клас Багатощетинкові черви

Переважно мешканці морського дна (бентосні форми). Але деякі види пристосувалися до життя в прісних водоймах і вологих тропічних лісах. Людиною безпосередньо в їжу використовуються далеко не всі багатощетинкові черви (палоло), але більшість із них

є найважливішою кормовою базою багатьох цінних промислових риб (нереїс, піскожил).

Клас Малощетинкові черви

Переважно мешканці ґрунтів і прісних водойм. Найбільше значення з малощетинкових мають дощові черв’яки. Вони є найважливішими ґрунтотворцями. Малощетинкові черви є хорошим кормом для інших тварин (дощові черв’яки, трубочник). Розміри в межах класу значною мірою варіюють від часток міліметра до 3 метрів (австралійський земляний черв’як).

III. Лабораторна робота № 4

«Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)»

Цілі: на прикладі дощового черв’яка або трубочника ознайомитися з особливостями зовнішньої будови кільчастих червів та характером їхнього руху, у висновках зазначити, які особливості будови кільчастих червів є ознаками їх пристосованості до середовища існування.

Обладнання та матеріали: живі екземпляри кільчастих червів (дощового черв’яка або трубочника), лупа ручна, інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Розглянути зовнішню будову кільчастих червів.

2. Знайти передній і задній кінці тіла.

3. Розглянути сегменти, щетинки і поясок.

4. Розглянути, яким чином рухаються кільчасті черви.

5. Намалювати в зошиті схему зовнішньої будови кільчастих червів і зробити відповідні позначення.

6. Зробити висновок і записати його в зошит.

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Підготувати повідомлення про п’явок.

Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
Дисципліна та правопорядок
Все о сексуальности. Женское белье
Аукціон знань з української мови. Частини мови (Іменник, прикметник)
Які прикмети у зими? Зимові місяці
З чистого джерела народної мудрості

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія