Загальна характеристика типу Членистоногі
Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності членистоногих.

Обладнання і матеріали:колекції та вологі препарати членистоногих, таблиці «Тип Кільчасті черви», «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні», «Тип Членистоногі. Клас Паукоподібні», «Тип Членистоногі. Клас Комахи».

Базові поняття і терміни уроку: членистоногі, голова, груди, черевце, сегменти, кінцівки, хітин, змішана порожнина тіла, мальпігієві судини, незамкнена кровоносна система, гемолімфа, серце, зябра, легеневі мішки, трахеї, гормони, линьки.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з основними особливостями типу Членистоногі. Порівнюючи їх з кільчастими червами й молюсками, показати відмітні ознаки тварин, що мають незамкнену кровоносну систему та змішану порожнину тіла. Звернути увагу на появу твердих хітинових зовнішніх покривів, незамкненої кровоносної системи та змішаної порожнини тіла. Як характерні ознаки типу розглянути наявність метамерної будови, змішаної порожнини тіла й кінцівок. Указати на розвиток органів дихання, більш складну будову видільної та нервової систем, значний розвиток органів чуттів у більшості представників, а також на наявність у різних видів роздільностатевості або гермафродитизму й різноманітних типів розвитку.

Звернути увагу на появу в членистоногих складних форм поводження.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Які типи порожнини тіла вам відомі? Чим вони відрізняються один від одного?

Які з вивчених груп тварин мали сегментовану будову?

Чим відрізняються замкнена й незамкнена кровоносні системи?

Які типи нервових систем вам відомі?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Хто такі членистоногі?

Вільноживучі тришарові безхребетні із сегментованим тілом, у яких єзмішана порожнина тіла. Вони живуть у всіх основних водних і наземних середовищах, крім того, багато видів членистоногих літають. Це найбільший за кількістю видів тип тварин.

Особливості зовнішньої будови членистоногих

Форма тіла й розміри

Тіло членистоногих розділене на окремі сегменти, має двобічну симетрію. Різні сегменти тіла неоднакові. Групи подібних між собою сегментів утворюють відділи тіла членистоногих. Найчастіше виокремлюють три основні відділи — голову, груди й черевце. Розміри членистоногих варіюють у широких межах — від часток міліметра до 3 метрів.

Покриви тіла

Зовні тіло членистоногих укрите хітиновою кутикулою. Її основу становить хітин (полісахарид, до складу якого входить Нітроген). Затвердіння кутикули зумовлює просочування її вуглекислим вапном (ракоподібні, багатоніжки) або спеціальними білками

(паукоподібні, комахи).

Особливості внутрішньої будови членистоногих

Членистоногі — тришарові тварини. Усі їхні органи й тканинирозвиваються з трьох зародкових листків — ентодерми, мезодерми й ектодерми. Вони мають змішану порожнину тіла (міксоцель), що утворюється в результаті злиття целомічних порожнин із залишками первинної порожнини тіла. Між внутрішніми органами в порожнині тіла членистоногих

знаходиться рихла сполучна тканина — жирове тіло.

Опорно-рухова система

Скелет членистоногих зовнішній, утворений хітиновою кутикулою. Мускулатура представлена окремими м’язовими пучками й не утворює суцільного шкірно-мускульного мішка. Кінцівки членистоногих (розвинулися з параподій кільчастих червів) складаються з кількох члеників і рухомо з’єднані з тілом. У більшості представників класу Комахи органами руху, крім кінцівок, є також крила (фактично це складки стінки тіла).

Травна система

Складається з трьох відділів кишечнику — переднього, середнього і заднього. Також є кілька залоз, що виділяють травні ферменти.

Дихальна система

Дихання в найдрібніших видів здійснюється всією поверхнею тіла, а у решти — зябрами, легенями або трахеями. Зябра й легені членистоногих є видозміненими кінцівками, а

трахеї — порожніми трубочками, що утворюються як заглиблення зовнішніх покривів.

Трахеї багаторазово галузяться, а їхні кінцеві трубочки обплітають усі внутрішні органи організму.

Кровоносна система

Кровоносна система членистоногих незамкнена. У них є серце й головні кровоносні судини (аорта й артерії). Функції крові виконує гемолімфа. Це рідина двоїстого походження, що частково відповідає справжній крові, а частково — целомічній рідині.

Видільна система

Представлена різними типами видільних залоз, мальпігієвими судинами й жировим тілом.

Нервова система

Центральна нервова система представлена парним головним мозком (ганглії, що злилися) і черевним нервовим ланцюжком, який має в різних груп членистоногих різний ступінь концентрації. Головний мозок зазвичай складається з трьох відділів. Органи чуттів членистоногих: очі (прості або складні фасеткові), механо- й хеморецептори, органи слуху. У різних груп членистоногих ступінь розвитку різних органів чуттів різний.

Розмноження

Серед членистоногих в основному зустрічаються роздільностатеві форми, але є й гермафродити. Розвиток може бути прямим абонепрямим. Зазвичай членистоногі розмножуються лише статевим шляхом, але в деяких видів виявлено партеногенез (розмноження без запліднення).

Поводження членистоногих

Поводження членистоногих визначається взаємодією вроджених і набутих рефлексів. Найпростіші форми поводження членистоногих — рухові реакції стосовно джерела подразнення. Більш складна форма поводження — інстинкт (ланцюг послідовних без-

умовних рефлексів). Найбільш складне поводження серед членистоногих спостерігається в суспільних комах, які живуть великими родинами з досить складною внутрішньою ієрархією.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Яку порожнину тіла мають членистоногі?

У чому полягає відмінність зовнішніх покривів членистоногих від зовнішніх покривів плоских і кільчастих червів? молюсків?

Як дихають членистоногі?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

Чим кровоносна система членистоногих відрізняється від кровоносних систем представників інших типів? (Вона незамкнена, нею циркулює не кров, а гемолімфа)

Чим дихальна система членистоногих відрізняється від дихальних систем представників інших типів? (У багатьох членистоногих є трахейна система)

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Звук [ж]. Позначення його буквами «Ж», «ж» (же)
Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток (казка колобок)
Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей
Піклування про птахів взимку
Луки — природне угруповання
Психология пирсинга

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія