Загальна характеристика найпростіших
Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови найпростіших і процесів їхньої життєдіяльності.

Обладнання і матеріали:мікроскопи, постійні мікропрепарати інфузорій, таблиця «Найпростіші».

Базові поняття і терміни уроку: вегетативні ядра, генеративні ядра, псевдоподії, джгутики, війки, вакуолі, харчування, фагоцитоз, піноцитоз, дихання, подразливість, таксиси, розмноження, статевий процес, циста, інцистування.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з особливостями будови й життєдіяльності найпростіших. Показати, що єдина їхня клітина є повноцінним організмом, якому властиві ті самі функції, що й організму багатоклітинних. Звернути увагу на той факт, що виконання безлічі різних функцій можливе лише у зв’язку з більш складною будовою клітини найпростіших порівняно з клітинами багатоклітинних.ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Які системи органів у тварин ви знаєте?

Навіщо тварині потрібна транспортна система? Розкажіть про різні типи дихальних систем.

Чи можуть тварини обходиться без репродуктивної системи?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Найпростіші є одноклітинними організмами. Ті функції, що в багатоклітинних тварин виконують різні клітини, у найпростіших виконуються однією. Тому будова цієї клітини зазвичай більш складна й у ній є органели, які не завжди присутні в клітинах багатоклітинних. Клітини найпростіших можуть мати постійну або мінливу форму. Їхні розміри коливаються від 2–4 мкм до 25 см (у колоніальних форм).

Однією з основних властивостей клітин найпростіших є подразливість — здатність організмів певним чином реагувати на зміни навколишнього середовища.

У найпростіших спостерігаються всі типи розмноження (вегетативне, нестатеве і статеве).

За несприятливих умов деякі види здатні інцистуватися (вкриватися щільною оболонкою і переходити в стан спокою). У такий спосіб вони переносять несприятливі умови.

Органели регулювання і розмноження

Цю функцію виконують ядра. У клітинах найпростіших може бути одне, два або кілька ядер. У тому випадку, коли ядер два, вони зазвичай виконують різні функції. Одне з них (вегетативне) регулює процеси обміну речовин у клітині, а друге (генеративне) — зберігає спадкову інформацію і регулює процеси розмноження.

Органели руху

До них належать псевдоподії (несправжні ніжки), джгутики та війки. Псевдоподії — це непостійні вирости цитоплазми клітини, які можуть змінювати свою форму й розміри. Вони забезпечують амебоїдний рух. Джгутики та війки мають подібну будову, але різний характер рухів. Джгутикам властивий гвинтоподібний рух, а війкам — коливальний.

Вакуолі

Розрізняють травні та скорочувальні вакуолі. Скорочувальні вакуолі зазвичай властиві прісноводним найпростішим, вони видаляють із клітини надлишки води, а травні забезпечують перетравлювання харчових часток, які захоплюються клітинами найпростіших.

III. Лабораторна робота № 2

«Спостереження за будовою та процессами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»

Мета: на прикладі видів найпростіших з водойми або акваріума ознайомитись із особливостями їхньої будови і способом руху, у висновках зазначити, які особливості будови найпростіших є ознаками їх пристосованості до середовища існування.

Обладнання та матеріали: акваріум або проба води з водойми, мікроскоп, інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Взяти краплю води з найпростішими, нанести її на предметнее скельце і покрити покривним скельцем.

2. З допомогою мікроскопа знайти найпростіших на предметному скельці.

3. Розглянути будову найпростіших. Визначити форму їхніх клітин.

4. Знайти органели руху — джгутики, війки або псевдоподії.

5. Розглянути, яким чином рухаються найпростіші.

6. Намалювати в зошиті схему будови найпростішого і зробити відповідні позначення.

7. Зробити висновок і записати його в зошит.

IV. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?

Як пересуваються найпростіші?

Які бувають вакуолі? Навіщо вони потрібні в клітині?

Навіщо потрібно інцистування?

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Підготувати повідомлення про вільноживучих найпростіших.

Недоволвки в сексе?
Правильный завтрак – ваш помощник в борьбе с лишним весом! Статьи
Жизнь не бывает скучной!
Каблуки требуют жертв
На каком пальце у тебя кольцо?
Капуста — способ укрепить иммунитет!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія