Загальна характеристика найпростіших
Мета уроку: ознайомити учнів з особливостями будови найпростіших і процесів їхньої життєдіяльності.

Обладнання і матеріали:мікроскопи, постійні мікропрепарати інфузорій, таблиця «Найпростіші».

Базові поняття і терміни уроку: вегетативні ядра, генеративні ядра, псевдоподії, джгутики, війки, вакуолі, харчування, фагоцитоз, піноцитоз, дихання, подразливість, таксиси, розмноження, статевий процес, циста, інцистування.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з особливостями будови й життєдіяльності найпростіших. Показати, що єдина їхня клітина є повноцінним організмом, якому властиві ті самі функції, що й організму багатоклітинних. Звернути увагу на той факт, що виконання безлічі різних функцій можливе лише у зв’язку з більш складною будовою клітини найпростіших порівняно з клітинами багатоклітинних.ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Які системи органів у тварин ви знаєте?

Навіщо тварині потрібна транспортна система? Розкажіть про різні типи дихальних систем.

Чи можуть тварини обходиться без репродуктивної системи?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Найпростіші є одноклітинними організмами. Ті функції, що в багатоклітинних тварин виконують різні клітини, у найпростіших виконуються однією. Тому будова цієї клітини зазвичай більш складна й у ній є органели, які не завжди присутні в клітинах багатоклітинних. Клітини найпростіших можуть мати постійну або мінливу форму. Їхні розміри коливаються від 2–4 мкм до 25 см (у колоніальних форм).

Однією з основних властивостей клітин найпростіших є подразливість — здатність організмів певним чином реагувати на зміни навколишнього середовища.

У найпростіших спостерігаються всі типи розмноження (вегетативне, нестатеве і статеве).

За несприятливих умов деякі види здатні інцистуватися (вкриватися щільною оболонкою і переходити в стан спокою). У такий спосіб вони переносять несприятливі умови.

Органели регулювання і розмноження

Цю функцію виконують ядра. У клітинах найпростіших може бути одне, два або кілька ядер. У тому випадку, коли ядер два, вони зазвичай виконують різні функції. Одне з них (вегетативне) регулює процеси обміну речовин у клітині, а друге (генеративне) — зберігає спадкову інформацію і регулює процеси розмноження.

Органели руху

До них належать псевдоподії (несправжні ніжки), джгутики та війки. Псевдоподії — це непостійні вирости цитоплазми клітини, які можуть змінювати свою форму й розміри. Вони забезпечують амебоїдний рух. Джгутики та війки мають подібну будову, але різний характер рухів. Джгутикам властивий гвинтоподібний рух, а війкам — коливальний.

Вакуолі

Розрізняють травні та скорочувальні вакуолі. Скорочувальні вакуолі зазвичай властиві прісноводним найпростішим, вони видаляють із клітини надлишки води, а травні забезпечують перетравлювання харчових часток, які захоплюються клітинами найпростіших.

III. Лабораторна робота № 2

«Спостереження за будовою та процессами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума»

Мета: на прикладі видів найпростіших з водойми або акваріума ознайомитись із особливостями їхньої будови і способом руху, у висновках зазначити, які особливості будови найпростіших є ознаками їх пристосованості до середовища існування.

Обладнання та матеріали: акваріум або проба води з водойми, мікроскоп, інструктивна картка для виконання роботи, підручник.

Хід роботи

1. Взяти краплю води з найпростішими, нанести її на предметнее скельце і покрити покривним скельцем.

2. З допомогою мікроскопа знайти найпростіших на предметному скельці.

3. Розглянути будову найпростіших. Визначити форму їхніх клітин.

4. Знайти органели руху — джгутики, війки або псевдоподії.

5. Розглянути, яким чином рухаються найпростіші.

6. Намалювати в зошиті схему будови найпростішого і зробити відповідні позначення.

7. Зробити висновок і записати його в зошит.

IV. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Які органели регулюють процеси в клітинах найпростіших?

Як пересуваються найпростіші?

Які бувають вакуолі? Навіщо вони потрібні в клітині?

Навіщо потрібно інцистування?

V. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Підготувати повідомлення про вільноживучих найпростіших.

Как делать пилинг?
Здоров’я та його ознаки
Правопис префіксів роз–, без–
Как устроить Новый год
Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язання задач
Вправи та задачі на засвоєння вивчених таблиць множення та ділення

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія