Травна, транспортна, дихальна та видільна системи тварин

Цілі уроку: ознайомити учнів із загальними особливостями структури і функціонування травної, транспортної, дихальної та видільної систем тварин.

Обладнання і матеріали: вологі препарати органів тварин, таблиці «Одноклітинні», «Внутрішня будова рака», «Внутрішня будова комахи» і «Внутрішня будова ссавців».

Базові поняття і терміни уроку: травна, транспортна, дихальна та видільна системи; кишечник, шлунок, травні залози, серце, судини, легені, зябра,трахеї, нирки.

Концепція уроку

Розглянути головні особливості будови і функціонування травної, транспортної, дихальної та видільної систем тварин.

 

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

Чим відрізняються орган і органела? Що таке обмін речовин?

Які тварини мають зовнішній скелет, а які — внутрішній?

Які функції виконує опорно-рухова система?

Навіщо тваринам потрібні покриви тіла?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Розповідь про особливості будови і функції травної, транспортної, дихальної та видільної систем тварин з одночасним заповненням таблиці

Система

органів

Особливості будови

Функції

Травна

Травна система починається ротовим і за-

кінчується анальним отвором (у деяких

тварин анального отвору немає). Основу

травної системи складає кишечник, який

може диференціюватися на ряд відділів

(глотка, стравохід, шлунок тощо). Крім

того, до її складу входять травні залози

(слинні, печінка тощо)

Забезпечує погли-

нання, травлення

і засвоєння пожив-

них речовин

Дихаль-

на

У водних видів часто представлена

зябрами, а у наземних — легенями або

трахеями. Крім того, дихання часто може

здійснюватися через усю поверхню тіла

(особливо у дрібних тварин)

Забезпечує процес

дихання (надхо-

дження в організм

кисню і видалення

з нього вуглекис-

лого газу)

Виділь-

на

Часто представлена видільними трубочка-

ми, які можуть об’єднуватися у видільні

залози. До органів виділення також від-

носять мальпігієві судини членистоногих

і нирки хребетних

Виводить з орга-

нізму надлишок

води і продукти

обміну речовин

Тран-

спортна

Виділяють замкнену (кров рухається

лише по судинах) і незамкнену (кров по-

трапляє в порожнину тіла) транспортні

(кровоносні) системи. У складі кровонос-

ної системи розрізняють артерії (судини,

по яких кров рухається від серця), вени

(судини, по яких кров рухається до серця)

і капіляри (судини, в яких відбуваються

процеси обміну між кров’ю і тканинами).

Рух крові по судинах зазвичай забезпечує

серце (у деяких тварин серця немає, а де-

які мають по кілька сердець)

Транспорт речо-

вин та захист від

отрут і чужих

організмів

 

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Які функції виконує травна система?

Які функції виконує дихальна система?

Які функції виконує видільна система?

Які функції виконує транспортна система?

Які органи дихання є у тварин?

Які органи входять до складу травної системи?

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.


5 рецептов для здоровых и красивых волос
Охорона природи в Україні 2
Kiss me
Попа или грудь – что привлекательнее для мужчин?
Змінювання дієслів минулого часу за родами
Інтегрований урок (математика, природознавство, трудове навчання)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія