Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини
Мета уроку: ознайомити учнів зрозмаїтістю ракоподібних, їхньоюроллю в природі й житті людини.

Обладнання і матеріали:вологий препарат «Внутрішня будова річкового рака», таблиці «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні», «Промислові ракоподібні», колекції крабів, креветок,

живі дафнії, циклопи, зображення різних ракоподібних.

Базові поняття

і терміни уроку: ряди Десятиногі раки, Рівноногі раки, Гіллястовусі раки, Веслоногі раки, Коропоїди.

Концепція уроку

На прикладі конкретних видів показати відмінності й подібність у будові різних рядів класу Ракоподібні. Звернути увагу на зв’язок будови представників різних рядів з їхнім способом існування. Показати значне поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини. Пояснити небезпеку деяких видів ракоподібних, що є проміжними хазяями паразитичних червів.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Як пересуваються ракоподібні?

Як харчуються ракоподібні?

Як дихають ракоподібні?

II. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів

Рівноногі й десятиногі раки.

Гіллястовусі й веслоногі раки.

Коропоїди.

Бесіда для доповнення доповідей

Аналізуючи доповіді, необхідно акцентувати увагу на таких моментах.

Ряд Десятиногі раки

Найширше відомий ряд ракоподібних. До його представників належать широко відомі їстівні ракоподібні. Це річковий рак, омари, лангусти, краби, креветки.

Представниками десятиногих раків є раки-самітники. Вони мають м’яке черевце, яке ховають у порожніх черепашках молюсків.

Ряд Рівноногі раки

З водних видів цього ряду в Україні часто зустрічається водяний ослик. Але найширше відомі рівноногі раки, що живуть на суходолі, — мокриці. Переселившись на суходіл, вони не втратили зябрового дихання. Зябра мокриць прикриті кришечкою, що утворена розширеною парою черевних ніжок. Завдяки цьому навколо зябер завжди волога атмосфера і вони можуть здійснювати газообмін. Деякі види мокриць живуть навіть у пустелях.

Ряд Гіллястовусі раки

Представниками ряду є дафнії. Їхні розміри дуже невеликі. Дафнії плавають з допомогою другої пари вусиків. На їхній голові розташовані два складних й одне просте око. Харчування фільтраційне, з допомогою грудних ніжок. Розвиток прямий. Улітку

дафнії розмножуються партеногенетично (з яєць виходять лише самки), а восени — статевим шляхом (з партеногенетичних яєць виходять і самки, і самці). Дафнії відіграють важливу роль у біоценозах прісних водойм, тому що є основною кормовою базою багатьох водних організмів.

Ряд Веслоногі раки

Представниками ряду є циклопи. Їхні розміри дуже незначні. Циклопи плавають з допомогою першої пари вусиків і грудних ніжок. На голові розташоване одне просте око. Зябра відсутні, газообмін відбувається крізь зовнішні покриви. Розвиток непрямий. Циклопи відіграють важливу роль у біоценозах прісних водойм, тому що є основною кормовою базою багатьох водних організмів. Можуть бути проміжними хазяями деяких паразитичних червів.

Ряд Коропоїди

Паразитичні ракоподібні, що є паразитами риб. Можуть спричиняти масову загибель риби.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Які особливості зовнішньої будови рівноногих раків вам відомі?

Які ракоподібні використовуються людиною в їжу?

Де живуть мокриці?

Якої шкоди завдають коропоїди?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

Чому мокриць, дафній і циклопів відносять до різних систематичних груп?

Як мокриці пристосувалися до життя в пустелі? (Особливості будови дозволяють їм підтримувати зябра у вологому стані й дихати повітрям, а підземний спосіб життя оберігає від висихання)

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Підготувати повідомлення про різні ряди паукоподібних.

Пригоди останнього осіннього листочка
Як читати «Читанку»? Розумні Й вірні друзі (за К. Паустовським)
Барви осені
Утворення числа 200. Розкладання чисел на розрядні доданки
Принцип не кушать после 6
Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові, коли частка містить нулі

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія