Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини
 

Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності, а також значенням у природі й житті людини представників надрядів Пінгвіни, Безкільові та Кільові (ряди Дятлоподібні та Горобцеподібні) птахи.

Обладнання і матеріали: скелети й опудала птахів, таблиці «Тип Хордові. Клас Птахи», «Птахи боліт і узбереж водойм», «Птахи лісу», фотографії й малюнки птахів.

Базові поняття і терміни уроку: Пінгвіни, Безкільові та Кільові птахи, Дятлоподібні, Горобцеподібні.

Концепція уроку

На прикладі конкретних видів показати відмінності й подібність у будові різних рядів птахів. Звернути увагу на зв’язок будови представників різних рядів з їхнім способом життя.

Показати надзвичайне поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Якою є будова яйця птахів?

Які функції виконують зовнішні оболонки яйця?

Чим відрізняються нагніздні та виводкові пташенята?

II. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів

Надряд Пінгвіни.

Надряд Безкільові птахи.

Ряд Дятлоподібні.

Ряд Горобцеподібні.

Бесіда з аналізом повідомлень учнів про ряди птахів

(проводиться з одночасним заповненням таблиці)

Ряд або

надряд

Особливості будови

й життєдіяльності

Значення

Представники

Пінгвіни

Оперення коротке, щільне,

без аптерій, грудина і грудна

мускулатура добре розвинені.

Крила перетворені на ласти

(вкриті лускоподібним пір’ям).

Водні форми. Харчуються ри-

бою й водними безхребетними

Раніше були

об’єктом про-

мислу. Тепер

кількість пінг-

вінів скорочу-

ється. Потребу-

ють охорони

Імператор-

ський пінгвін,

пінгвін Аделі,

галапагоський

пінгвін

Безкільові

птахи

Пір’я примітивне, без щіль-

ного зчеплення борозенок.

Аптерії відсутні. Передні кін-

цівки (крила) недорозвинені

або відсутні, задні кінцівки

довгі й міцні, добре розвине-

ні. Грудина невелика, кіль

відсутній

Деякі є об’єк-

том промислу.

Деякі види

вирощуються

в неволі

Африканський

страус, ему,

казуарі, нан-

ду, ківі

Дятлоподібні

Переважно деревні птахи

дрібних і середніх розмірів,

нагніздні. Дзьоб у більшості

прямий, долотоподібний. Біль-

шість харчується комахами,

які живуть у деревині. Пере-

важно кочують або осілі птахи

Регулюють

кількість стов-

бурних шкід-

ників у лісах

і парках

Великий стро-

катий дятел,

сивий дятел,

вертишийка,

жовна чорна

Горобцепо-

дібні

Найбільший ряд птахів за

кількістю видів. Зовнішній

вигляд представників дуже

різноманітний. Більшість

видів дрібні, але є середні

й великі (родина Воронові)

види. Переважно комахоїдні,

але є всеїдні та рослиноїдні

(але пташенят вигодовують

комахами) види

Комахоїдні

види мають

велике значен-

ня для регуля-

ції кількості

багатьох видів

комах. Зерноїд-

ні види можуть

завдавати

певної шкоди

культурним

рослинам

Ворон, грак,

галка, ластів-

ки, повзик,

сіра ворона

 

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Чим пінгвіни відрізняються від решти птахів?

Чим безкільові птахи відрізняються від решти птахів?

Дайте стислу характеристику ряду Дятлоподібні.

Дайте стислу характеристику ряду Горобцеподібні.

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

Проведіть порівняння рядів Дятлоподібні та Горобцеподібні.

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Підготувати повідомлення про ряди птахів.


Чи зобов'язаний я батькам?
Естественная длина и мода в маникюре
Советы как правильно бриться
Наращивание волос
Узагальнюючий урок про слова-назви предметів-іменник
М’які подовжені приголосні звуки, позначення їх на письмі

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія