Роль земноводних в екосистемах, їхнє значення для людини
 

Мета уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю земноводних, їхньою роллю в екосистемах і житті людини.

Обладнання і матеріали: вологі препарати «Внутрішня будова жаби», «Розмноження жаби», кістяки жаб або ропух, таблиці «Тип Хордові. Клас Земноводні», малюнки й фотографії земноводних.

Базові поняття і терміни уроку: Безногі, Хвостаті та Безхвості земноводні, яйцеживородіння, неотенія, лабораторні тварини.

Концепція уроку

На прикладі конкретних видів показати відмінності й подібність у будові різних рядів земноводних. Звернути увагу на зв’язок будови представників різних рядів з їхнім способом життя. Показати значне поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Перелічіть головні особливості будови скелета безхвостих земноводних.

Як дихають земноводні?

Як розмножуються земноводні?

II. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів

Безногі земноводні.

Безхвості земноводні.

Хвостаті земноводні.

Значення земноводних у житті людини.

Бесіда з аналізом повідомлень учнів про ряди земноводних (проводиться з одночасним заповненням таблиці)

Ряд

Особливості будови

й життєдіяльності

Значення

Представники

Безногі

земно-

водні

Червоподібне тіло, у багатьох видів з перетяжками. Кінцівки відсутні, очі руди-

ментарні. Запліднення внутрішнє. Більшість видів веде рийний спосіб життя, деякі

живуть у прісних водоймах

Великого практичного значення не мають

Кільчаста

черв’яга,

цейлонський

рибозмій

Хвостаті

земно-

водні

Тіло подовжене, хвостовий відділ добре виражений. Кінцівки розвинені зазвичай однаково, у більшості видів їх дві пари (у си-

рен — одна). Запліднення в більшості внутрішнє, зустрічається яйцеживо-

родіння. Деякі види здатні розмножуватися на личинковій стадії (явище неотенії)

Деякі види

вживаються

в їжу, деякі ви-

користовуються як лабораторні тварини

Гігантська

саламандра,

звичайний

тритон, про-

тей, сирени,

амбістома,

аксолотль

Безхвості

земно-

водні

Тіло коротке, хвіст у дорослих особин редукований. Хвостові хребці зливаються

в єдину кістку. Задні ноги стрибальні, довші за передні у два-три рази. Ребер зазвичай немає. Водні, напівводні й наземні види. Поширені на всіх материках, крім

Антарктиди

Деякі види

вживаються

в їжу, деякі ви-

користовуються

для одержання

токсинів. Жаби

широко вико

ристовуються

як лабораторні

тварини

Озерна жаба,

трав’яна

жаба, зелена

жаба, землян-

ка, квакша,

червонобрюха

жерлянка,

жаба голіаф

 

Бесіда про господарське значення земноводних, їх охорону

Аналізуючи господарське значення, звернути увагу на вживання земноводних у їжу, одержання з них цілої низки токсинів, що використовуються для виготовлення ліків. Відзначити широке використання земноводних як об’єкта лабораторних досліджень. Показати значення земноводних для боротьби з кровосисними комахами й комахами, що завдають шкоди культурним рослинам. Як негативну ознаку групи відзначити завдання земноводними незначного збитку в рибних господарствах (поїдання мальків). Звернути

увагу на необхідність охорони земноводних.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Дайте стислу характеристику Хвостатих земноводних.

Дайте стислу характеристику Безхвостих земноводних.

Яке значення мають земноводні в житті людини?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

На конкретних прикладах показати, як спосіб життя відбивається на будові земноводних.

Указати, який з вивчених рядів земноводних ви вважаєте найбільш примітивним, і пояснити чому.

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.


Правило обчислення площі прямокутника
Робота в редакції журналу для дітей "Пори року. Зима"
Массаж головы. Как делать массаж
Как понять, что он тебе нравится?
Массаж для ногтей
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія