Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування
Цілі уроку: розглянути особливості будови й процеси життєдіяльності представників паразитичних червів; познайомити учнів з їхньою розмаїтістю, роллю в природі й житті людини.

Обладнання і матеріали: таблиці «Тип Плоскі черви. Клас Сисуни», «Тип Плоскі черви. Клас Стьожкові черви», «Тип Круглі черви», «П’явки», вологі препарати паразитичних плоских, круглих і кільчастих червів.

Базові поняття і терміни уроку: сисуни, стьожкові черви, нематоди, п’явки, паразити, проміжний хазяїн, остаточний хазяїн, життєвий цикл.

Концепція уроку

Розглянути особливості будови й життєдіяльності паразитичних плоских червів. Показати, як змінюється будова червів унаслідок їх переходу до паразитичного способу життя. Розповісти про їхнє поширення, роль у біоценозах і житті людини.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Перелічіть характерні ознаки будови вільноживучих плоских червів. Перелічіть характерні ознаки будови вільноживучих круглих червів.

II. Вивчення нового матеріалу

Клас Сисуни (Трематоди)

Паразитичні плоскі черви, що є паразитами людини й деяких інших хребетних. Характерна ознака класу — наявність двох присосків: ротової (на її дні розташований ротовий отвір) і черевної. Війки на тілі відсутні, зовнішні покриви ущільнені (для протидії захисним реакціям організму хазяїна), є розгалужений кишечник. Життєвий цикл складний, включає основного й одного-двох проміжних хазяїв. Те покоління паразита, що розвивається в проміжному хазяїні, розмножується нестатевим способом, а те, яке розвивається в остаточному хазяїні, розмножується статевим способом.

Типові представники

Печінковий сисун: основні хазяї — велика рогата худоба, свині, людина; проміжний хазяїн — молюск малий ставковик. Котяча двоустка: основні хазяї — собаки, кішки, людина; пер-

ший проміжний хазяїн — молюск бітинія, другий проміжний хазяїн — коропові риби.

Клас Стьожкові черви (Цестоди)

Паразитичні плоскі черви, що є паразитами людини й деяких інших хребетних. Характерна ознака класу — довге стрічкоподібне тіло, що складається з голівки з органами прикріплення, шийки й окремих члеників (від трьох-чотирьох до кількох десятків тисяч).

Війки на тілі відсутні, зовнішні покриви ущільнені (для протидії захисним реакціям організму хазяїна), травна система відсутня, поживні речовини поглинаються всією поверхнею тіла, тому що ці черви паразитують у тонкому кишечнику. У кожному членику є самостійний гермафродитний статевий апарат. У разі потрапляння яєць в організм проміжного хазяїна з них виходять личинки, які зі струменем крові розносяться по організму й потрапляють у м’язи або інші органи, утворюючи пухирчасту стадію — фіну. Життєвий цикл найчастіше складний, включає основного й одного-двох проміжних хазяїв.

Типові представники

Бичачий ціп’як: основний хазяїн — людина; проміжний хазяїн — велика рогата худоба.

Свинячий ціп’як: основний хазяїн — людина; проміжний хазяїн — свині. Стьожак широкий: основні хазяї — людина й рибоїдні звірі; перший проміжний хазяїн — циклоп; другий проміжний хазяїн — риба. Ехінокок: основний хазяїн — представники родини Собачі;

проміжний хазяїн — велика рогата худоба, свині, людина.

Паразитичні круглі черви

Нематоди, що паразитують на рослинах (фітопатогенні нематоди)

Частіше це вільноживучі види. Багато які з них можуть проникати в тканини рослин. Типовими представниками є галлова нематода (спричиняє утворення галлів), бурякова нематода й стеблова нематода картоплі. Бурякова нематода, галлова нематода й стеблова нематода картоплі можуть завдавати істотної шкоди врожаю.

Нематоди, що паразитують на людині й тваринах

Часто видоспецифічні паразити з простим циклом розвитку. Кінська, свиняча й людська аскариди паразитують відповідно на коні, свині й людині. Зараження відбувається в результаті потрапляння яєць у травний тракт. Подібний життєвий цикл має гострик,

що паразитує на людині. Деякі види мають проміжного хазяїна. Наприклад, проміжним

хазяїном трихінели є свиня, а основним — людина.

Повідомлення учнів

П’явки

Клас П’явки.

Невелика група (близько 400 видів), поширена переважно в прісних водоймах і морях, деякі види пристосувалися до життя на суходолі. Для п’явок характерна наявність двох присосків: передньої (на її дні розташований ротовий отвір) і задньої, а також відсутність щетинок. Хижаки (полюють на дрібні організми) або паразити (кровосисна медична п’явка). Слинні залози медичної п’явки виробляють гірудин, що перешкоджає зсіданню крові. Цей вид широко використовують у медичній практиці.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Які із сисунів паразитують на людині?

Опишіть життєвий цикл печінкового сисуна.

Що таке фіна?

Які зі стьожкових червів паразитують на людині?

Опишіть життєвий цикл бичачого ціп’яка.

Яке значення в житті людини мають вільноживучі круглі черви?

Яке значення в житті людини мають фітопатогенні нематоди?

Приклади питань для обговорення в группах або для самостійної роботи учнів

Навіщо деяким паразитичним плоским червам необхідний складний життєвий цикл? (На кожній із проміжних стадій циклу відбувається нестатеве розмноження паразита, що збільшує шанси потрапляння в організм остаточного хазяїна)

Чому паразитичні черви виробляють таку велику кількість яєць? (Для збільшення шансів потрапляння в організм нового хазяїна)

Які зміни відбулися в організмі круглих червів після переходу до паразитичного способу життя? (Значного розвитку набула кутикула, що захищає черва від впливу захисних механізмів організму хазяїна, крім того, багато видів стали анаеробами)

Які зміни відбулися в організмі п’явок після переходу до паразитичного способу життя? (З’явилися спеціалізовані органи для проникнення під покриви тіла хазяїна (щелепи або хоботок). Виробляються спеціальні речовини, що запобігають зсіданню крові

(гірудин). Істотно спростилася будова кишечнику. Виробилася здатність тривалий час обходитися без їжі)

IV. Домашнє завдання

Таблиця множення на 5. Розвязування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька раз
Я розкажу про Україну
Чарівний світ краси квітів Катерина Білокур. Твір – опис за картиною «Жоржини»
Звук [ж]. Позначення його буквами «Ж», «ж» (же)
Повторення додавання й віднімання виду 36 + 7, 73 – 8
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія