Основні процеси життєдіяльності тварин
Цілі уроку: ознайомити учнів з основними процесами життєдіяльності тварин.

Обладнання і матеріали:таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», «Класифікація рослин і тварин»

Базові поняття й терміни уроку: подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток.

Концепція уроку

Познайомити учнів з основними процесами життєдіяльності тварин. Показати, які функції повинен виконувати організм тварини для забезпечення своєї життєдіяльності.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

Хто такі тварини?

Які основні риси є характерними для тварин?

Чим тварини відрізняються від рослин?

Чим тварини відрізняються від грибів?

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Основні процеси життєдіяльності тварин

Подразливість

Це здатність живих організмів активно змінювати своюжиттєдіяльність під впливом зовнішніх факторів. Як приклад подразливості можна навести реакцію тарганів на світло, від якого вони

намагаються якнайшвидше сховатися.

Рух

Це здатність організму змінювати своє положення або положення окремих своїх частин у просторі. Для більшості тварин є характерною здатність до швидких рухів, але існують і малорухливі тварини. Способи, з допомогою яких рухаються тварини, — це повзання, ходіння, стрибання, плавання, політ.

Живлення

Це процес надходження в організм поживних речовин, необхідних для його нормальної життєдіяльності. Живлення тварин можна розділити на такі етапи, як кормодобування, травлення і всмоктування. Для свого живлення тварини можуть використовувати різні об’єкти і способи. За об’єктами живлення їх поділяють на травоїдних (живляться рослинними організмами), хижих (живляться тваринними організмами) і всеїдних (живляться як

рослинними, так і тваринними організмами). За способами живлення можна виділити активних хижаків, паразитів, фільтраторів, детритофагів тощо.

Дихання

Це сукупність фізіологічних процесів, що забезпечують надходження в організм із зовнішнього середовища кисню. Проте, це стосується лише аеробних організмів. Анаеробні організми киснюне потребують і живуть, як правило, в умовах його відсутності або дефіциту.

Виділення

Це процес видалення з організму шкідливих і непотрібних продуктів обміну речовин. Ці продукти можуть виводитись із організму як у рідкому, так і в газоподібному або твердому стані.

Розмноження

Це процес відтворення організмом нових особин. Як і у рослин, у тварин розмноження може бути статевим і нестатевим.

Розвиток

Це послідовні кількісні та якісні зміни організму тварини, щовідбуваються в ньому від моменту народження і до кінця життя.

Одним з етапів розвитку організму тварини є, наприклад, перетворення личинки на дорослу особину.

Ріст

Це один із проявів розвитку організму, пов’язаний зі збільшенням їхнього розміру і маси тіла.

Основні функції організму тварин

Організм тварини повинен відокремлювати свій уміст від зовнішнього середовища і забезпечувати своє переміщення у просторі.

Організм тварини повинен забезпечувати обмін речовинами та енергією клітин і тканин з навколишнім середовищем та між собою.

Організм тварини повинен ефективно керувати всіма своїми елементами.

Організм тварини повинен забезпечувати своє відтворення. Виконання цих функцій забезпечують системи органів.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Що таке живлення?

Що таке дихання?

Що таке розвиток?

Які способи руху тварин ви знаєте?

Які типи розмноження існують у тварин?

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Поняття множини. Операції над множинами
Що означає бути вихованою людиною
Чем опасно стремительное похудение?!
Здоров’я та його ознаки
Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання
Дуб

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія