Органи і системи органів тварин. Опорнорухова система та покриви тіла тварин
 

Цілі уроку: сформулювати поняття про обмін речовин, органи, системи органів; ознайомити учнів із загальними особливостями структури і функціонування опорно-рухової системи та покривів тіла тварин.

Обладнання і матеріали: вологі препарати органів тварин, скелети тварин, таблиці «Одноклітинні» та «Внутрішня будова ссавців».

Базові поняття й терміни уроку: обмін речовин, органела, орган, порожнина тіла, скелет, зовнішній і внутрішній скелет, шкіра, луска, хітин.

Концепція уроку

Ознайомити учнів із поняттям «обмін речовин». Дати визначення понять «органела», «орган», «система органів». Звернути їхню увагу на принципову різницю між органелою і органом. Розглянути головні особливості будови і функціонування опорно-рухової системи та покривів тіла тварин. На конкретних прикладах показати різницю між зовнішнім і внутрішнім скелетом.

 

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

Назвіть основні особливості будови епітеліальної тканини.

Назвіть основні особливості будови м’язової тканини.

Назвіть основні особливості будови сполучної тканини.

Назвіть основні особливості будови нервової тканини.

II. Вивчення нового матеріалу

Розповідь з елементами бесіди

Базові визначення

Обмін речовин — сукупність процесів надходження речовин в організм, їх хімічних і фізичних перетворень у ньому, а також виведення назовні продуктів обміну.

Органела — постійна структура, що входить до складу клітини і забезпечує ряд процесів її життєдіяльності.

Орган — частина багатоклітинного організму, яка має характерну будову і розташована в певному місці та виконує специфічні функції.

Система органів — послідовність узаємопов’язаних органів, які разом забезпечують певні процеси життєдіяльності організму.

Основні системи органів тварин: опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, статева.

Порожнина тіла — заповнений рідиною простір між органами всередині тіла тварини. Розрізняють первинну, вторинну і змішану порожнини тіла. Первинна порожнина представлена проміжками між органами, вторинна — вислана одношаровим епітелієм, а змішана утворюється внаслідок злиття первинної і вторинної порожнин.

Розповідь про особливості будови і функції опорно-рухової системи та покривів тіла з одночасним заповненням таблиці

Система

органів

Особливості будови

Функції

Опорно-

рухова

Складається зі скелета і скелетних

м’язів, які до нього прикріплені. Ске-

лет може складатися з твердої речовини

(хітин, кісткова чи хрящова тканина)

або рідини (гідростатичний скелет круг-

лих червів). Розрізняють зовнішній (на-

приклад, у членистоногих) і внутрішній

(наприклад, у хордових) скелет

Забезпечує рух тіла,

опору і захист вну-

трішніх органів

Покри-

ви тіла

Можуть бути жорсткими або м’якими

і легкопроникними для газів і рідин.

Представлені кутикулою або шкірою.

Можуть утворювати багато похідних,

таких як луски, пір’я, шерсть тощо.

У тварин без жорсткого скелета м’язи

разом із покривами тіла можуть утво-

рювати шкірно-м’язовий мішок

Захищають організм

від механічних по-

шкоджень та про-

никнення паразитів

і патогенних мікро-

організмів. Можуть

відігравати важливу

роль у диханні й ви-

діленні

 

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

Чим відрізняються орган і органела?

Що таке обмін речовин?

Які тварини мають зовнішній скелет, а які — внутрішній. Які функції виконує опорно-рухова система?

Навіщо тваринам потрібні покриви тіла?

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.


Абетка для родини
Делаем глазки красивее!
Пилинги и скрабы для лица
Байка Л.Глібова «Бджола та муха»
Правильная походка
О. Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм». Г. Бойко «Обіцяльник». В. Гринько «Мирилки». М. Чумарна «Казка про друга»

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія