Клас Головоногі молюски
Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності представників класу Головоногі, а також з їхньою роллю в біоценозах і значенням для людини.

Обладнання і матеріали: таблиці «Тип Молюски», «Тип Молюски. Клас Головоногі», вологі препарати молюсків.

Базові поняття і терміни уроку: голова, щупальця, лійка, присоски, восьминоги, кальмари, каракатиці, наутилус.

Концепція уроку

Ознайомити учнів з головними особливостями класу Головоногі. Звернути увагу на особливості їхньої зовнішньої будови та способу життя. Як характерні ознаки класу розглянути наявність добре розвинених голови, тулуба й ноги, розділеної на низку щупалець і лійку (орган руху). Характерними ознаками Головоногих є також наявність складно влаштованої нервової й добре розвиненої кровоносної системи. Серед особливостей внутрішньої будови необхідно відзначити наявність чорнильної залози, рогових щелеп, отруйних залоз і зябер. Указати на роль головоногих молюсків у біоценозах і житті людини (уживання в їжу, використання в промисловості).

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів

Питання до учнів

Де живуть черевоногі молюски?

Де живуть двостулкові молюски?

На які відділи поділяється тіло черевоногих молюсків?

На які відділи поділяється тіло двостулкових молюсків?

Як розмножуються двостулкові й черевоногі молюски?

Яке значення мають для людини черевоногі молюски?

Яке значення мають для людини двостулкові молюски?

II. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення учнів

Головоногі молюски.

Розповідь з елементами бесіди

Хто такі головоногі молюски?

Найбільш високоорганізований, але відносно нечисленний (близько 700 видів) клас молюсків. Це винятково морські організми, тіло яких має двобічну симетрію. Пелагічні, придонні й донні тварини, що є хижаками, бенто- та планктонофагами. Багато видів

головоногих молюсків є об’єктом промислу. Головоногі моллюски здатні змінювати забарвлення тіла. Деякі види головоногих мають органи світіння.

Особливості зовнішньої будови головоногих молюсків

Форма тіла й розміри

Тіло головоногих молюсків чітко розділене на тулуб і голову. Але нога видозмінюється й перетворюється на лійку й щупальця. У більшості видів на щупальцях розташовані присоски.

Покриви тіла

Тулуб молюсків оточений шкірною складкою — мантією. Простір між тулубом і мантією називається мантійною порожниною. Черепашка в примітивних форм зовнішня, але більшість представників має внутрішню черепашку (може редукуватися або взагалі

зникати).

Особливості внутрішньої будови головоногих молюсків

Опорно-рухова система

На відміну від інших безхребетних, головоногі молюски мають внутрішній кістяк, що складається з хряща, подібного до хряща хребетних. Лійка, утворена з ноги, служить для реактивного руху. У результаті скорочення мантії вода із силою виштовхується з лійки. При цьому молюск рухається в напрямку, протилежному руху водного струменя. Повільне пересування може відбуватися й з допомогою щупалець.

Травна система

До складу травної системи головоногих молюсків входять ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, середня кишка і задня кишка. Крім того, є слинні залози (у деяких видів вони отруйні) і печінка. Для головоногих молюсків характерна наявність у глотці добре розвиненої язикоподібної терки (радули), вкритої хітиновими зубцями. Крім терки зазвичай є також рогові або вапняні щелепи для відривання й перетирання шматків здобичі.

Дихальна система

Органом дихання головоногих молюсків є зябра.

Кровоносна система

Добре розвинена. У цілому вона досить типова для типу Молюски.

Питання. Як улаштована кровоносна система молюсків?

Видільна система

Типова для типу Молюски.

Питання. Як улаштована видільна система молюсків?

Нервова система

Добре розвинена. Ганглії зливаються в єдину навкологлоткову масу, прикриту хрящовою капсулою. Органи чуттів добре розвинені й представлені очима, органами хімічного чуття, органами рівноваги й органами дотику. Очі великі, добре розвинені, здатні до акомодації.

Розмноження

Усі головоногі молюски роздільностатеві. У їхніх яйцях багато жовтка. Розвиток прямий, без метаморфозу.

III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь

Питання до учнів

Де живуть головоногі молюски?

На які відділи поділяється тіло головоногих молюсків?

Як розмножуються головоногі молюски?

Яке значення для людини мають головоногі молюски?

IV. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.

Види диктантів із словниковими словами у початковій школі
Догляд за кімнатними рослинами. Пересадка кімнатних рослин
Поняття про площу. Одиниці вимірювання площі. Палетка
Что не к лицу приличным девушкам?!
Ю. Ярмиш «Як Солов’ятко вскочило у біду»
Типы волос

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія