Пожежа в громадському приміщенні. Особливості користування паливними газами

Мета уроку: розглянути причини виникнення пожеж у громадських приміщеннях, план евакуації, знаки пожежної безпеки, особливості користування паливним газом; розвивати вміння та навички розпізнавання ознак пожежі у громадських приміщеннях та дотримання правил евакуації з небезпечних приміщень.

Очікувані результати: учні повинні називати правила пожежної безпеки в громадських приміщеннях; учні повинні пояснювати ознаки пожежонебезпечної ситуації у приміщеннях; правила евакуації; учні повинні виконувати правила евакуації з громадських приміщень.

Обладнання:

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Від вогню багато користі і багато шкоди. (Народна мудрість)

n 1. Організаційний етап

n 2. Актуалізація опорних знань

2.1. Перевірка індивідуальних домашніх завдань.

2.2. «Асоціативний кущ».

Складання схеми на дошці за асоціаціями учнів до поняття «пожежа».

Приклади відповідей: небезпека; допомога; евакуація; вогнегасник; паніка; порятунок; 101; пожежник; вода.

2.3. «Народна скарбниця».

Учні висловлюють своє розуміння прислів’ів:

Вітер — рідний брат вогню;

Криком вогню не загасити.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Повідомлення теми уроку та формулювання разом з учнями мети й завдань вивчення нового матеріалу.

3.2. Проблемні запитання.

— Чому при пожежі діти часто ховаються так, що пожежникам їх складно знайти?

— Навіщо потрібне тренування на випадок евакуації з приміщення, адже план евакуації є на стіні?

n 4. Етап засвоєння нових знань

План пояснення нового матеріалу

1. Пожежі в громадському приміщенні:

а) класифікація пожеж;

б) причини пожеж;

в) наслідки пожеж.

2. Евакуація, план евакуації.

3. Засоби пожежогасіння (пояснення за таблицею).

4. Протипожежні заходи (бесіда за таблицею).

5. Особливості користування паливними газами (пояснення, складанняпам’ятки).

n 5. Узагальнення та закріплення знань

5.1. Практична робота № 2 «Моделювання ситуації евакуації з класу, школи».

5.2. Гра «Інспектор пожежної служби» (вивчення інструкції з пожежної безпеки).

Декілька учнів у ролі пожежного інспектора по черзі зачитують положення інструкції з пожежної безпеки, що є у класному приміщенні. Якщо іншим учням щось незрозуміло, то «інспектор» дає тлумачення (учитель за необхідності корегує відповідь).

Учні, що виконували роль інспектора, після обговорення дають колективну відповідь на запитання:

— Чи відповідає стан класного приміщення вимогам інструкції з пожежної безпеки?

5.3. Тестове завдання для закріплення знань (тест № 10, роздавальний матеріал).

Відповіді: 1 б; 2 б; 3 б; 4 в; 5 а, в; 6 а, б; 7 а; 8 б; 9 б, в; 10 б, в; 11 б; 12 а, б, в, г.

5.4. Розгадування кросворда.

5.5. Індивідуальні картки.

Картка № 1

1. Чому при евакуації з багатоповерхових будинків не можна користуватисяліфтом?

2. Що більш небезпечне при пожежі: полум’я чи задимлення? Відповідьпоясніть.

Картка № 2

1. Які існують причини виникнення пожежі в школі?

2. Чому при евакуації слід дотримуватися заздалегідь складеного плану?

5.6. Обговорення епіграфа до уроку.

5.7. Відповіді на проблемні запитання.

n 6. Підбиття підсумків уроку

«Вільний мікрофон»

Учні висловлюють своє ставлення до теми уроку та до можливості використання отриманих знань.

n 7. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник: ____________________________________________

Робочий зошит: ________________________________________

7.2. Індивідуальні завдання.

1. Де у школі розміщений пожежний щит і чим він обладнаний?

2. Які засоби пожежогасіння є у тебе вдома? Де вони розташовані?

3. Яких дій при пожежі тебе навчили батьки?

n2. Актуалізація опорних знань

 

2.2. «Асоціативний кущ»

Ú Запитання до учнів

— Які асоціації виникають у вас щодо поняття «пожежа»?

 

101

 

Евакуація

 

Вогнегасник

 

Пожежник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небезпека

 

Пожежа

 

Допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода

 

Паніка

 

Порятунок

 

Сірники

 

n4. Етап засвоєння нових знань

 

1. Пожежі в громадському приміщенні

Пожежа — неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей і створює небезпеку для життя і здоров’я людей.

Горіння — реакція окиснення, за якої виділяється тепло і горючі речовини або продукти їхнього розпаду світяться.

 

Причини пожеж у приміщеннях

Щоб запобігти пожежам, треба знати, від чого вони виникають.

Причини пожеж:

• несправність електроприладів (іскріння);

• неправильне поводження з відкритим вогнем;

• порушення правил опалювання приміщень з використанням печей;

• порушення правил користування зварювальними апаратами;

• порушення правил експлуатації електромереж і електроприладів;

• порушення правил користування газовими приладами;

• вибухи;

• самозапалювання легкозаймистих речовин при підвищенні температури;

• дитячі ігри із сірниками, петардами тощо;

• хуліганство;

• блискавки.

 

Ú Запитання до учнів

— Назвіть можливі причини пожеж в класній кімнаті?

 

Наслідки пожеж

1. Порушення здоров’я людей:

— опіки;

— отруєння продуктами горіння.

2. Загибель людей.

3. Знищення матеріальних цінностей.

Опіковий шок — патологічний стан, який виникає у відповідь на травму.

Загальні дії першої допомоги при опіках:

1. Зупинити дію термічного чинника:

• вилити велику кількість холодної води (через одяг);

• накинути цупку тканину, якщо одяг горить (потім облити холодною водою);

2. Обрізати одяг навколо опіку. У жодному разі не можна зрізати пухирці.

3. Обробити шкіру навколо опіку теплою водою з милом або спиртовмісною речовиною.

4. Накласти асептичну пов’язку з 2 %-м розчином марганцівки (блідо-рожевого кольору).

5. Дати пити багато води (якщо не уражена травна система).

 

2. Евакуація

Евакуація населення з будівель і громадських приміщень — це організоване виведення людей із секторів надзвичайних ситуацій через усі можливі виходи пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах.

Усі, хто працює та навчається у громадських приміщеннях, живе у багатоповерховому сучасному будинку, мають знати шляхи евакуації під час пожежі та інших небезпек.

Евакуаційні виходи — це виходи, що ведуть із приміщень на вулицю через коридор, сходи або сусіднє приміщення.

Коридори і сходи — основні шляхи евакуації в плані. Основні та запасні виходи з приміщень позначають квадратом зеленого кольору з білою обвідкою по контуру з написом «Вихід». Також може бути символічне зображення людини чорного кольору, що біжить.

 

Евакуація за планом

План евакуації складається з двох частин: графічної (малюнка) і текстової (пояснення до плану). Якщо будівля багатоповерхова, то план евакуації складається окремо для кожного поверху. Приміщення на плані нумеруються, стрілками позначаються шляхи евакуації людей, двері показують відчиненими. Маршрути руху зображують суцільними лініями зі стрілками зеленого кольору, а маршрути до запасних виходів — пунктирними зеленого кольору. На евакуаційному плані мають бути позначені місця розміщення приладів пожежогасіння.

Евакуація відбувається під керівництвом людей, навчених діям у разі виникнення пожежі.

Евакуацію необхідно починати з приміщень, де виникла пожежа, а також приміщення, якому загрожує поширення пожежі через коридори і запасні виходи. При цьому рух людей здійснюється практично одночасно і має чітку спрямованість — усі прямують до виходів з приміщення.

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері та вікна.

Якщо пожежа сталася на верхніх поверхах будинку, під час евакуації потрібно користуватися сходами. Користуватися ліфтами суворо заборонено!

Після евакуації слід обов’язково перевірити евакуйованих за списком.

 

Ú Запитання до учнів

— Який шлях евакуації з кабінету?

— Для чого потрібен план евакуації?

— Де можна з ним ознайомитися?

 

Самостійні дії при виникненні пожежі:

1. Оцінити обстановку.

2. Зателефонувати на номер 101 (чітко повідомити адресу і пожежну обстановку).

3. Повідомити оточуючих.

4. Вжити заходів (по можливості) щодо гасіння пожежі.

5. Якщо пожежа в приміщенні, не відчиняти вікна й двері.

6. Залишити палаюче або задимлене приміщення, допомогти вибратися дітям.

7. У сильно задимленому приміщенні слід рухатися поповзом у бік дверей. Ніс необхідно закрити вологою тканиною.

 

5. Особливості користування паливними газами

 

Побутовий газ — це газова суміш, вибухонебезпечна в суміші з повітрям. Вона не має кольору, запаху і смаку, отруйна. Для її виявлення додаються нейтральні речовини, що мають специфічний запах — одоранти.

 

 

Види побутового газу

 

 

 

 

 

 

Магістральний

 

Балонний

             

 

Правила користування побутовим газом

Не можна:

• сушити білизну над газом;

• зберігати поряд із газовою плитою легкозаймисті речовини;

• спочатку відкривати вентиль плити, а потім запалювати сірник;

• допускати до газових приладів маленьких дітей;

• дорослим самостійно (без працівників газової служби) установлювати або переміщати газове обладнання.

 

Дії при виявленні запаху газу

1. У жодному разі не запалюйте сірники та не вмикайте світло, оскільки поява електричної іскри у вимикачі може спричинити вибух.

2. Прикрийте ніс та рот тканиною.

3. Уникайте будь-яких дій, що можуть викликати електричну іскру (не користуйтесь електровимикачем, електродзвінком і розетками), та не користуйтесь відкритим вогнем.

4. Перекрийте всі газові вентилі.

5. Відчиніть вікна та двері для провітрювання приміщення.

6. Зателефонуйте на номер 104 в місцеву аварійну газову службу та дайте чіткі відповіді на запитання.

7. Залиште приміщення.

 

Ú Запитання до учнів

— Чи потрібні гроші для дзвінка у газову службу? (Ні)

 

Пам’ятка з дотримання правил користування газом

1. Перед користуванням газовими приладами слід переконатися, що всі вентилі закриті, у приміщенні немає запаху газу.

2. Переконайтеся в наявності тяги у вентиляційних каналах або димоходах. У жодному разі не закривайте вентиляційні ґратки.

3. Не залишайте без догляду працюючі газові прилади.

4. Не використовуйте газові плити для опалення приміщення.

5. Приміщення, в яких установлені газові прилади, не можна використовувати для сну та відпочинку.

6. Не допускайте малюків до газових приладів.

7. Слідкуйте за чистотою газових приладів, не захаращуйте їх сторонніми предметами.

8. Не використовуйте газові прилади для сушіння білизни — це може призвести до пожежі.

9. Не користуйтесь несправними газовими приладами.

10. Не ремонтуйте самостійно газові прилади та не переставляйте їх на інше місце.

11. При тривалій перерві в користуванні газом (коли приміщення залишається під час від’їзду, ремонту чи продажу) заявіть про це в місцеву газову службу.

 

Перша допомога при отруєнні газом

1. Забезпечити постраждалого свіжим повітрям.

2. Розстебнути комір, ремінь, тугий одяг, щоб полегшити дихання.

3. Викликати «швидку допомогу» та газову службу.

4. Дати пити багато рідини.

5. Бути з потерпілим поруч до приїзду дорослих.


Як розмножуються тварини. Контрольна робота
Маникюр на дому
Звуки дж, дж’, буквосполучення дж – закріплення
Вода
Капуста — способ укрепить иммунитет!
Побудова квадрата на папері в клітинку. Знаходження периметра квадрата

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія