Визначення густини твердих тіл і рідин
 

Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: важільні терези, важки, брусок, тіло неправильної форми, мензурка, посудина з водою, посудина з невідомою рідиною, склянка.

План уроку:

1. Розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини.

2. Лабораторна робота № 7.

 

Зміст уроку

Методична рекомендація

Перш за все слід повідомити оцінки за самостійну роботу, якщо потрібно — коротко проаналізувати помилки.

Актуалізація знань учнів

Бесіда за питаннями

1. Що таке густина речовини? В яких одиницях її вимірюють?

2. Що означає: густина алюмінію 2700 ?

3. Як виразити масу через густину та об’єм? Об’єм через масу та густину?

4. Як скористатися «трикутником», щоб отримати потрібну формулу?

Тут і надалі вважайте, що об’єм сплаву дорівнює сумі об’ємів його складових частин.

 

Задача 5.18. Якщо воду нагрівати від 0 до 4 °C, її об’єм зменшуватиметься. Як при цьому змінюватимуться маса та густина води?

Задача 5.19. Порівняйте густину свинцевої шротини з густиною свинцю. Обґрунтуйте свою відповідь.

Розв’язування задач

Задачі 5.35, 5.39.

 

Виконання лабораторної роботи № 7

Тема. Визначення густини твердих тіл і рідин.

Мета: навчитися вимірювати густину твердих тіл і рідин.

Прилади і матеріали: важільні терези, важки, брусок, тіло неправильної форми, мензурка, посудина з водою, посудина з невідомою рідиною, склянка.

Короткі теоретичні відомості

Щоб знайти густину, треба визначити об’єм і масу тіла.

 

Хід роботи

1. Визначте густину речовини, з якої виготовлений брусок. Для цього виміряйте лінійкою довжину l , ширину b і висоту h бруска. Обчисліть об’єм бруска V . Виміряйте за допомогою терезів масу бруска m. Обчисліть густину речовини, з якої виготовлений брусок ρ.Виразіть її в кг/м3.

l , см

b , см

h , см

V , см3

m, г

ρ, г/см3

ρ, кг/м3

 

 

 

 

 

 

 

Визначте, з якої речовини може бути виготовлений брусок (скористайтесь для цього таблицею густини речовин).

2. Визначте густину речовини тіла неправильної форми. Для цього виміряйте за допомогою мензурки об’єм тіла, а за допомогою терезів - масу тіла. Обчисліть густину речовини. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю:

V , см3

m, г

ρ, г/см3

ρ, кг/м3

 

 

 

 

Визначте, з якої речовини може бути виготовлене тіло (скористайтесь для цього таблицею густини речовин).

3. Визначте густину рідини. Для цього виміряйте масу рідини за допомогою терезів (згадайте, як можна «позбавитися» під час зважування маси посудини); виміряйте об’єм рідини за допомогою мензурки. Обчисліть густину рідини. Результати вимірювань і обчислень запишіть у таблицю:

m1, г

m2, г

m, г

V , см3

ρ, г/см3

ρ, кг/м3

 

 

 

 

 

 

4. Дайте відповіді на контрольні запитання.

1) Вважаючи, що середня густина тіла людини 1000 кг/м3 , визначте свій об’єм. Мається на увазі, що ви знаєте масу свого тіла.

2) Маса мотка проволоки 216 г, він витісняє при зануренні 80 мл води. З якої речовини виготовлена ця проволока?

5. Зробіть висновок за виконаною роботою.

Методичні рекомендації. «Невідомою рідиною» може бути розчин солі або чимось забарвлена вода.

Домашнє завдання

Задачі 5.28, 5.29.


Правильная походка
Жизнь не бывает скучной!
Цистит. Симптомы и лечение
Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток (казка колобок)
Как стать популярной?
За добро добром платять. Кривенька качечка

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія