Життєдіяльність рослин
 

Мета уроку: сформулювати поняття про основні процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмі рослин.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням схеми будови рослин.

Базові поняття й терміни уроку:    обмін речовин і енергії, утворення й використання поживних речовин, неорганічні й органічні речовини, фотосинтез, автотрофи, гетеротрофи.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які організми називають автотрофними?

2. Які ознаки є характерними для представників царства Рослини?

3. Чим відрізняються вищі й нижчі рослини?

4. На які органи поділяється тіло вищих рослин?

5. Навіщо рослинам потрібен поділ тіла на корінь і пагін?

III. Вивчення нового матеріалу

Бесіда з учнями

Під час бесіди, ставлячи допоміжні запитання, сформулювати поняття про основні процеси обміну речовин і перетворення в організмі рослини.

Учитель ставить запитання:

— Чи пов’язані рослини з навколишнім середовищем?

— Що вони поглинають з повітря?

— Який газ виділяють назовні?

— Яку користь має кисень для всього живого на Землі?

— Що потрібно рослинам для росту й розвитку?

— Чи однакова кількість води потрібна різним рослинам?

— Яка їм потрібна температура?

— Що рослини одержують із ґрунту?

— Чи можна сприяти росту рослин?

— Що таке добрива та навіщо їх використовують?

— Що таке органічні та неорганічні речовини?

— Що таке фотосинтез та які умови потрібні для його протікання?

— Що таке ріст?

— Завдяки чому в рослин відбувається ріст — збільшення в розмірах?

— Що таке розвиток?

— Як рослина виростає з насінини?

— Які етапи розвитку вона проходить?

Наприкінці уроку скласти схему та сформулювати висновки про обмін речовин і енергії, утворення та використання поживних речовин, фотосинтез у рослин (у загальній формі, без зайвих подробиць).

Основні процеси життєдіяльності рослин

Процес
життєдіяльності

 

Сутність процесу

 

Обмін речовин

 

Сукупність процесів обміну речовинами та енергією між окремими частинами рослини та рослиною й навколишнім середовищем

 

Живлення

 

Процес надходження в рослину органічних і неорганічних речовин, потрібних для її життєдіяльності. Органічні речовини більшість рослин синтезують самостійно, а неорганічні поглинають із навколишнього середовища з допомогою коренів або всією поверхнею тіла

 

Дихання

 

Процес, у ході якого рослини отримують енергію, окиснюючи
органічні речовини з допомогою атмосферного кисню

 

Ріст

 

Кількісні зміни, у результаті яких збільшуються розміри
рослини, зростають площа їх поверхні й маса. Відбуваються
за рахунок збільшення кількості й розмірів клітин, унаслідок
одержання у процесі живлення органічних і неорганічних речовин

 

Розмноження

 

Збільшення кількості рослин шляхом утворення спеціальних структур (спор, насінин тощо) або поділу тіла рослини на частини

 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Які речовини потрібні рослинам для їхньої життєдіяльності?

Які органи рослини постачають органічні речовини?

Які органи рослини постачають неорганічні речовини?

Які речовини рослини отримують із ґрунту?

V. Домашнє завдання


«Чому людина не знає, доки живе» (біблійна легенда). Підсумок за темою
Для чого ми вивчаємо природознавство
Японская диета
Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі
Правильный завтрак – ваш помощник в борьбе с лишним весом! Статьи
Стервы. кто они?!

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія