Внутрішня будова листка
 

Мета уроку: ознайомити учнів з анатомічною будовою листка у зв’язку з виконуваними ним функціями.

Обладнання й матеріали: таблиці внутрішньої будови листка, мікроскопи, предметні й покривні скельця, склянки з водою, живі рослини, гербарний матеріал.

Базові поняття й терміни уроку:   шкірочка, хлорофілоносна тканина, стовпчасті клітини, міжклітинники, продихи, замикаючі клітини, щілина продиху, жилка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Як можна відрізнити простий і складний листки?

2. Які листки називають сидячими?

3. Які типи жилкування існують у листків?

III. Вивчення нового матеріалу

Під час пояснення внутрішньої будови листка вчитель говорить про положення верхньої та нижньої шкірочки, особливості будови їхніх клітин, будову м’якоті листка, підкреслює наявність у них хлоропластів, характер розташування клітин основної тканини, розповідає про будову провідних пучків у жилках, їх значення.

Учитель пояснює учням, яку роль відіграє черешок у винесенні листка до світла та у взаємній здатності листків не затінювати один одного. Учні відзначають, що черешок і стебло відіграють велику роль у винесенні листків до світла, а отже, сприяють утворенню в них органічних речовин.

На додаток до відповідей учнів учитель розповідає про те, що безперервному проникненню в листки повітря багато в чому сприяє їхня будова: плоска поверхня, наявність величезної кількості продихів і міжклітинників.

Ознайомлення з пристосуваннями рослин до регулювання випаровування води листками можна почати з бесіди за запитаннями:

— Чи рівномірно розподіляється волога на земній поверхні?

— Назвіть місця, де рослини мають води вдосталь і, навпаки, потерпають від її нестачі.

— Чи завжди коріння рослин у нашій місцевості знаходять у ґрунті достатню кількість вологи?

Постановкою цих питань забезпечується логічний перехід до розгляду різних пристосувань для регулювання випаровування води листками в рослин.

Після цього вчитель розповідає про замикання продихів, що дає можливість регулювати випаровування. Розглядати всі причини, що спричиняють замикання й розмикання продихових щілин, немає необхідності. Важливо повідомити учням, що зменшення води в замикаючих клітинах продихів призводить їх до змикання. У разі збільшення кількості води в цих клітинах до певної межі вони розмикаються. Дію продихового апарата можна показати на моделі. Розповідає вчитель і про рослини посушливих місць на прикладах рослин пустель — кактусів, піщаної акації та ін.

Про листопад наших дерев і кущів учитель говорить як про пристосування до зниження випаровування води восени й узимку, оскільки всмоктування її корінням із ґрунту значною мірою зменшується. Необхідно відзначити, що разом з опалими листками з рослин видаляються шкідливі речовини, що накопичилися в процесі їх життєдіяльності. Слід заслухати повідомлення учнів про проведене ними спостереження за зміною забарвлення листя й листопадом.

IV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка
у зв’язку з виконуваними ним функціями

Мета: розглянути особливості внутрішньої будови листка й пояснити її зв’язок із функціями, які виконує листок.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, листки пеларгонії або традесканції, постійні мікропрепарати поперечних зрізів листка, зошит, підручник.

Хід роботи

1.         Виготовте мікропрепарат шкірки листка. Розгляньте його під мікроскопом і знайдіть на ньому продихи. Відмітьте особливості їх будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

2.         Розгляньте на мікропрепараті шкірку. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

3.         Розгляньте на мікропрепараті стовпчасту тканину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

4.         Розгляньте на мікропрепараті губчасту тканину. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

5.         Розгляньте на мікропрепараті жилку. Відмітьте особливості її будови й занесіть їх у таблицю. Також занесіть у таблицю функції, які виконує ця структура листка.

Структура листка

 

Особливості будови

 

Функції

 

Продих

 

 

 

Шкірка

 

 

 

Стовпчаста тканина

 

 

 

Губчаста тканина

 

 

 

Жилка

 

 

 

6.         Зробіть висновок, у якому вкажіть, яким чином особливості будови певних структур листка дозволяють їм ефективно виконувати відповідні функції, та запишіть його в зошит.

V. Домашнє завдання


Утворення числа 200. Розкладання чисел на розрядні доданки
Повторення вивченого про букву «З», звуки [з], [з,]
Закріплення знань про спонукальні речення. Виразне читання тексту
Державні символи України
Інтегрований урок (математика, природознавство, малювання) 3 клас
«Каїн і Авель» (біблійна легенда)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія