Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції

Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю рослинних клі­тин за формою, розмірами, виконуваними функціями; показати, що в рослинах однакові клітини зібрані разом, утворюючи тканини, які виконують певні функції; узагальнити, закріпити й перевірити знання й уміння учнів з метою виявити прогалини в засвоєнні окремих питань теми «Клітина» й усунути їх на цьому уроці або на наступних.

Обладнання й матеріали: різноманітні рослини та їх фрагменти, на яких можна було б ознайомитися з різною будовою рослинних клітин.

Базові поняття й терміни уроку:  клітина, оболонка, ядро, цитоплазма, хлоропласти.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Якої форми й розміру можуть бути клітини рослини?

2. Що спільного в будові всіх рослинних клітин?

3. Як саме здійснюється взаємозв’язок клітин та яке це має значення в житті всього рослинного організму?

III. Вивчення нового матеріалу

Типи тканин рослин

Тканини

 

Різновиди тканин

 

Особливості будови

 

Твірні (меристеми)

 

Верхівкова

Бічна

Вставна

Складаються з живих
недиференційованих клітин

 

Основні (паренхіми)

 

Фотосинтезуюча

Запасаюча

Повітроносна

Водоносна

Поглинаюча

Складаються з живих
диференційованих клітин

 

Покривні

 

Епідерміс

Пробка

Кірка

Складаються з живих або мертвих
 клітин, що утворюють зовнішні
покриви рослини

 

Механічні

 

Коленхіма

Склеренхіма

Складаються з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, що мають потовщені стінки

 

Провідні

 

Ксилема

Флоема

Складаються з живих або мертвих
трубчастих клітин, що забезпечують транспорт речовин у рослині

 

Видільні
(секреторні)

 

Смоляні канали

Нектарники

Складаються з живих або мертвих клітин різноманітної форми,
що забезпечують накопичення або
виведення з рослини продуктів
обміну речовин

 

Провести узагальнюючу бесіду можна в такий спосіб: учитель записує на дошці головні питання до уроку, а перед опитуванням пропонує учням прочитати їх і обміркувати відповідь, а вже потім відповідати за його викликом. Під час відповіді на питання учні використовують наочне приладдя або роблять малюнки.

Головними питаннями є нижченаведені, але під час бесіди можна запропонувати учням і додаткові питання.

— Якою є внутрішня будова органів квіткових рослин? Як ви про це дізналися?

— Яку будову має рослинна клітина? Намалюйте й підпишіть назви її частин.

— Поясніть, чому клітини в рослині не розпадаються.

— Як ви можете довести, що клітини в рослині живі?

— Як у рослині здійснюється взаємозв’язок клітин одна з одною?

— Назвіть і покажіть головні частини мікроскопа. Розкажіть про правила користування мікроскопом і продемонструйте їх виконання.

— Як слід готувати препарат? Покажіть.

Після бесіди учні виконують практичну роботу за варіантами. Їх зміст залежатиме від раніше розглянутих учнями рослинних мікропрепаратів, а також наявного в школі устаткування. Для приготування мікропрепаратів необхідно дати ті об’єкти, які учні ще не бачили під мікроскопом. Це підвищує інтерес учнів, а також ступінь їх самостійності в розгляданні незнайомого їм об’єкта, знаходженні частин клітини.

Перед виконанням першого варіанта потрібно попередити учнів, що м’якоть плода на предметному скельці слід поміщати в краплю соку плода, а не води, в якій клітини плода набухають і руйнуються. Препарат другого варіанта (м’якоть плода шипшини) готується так само, як і препарат шкірочки цибулі.

Варіант I

Приготувати препарат м’якоті плода томату. Розглянути будову клітин у мікроскоп, замалювати одну велику клітину й підписати назви її частин.

Варіант II

Приготувати препарат м’якоті плода шипшини. Розглянути будову клітин у мікроскоп, замалювати одну клітину й підписати назви її частин.

Учитель стежить за ходом роботи учнів: приготуванням мікропрепарату, умінням користуватися мікроскопом, робити замальовки клітин, надписи до малюнків. Учням, які виконали завдання правильно, ставляться оцінки в класний журнал. З рештою учнів на наступних уроках здійснюється робота, пов’язана з формуванням уміння готувати мікропрепарати й розглядати їх у мікроскоп і зміцненням знання будови рослинної клітини.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Як ви можете довести, що клітини в рослині живі?

Як у рослині здійснюється взаємозв’язок клітин одна з одною?

Назвіть і покажіть головні частини мікроскопа. Розкажіть про правила користування мікроскопом і продемонструйте їх виконання.

Як слід готувати препарат?

V. Домашнє завдання


Закріплення вміння додавати і віднімати числа у межах 10
Над пропастью во лжи...
Нікотин — отрута!
Секс под градусом
Вступ до теми «Рости книголюбом!» Усна народна творчість
«Котики – воркотики» (складання казки за планом та опорними словами)

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія