Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції

Цілі уроку: ознайомити учнів з розмаїтістю рослинних клі­тин за формою, розмірами, виконуваними функціями; показати, що в рослинах однакові клітини зібрані разом, утворюючи тканини, які виконують певні функції; узагальнити, закріпити й перевірити знання й уміння учнів з метою виявити прогалини в засвоєнні окремих питань теми «Клітина» й усунути їх на цьому уроці або на наступних.

Обладнання й матеріали: різноманітні рослини та їх фрагменти, на яких можна було б ознайомитися з різною будовою рослинних клітин.

Базові поняття й терміни уроку:  клітина, оболонка, ядро, цитоплазма, хлоропласти.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Якої форми й розміру можуть бути клітини рослини?

2. Що спільного в будові всіх рослинних клітин?

3. Як саме здійснюється взаємозв’язок клітин та яке це має значення в житті всього рослинного організму?

III. Вивчення нового матеріалу

Типи тканин рослин

Тканини

 

Різновиди тканин

 

Особливості будови

 

Твірні (меристеми)

 

Верхівкова

Бічна

Вставна

Складаються з живих
недиференційованих клітин

 

Основні (паренхіми)

 

Фотосинтезуюча

Запасаюча

Повітроносна

Водоносна

Поглинаюча

Складаються з живих
диференційованих клітин

 

Покривні

 

Епідерміс

Пробка

Кірка

Складаються з живих або мертвих
 клітин, що утворюють зовнішні
покриви рослини

 

Механічні

 

Коленхіма

Склеренхіма

Складаються з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, що мають потовщені стінки

 

Провідні

 

Ксилема

Флоема

Складаються з живих або мертвих
трубчастих клітин, що забезпечують транспорт речовин у рослині

 

Видільні
(секреторні)

 

Смоляні канали

Нектарники

Складаються з живих або мертвих клітин різноманітної форми,
що забезпечують накопичення або
виведення з рослини продуктів
обміну речовин

 

Провести узагальнюючу бесіду можна в такий спосіб: учитель записує на дошці головні питання до уроку, а перед опитуванням пропонує учням прочитати їх і обміркувати відповідь, а вже потім відповідати за його викликом. Під час відповіді на питання учні використовують наочне приладдя або роблять малюнки.

Головними питаннями є нижченаведені, але під час бесіди можна запропонувати учням і додаткові питання.

— Якою є внутрішня будова органів квіткових рослин? Як ви про це дізналися?

— Яку будову має рослинна клітина? Намалюйте й підпишіть назви її частин.

— Поясніть, чому клітини в рослині не розпадаються.

— Як ви можете довести, що клітини в рослині живі?

— Як у рослині здійснюється взаємозв’язок клітин одна з одною?

— Назвіть і покажіть головні частини мікроскопа. Розкажіть про правила користування мікроскопом і продемонструйте їх виконання.

— Як слід готувати препарат? Покажіть.

Після бесіди учні виконують практичну роботу за варіантами. Їх зміст залежатиме від раніше розглянутих учнями рослинних мікропрепаратів, а також наявного в школі устаткування. Для приготування мікропрепаратів необхідно дати ті об’єкти, які учні ще не бачили під мікроскопом. Це підвищує інтерес учнів, а також ступінь їх самостійності в розгляданні незнайомого їм об’єкта, знаходженні частин клітини.

Перед виконанням першого варіанта потрібно попередити учнів, що м’якоть плода на предметному скельці слід поміщати в краплю соку плода, а не води, в якій клітини плода набухають і руйнуються. Препарат другого варіанта (м’якоть плода шипшини) готується так само, як і препарат шкірочки цибулі.

Варіант I

Приготувати препарат м’якоті плода томату. Розглянути будову клітин у мікроскоп, замалювати одну велику клітину й підписати назви її частин.

Варіант II

Приготувати препарат м’якоті плода шипшини. Розглянути будову клітин у мікроскоп, замалювати одну клітину й підписати назви її частин.

Учитель стежить за ходом роботи учнів: приготуванням мікропрепарату, умінням користуватися мікроскопом, робити замальовки клітин, надписи до малюнків. Учням, які виконали завдання правильно, ставляться оцінки в класний журнал. З рештою учнів на наступних уроках здійснюється робота, пов’язана з формуванням уміння готувати мікропрепарати й розглядати їх у мікроскоп і зміцненням знання будови рослинної клітини.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Як ви можете довести, що клітини в рослині живі?

Як у рослині здійснюється взаємозв’язок клітин одна з одною?

Назвіть і покажіть головні частини мікроскопа. Розкажіть про правила користування мікроскопом і продемонструйте їх виконання.

Як слід готувати препарат?

V. Домашнє завдання


Чем опасно стремительное похудение?!
Поняття про швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху
Типы волос
Розв’язання рівнянь на знаходження невідомого доданка
Укладка волос: виды фенов
Духи с феромонами

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія