Характеристика рослин
Цілі уроку: сформулювати поняття про царство Рослини; показати його положення в системі органічного світу; познайомити учнів з основами класифікації рослин.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням рослин.

Базові поняття й терміни уроку: рослини, автотрофи, життєвий цикл, корінь, стебло, листок, ріст, розмноження, фотосинтез, хлорофіл.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Яка наука займається класифікацією живих організмів?

2. Які царства живих організмів ви знаєте?

3. Які характерні ознаки є властивими для царств живої природи?

III. Вивчення нового матеріалу

Урок проводиться як бесіда за схемою.

1. Розповідь учителя про різноманіття рослин та їх значення в природі. Під час цієї розповіді, звертаючись до знань, одержаних учнями в 5–6 класах з курсу «Природознавство», учитель узагальнює характеристику рослин.

Під час уроку вчитель разом з учнями формулює такі положення:

1) Рослини - автотрофні організми, які самі здатні виробляти поживні речовини (органічні) з неорганічних (води та вуглекислого газу) в зелених частинах під час процесу, що називається фотосинтез.

2) Рослини ростуть необмежено довго, не мають органів руху й ведуть прикріплений спосіб життя.

3) Рослини мають органи: стебло, листок, корінь, квітку, плід.

4) Рослини здатні до розмноження - відтворення подібних до себе - і поширення з допомогою насіння.

2. Друга частина уроку передбачає знайомство учнів з основами систематики рослин.

На конкретних прикладах познайомити учнів з поняттями: вид, родина, клас, порядок, відділ, царство рослин; з основними відділами рослин та розподілом рослин на вищі й нижчі.

При цьому учням демонструються фотографії та ілюстрації рослин, гербарні зразки (мохи, водорості, плауни, хвощі, папороті, голонасінні (хвойні), покритонасінні (квіткові)).

Слід відмітити, що поділ рослин на вищі й нижчі заснований на особливостях будови тіла рослин. У вищих рослин тіло розчленоване на органи — корінь і пагін, що складаються з різних тканин. У нижчих рослин тіло представлене таломом, що не поділений на органи й не має тканинної будови.

Життєві форми вищих рослин:

дерево;

чагарник;

напівчагарник;

багаторічна трав’яниста рослина;

однорічна трав’яниста рослина.

Як узагальнення складається спрощена схема філогенетичних зв’язків у царстві Рослини із зазначенням основних відділів (або їх груп) рослин.

Відділи рослин, які будуть вивчатися в цьому курсі:

Зелені водорості.

Червоні водорості.

Діатомові водорості.

Бурі водорості.

Мохоподібні.

Хвощеподібні.

Плауноподібні.

Папоротеподібні.

Голонасінні.

Покритонасінні.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Які організми називають автотрофними?

Які ознаки є характерними для представників царства Рослини?

Чим відрізняються вищі й нижчі рослини?

На які органи поділяється тіло вищих рослин?

Навіщо рослинам потрібен поділ тіла на корінь і пагін?

V. Домашнє завдання

Догляд за кімнатними рослинами. Пересадка кімнатних рослин
Письмове додавання двоцифрових чисел. Знаходження довжини ламаної лінії
Лікарські рослини в житті людини та їх застосування
О. Копиленко «Кріт-неборака». Г. Тютюнник «Ласочка»
Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язання задач
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія