Характеристика рослин
Цілі уроку: сформулювати поняття про царство Рослини; показати його положення в системі органічного світу; познайомити учнів з основами класифікації рослин.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням рослин.

Базові поняття й терміни уроку: рослини, автотрофи, життєвий цикл, корінь, стебло, листок, ріст, розмноження, фотосинтез, хлорофіл.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Яка наука займається класифікацією живих організмів?

2. Які царства живих організмів ви знаєте?

3. Які характерні ознаки є властивими для царств живої природи?

III. Вивчення нового матеріалу

Урок проводиться як бесіда за схемою.

1. Розповідь учителя про різноманіття рослин та їх значення в природі. Під час цієї розповіді, звертаючись до знань, одержаних учнями в 5–6 класах з курсу «Природознавство», учитель узагальнює характеристику рослин.

Під час уроку вчитель разом з учнями формулює такі положення:

1) Рослини - автотрофні організми, які самі здатні виробляти поживні речовини (органічні) з неорганічних (води та вуглекислого газу) в зелених частинах під час процесу, що називається фотосинтез.

2) Рослини ростуть необмежено довго, не мають органів руху й ведуть прикріплений спосіб життя.

3) Рослини мають органи: стебло, листок, корінь, квітку, плід.

4) Рослини здатні до розмноження - відтворення подібних до себе - і поширення з допомогою насіння.

2. Друга частина уроку передбачає знайомство учнів з основами систематики рослин.

На конкретних прикладах познайомити учнів з поняттями: вид, родина, клас, порядок, відділ, царство рослин; з основними відділами рослин та розподілом рослин на вищі й нижчі.

При цьому учням демонструються фотографії та ілюстрації рослин, гербарні зразки (мохи, водорості, плауни, хвощі, папороті, голонасінні (хвойні), покритонасінні (квіткові)).

Слід відмітити, що поділ рослин на вищі й нижчі заснований на особливостях будови тіла рослин. У вищих рослин тіло розчленоване на органи — корінь і пагін, що складаються з різних тканин. У нижчих рослин тіло представлене таломом, що не поділений на органи й не має тканинної будови.

Життєві форми вищих рослин:

дерево;

чагарник;

напівчагарник;

багаторічна трав’яниста рослина;

однорічна трав’яниста рослина.

Як узагальнення складається спрощена схема філогенетичних зв’язків у царстві Рослини із зазначенням основних відділів (або їх груп) рослин.

Відділи рослин, які будуть вивчатися в цьому курсі:

Зелені водорості.

Червоні водорості.

Діатомові водорості.

Бурі водорості.

Мохоподібні.

Хвощеподібні.

Плауноподібні.

Папоротеподібні.

Голонасінні.

Покритонасінні.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Які організми називають автотрофними?

Які ознаки є характерними для представників царства Рослини?

Чим відрізняються вищі й нижчі рослини?

На які органи поділяється тіло вищих рослин?

Навіщо рослинам потрібен поділ тіла на корінь і пагін?

V. Домашнє завдання

Здоров’я та його ознаки
Косметическое воздействие облепихи
«Мудра дівчина» (українська народна казка). Побутові казки
Творчість Лесі Українки
Народные средства для роста волос
Таблиця множення на 5. Розвязування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька раз

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія