Біологія - наука про живу природу

Цілі уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про біологію як систему наук про живу природу; розглянути об’єкти й методи біології, а також її значення в житті людини.

Обладнання й матеріали:    таблиці із зображенням об’єктів вивчення біології.

Базові поняття й терміни уроку:    біологія, біосфера, ботаніка, зоологія, морфологія, анатомія, систематика, фізіологія, мікробіологія, генетика, цитологія; живлення, дихання, рух, розмноження, ріст і розвиток, обмін речовин і енергії.

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Що ми відносимо до неживої природи?

2. Що ми відносимо до живої природи?

3. Які природні об’єкти вивчає біологія?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Планету Земля оточують кілька оболонок, серед яких виділяють атмосферу, гідросферу, літосферу й біосферу.

Біологія - система наук про життя в усіх його проявах на всіх рівнях організації - від молекулярного до біосферного.

Основні галузі біології

Назва галузі

 

Що вивчає

 

Коли виникла

 

Ботаніка

 

Рослини

 

У давні часи

 

Зоологія

 

Тварин

 

У давні часи

 

Мікологія

 

Гриби

 

У давні часи

 

Морфологія

 

Особливості зовнішньої будови живих
організмів

 

У давні часи

 

Анатомія

 

Особливості внутрішньої будови живих
організмів

 

У давні часи

 

Систематика

 

Класифікацію й номенклатуру живих
організмів

XVIII ст.

 

Цитологія

Клітини живих організмів

XVII–XIX ст.

Гістологія

 

Тканини живих організмів

 

XVII–XIX ст.

Фізіологія

 

Життєдіяльність живих організмів

 

XVII–XIX ст.

Ембріологія

 

Розвиток живих організмів

 

XVII–XIX ст.

Мікробіологія

 

Мікроорганізми

 

XVII–XIX ст.

Вірусологія

Віруси

XIX–ХХ ст.

Генетика

 

Спадковість і мінливість живих організмів

XIX–ХХ ст.

Еволюційна біологія

Еволюцію живих організмів

 

XIX ст.

 

Біохімія

Хімічні процеси в живих організмах

XIX ст.

Біофізика

Фізичні процеси в живих організмах

ХХ ст.

Радіобіологія

Вплив радіації на живі організми

ХХ ст.

Космічна біологія

 

Життєдіяльність організмів в умовах
космічного простору

ХХ ст.

 

Науки, з якими тісно пов’язана біологія: хімія, медицина, сільське господарство, лісове господарство, географія, геологія, фізика, математика, кібернетика, космонавтика, техніка.

Учені, які зробили великий внесок у розвиток біології, - Аристотель, Теофраст, Гален, К. Лінней, Ж. Кюв’є, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін, Е. Геккель, Г. Мендель, Л. Пастер, Д. Й. Івановський, Р. Кох, Т. Морган, І. П. Павлов, І. М. Сєченов, К. А. Тимірязєв, М. І. Вавилов, Ф. Добжанський, Я. Флемінг, Дж. Вотсон, Ф. Крік.

Видатні українські вчені-біологи: І. І. Мечников, С. Г. Навашин, В. І. Вернадський, І. І. Шмальгаузен, О. В. Палладін, М. Ф. Гамалія, Д. К. Заболотний, О. В. Фомін, М. Г. Холодний.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Дати відповіді на питання

Що вивчає біологія?

Які галузі біології ви знаєте?

З якими науками біологія має тісний зв’язок?

Які галузі біології розвиваються давно?

Які галузі біології виникли недавно?

Самостійна робота учнів

Підготувати повідомлення про життя й наукові досягнення Карла Ліннея.

V. Домашнє завдання


Красим ногти правильно: полезные советы
Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей
Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и]
Творчість Лесі Українки
Маникюр на дому
Написання не з дієсловами. Зв’язок дієслів у реченнях з іншими частинами мови

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія