Офіційно-ділова лексика
Мета: познайомити шестикласників з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; формувати загальнопізнавальні вміння використовувати офіційно-ділову лексику в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовну культуру шестикласників.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Настановчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Офіційно-ділова лексика».

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

V. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників

Робота з текстом

Прослухати текст, прочитаний учителем уголос.
До відома керівників підприємств та організацій, населення Херсона та області!

Акціонерний комерційний банк «Аваль» повідомляє про продаж акцій банку третього випуску.

Реалізація акцій проводиться на таких умовах: номінальна вартість однієї акції — 100 грн; акції реалізуються пакетами по 100 шт. з курсовою надбавкою, вартість акції сплачується у національній валюті.

Виплата дивідендів по акціях банку проводиться щоквартально в розмірі 400 відсотків річних.

Запрошуємо Вас стати нашими акціонерами! (З газети).

Дати відповіді на запитання:
1. До якого стилю належить текст? Аргументувати свою думку.

2. Чи є в тексті загальновживана, діалектна, емоційно-експресивна лексика? Чому?

3. Яка лексика переважає в тексті?

4. За якими ознаками ви її знаходите?

VІ. Усвідомлення набутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Словникова вибіркова робота

Записати в зошит слова, які можна використати в офіційно-діловому стилі.
Обґрунтувати свою думку. За допомогою тлумачного словника з’ясувати значення виділених слів. Скласти з ними речення.

Безсмертя, дитячий, нотаріально завірений, бланк, задрімали, сивовусий, пташки, дипломатична аудієнція, акламація, авізо, авуари, злоба, стягнення, комашня, платоспроможність, акт, файний, директива, папірець, скарга, нікчемний, хитромудрий, бракерат, вето, віза, гарант.

Матеріал для вчителя. Акламація — метод прийняття рішень без проведення попереднього голосування, на основі реакції учасників, що виражається вигуками, репліками, оплесками тощо.

Авізо — письмове повідомлення банку, клієнтові або іншому банкові про виконані операції.

Авуари — 1) Різні активи (гроші, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за рахунок яких мають бути проведені платежі. 2) Засоби банку (його каса, рахунки в інших банках, цінні папери, що можуть бути легко реалізовані, векселі тощо), які є на його рахунках у закордонних банках в іноземній валюті.

Стягнення — кара, штраф за невиконання чогось.

Акт — 1. Офіційний документ, запис, протокол. 2. Вчинок, дія. 3. Урочисті збори в наукових установах.

Директива — розпорядження, керівна настанова, вказівки, що даються вищими органами підлеглим.

Скарга — 1. Висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе. 2. Офіційна письмова чи усна заява про незаконні або неправильні дії якої-небудь особи, установи.

Бракерат — виявлення браку і перевірка відповідності продукції стандартам або технічним умовам.

Вето — 1. Остаточна чи умовна заборона, яку може накласти вищий державний орган на рішення нижчого. 2. Позначка на закордонному паспорті, яка є дозволом на в’їзд, виїзд, проживання або проїзд через територію відповідної держави.

Гарант — поручитель, той, хто дає гарантію.

Ти — редактор

Відредагувати сполучення слів. Пояснити свій вибір.
Бувші учні (колишні учні); бути у командировці (бути у відрядженні); великі доходи (великі прибутки); ведучий фахівець (провідний фахівець); винести подяку (скласти подяку); виписка із протоколу (витяг із протоколу); вільна вакансія (вакансія); згідно інструкції (згідно з інструкцією);

всезагальні збори (загальні збори); вступний взнос (вступний внесок); діючі правила (чинні правила); міри перестороги (запобіжні заходи); жила площа (житлова площа); налоговий прес (податковий тиск); заключати угоду (укладати угоду).

Пояснювальний диктант

Записати під диктовку текст, визначити його стиль, свою думку аргументувати. Пояснити правопис слів з вивченими орфограмами.
Постанова Президії Верховної Ради України

Про прапор України

Президія Верховної Ради України постановляє:

До прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах

використовувати синьо-жовтий прапор.

м. Київ Голова Верховної Ради України

18 вересня 1991 року Л. Кравчук

Творча робота

Скласти діалог на тему «Телефонний дзвінок до лікарні». Яким стилем мовлення ви будете користуватися? Чому?
VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на запитання:

1. Які ознаки має офіційно-ділова лексика?

2. Що таке канцеляризм, шаблон, кліше?

3. Які лексичні одиниці не можна вживати в офіційно-діловому стилі? Чому?

VІІІ. Підсумок уроку

ІX. Домашнє завдання

Знайти уривки текстів офіційно-ділового стилю. Записати їх і підкреслити офіційно-ділову лексику. Значення незрозумілих слів з’ясувати за тлумачним словником.

Маски для лица
Диета..
Боязнь бывших подружек вашего мужчины!
Стійкі і нестійкі ступені мажорного звукоряду. Вивчення української народної пісні "Веселі чобітки”
Чем заняться в зимние праздники
10 способов гарантировано улучшить свою жизнь

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія