Навчальний письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму
Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістовно-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму, сприймати письмовий текст, розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитаного тексту.
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань шестикласників задля порівняння нових знань з базовими
ІV. Колективна робота з текстом
• Прочитати текст уголос. Придумати заголовок. Переказати прочитане стисло, зберігаючи тип і стиль мовлення.
Покоління народу проходять одне за другим, але результатом кожного покоління залишаються в мові слова — у спадщину нащадкам. У скарбницю рідного слова складає одне покоління за другим плоди глибоких сердечних порухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя і пережитої радості, словом, увесь слід свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові.
Мова є найбільш живий, найбільш різноманітний і міцний зв’язок, що з’єднує минулі, сучасні й прийдешні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле. Вона не тільки виражає собою життєвість народу, але є, власне, саме життя. Коли зникає мова — народу немає більше! (К. Ушинський, 94 сл.).
• Дати відповіді на запитання й виконати завдання до тексту:
1. Яку думку стверджує в цьому тексті автор?
2. Що в тексті є тезою?
3. Прочитати речення і словосполучення, що є доведенням у тексті.
4. Як би ви закінчили цей роздум?
• Виписати ключові слова, за якими можна докладно переказати поданий текст-роздум.
Самостійна робота з творчим завданням
• Прочитати тексти. Визначити тип мовлення кожного.
Текст 1
Просте, звичайне слово, яке щодня повторюємо і ми, і наші діти. А скільки воно таїть у собі найкращих, незабутніх спогадів! Скільки пов’язано з ним вдячних перемог і звершень у кожної людини! Учитель навчив нас писати й читати перше слово — мати. Потім такі, як земля, сонце, народ, праця.
І не тільки навчив писати й читати ці слова, а й допоміг збагнути їх глибинний зміст, прищепив нам почуття обов’язку, допоміг поступово знаходити своє місце в житті… (В. Кучер).
Текст 2
Спілкування людей може мати двоякий характер: один тільки говорить, а інший тільки слухає або ж мовець і слухач міняються ролями. В першому випадку це буде монолог, а в другому — діалог (полілог). Діалог характеризується наявністю двох або більше співрозмовників. Ця форма спілкування використовується у повсякденному житті людей і має різні форми: розмова в сім’ї, на вулиці, судове слідство, шкільний урок тощо. Дотримання правил мовного етикету в діалозі — обов’язкова умова при спілкуванні і невід’ємна ознака високого рівня мовної культури… (З підручника).
• Довести, чи впливає тип мовлення на стиль тексту. Якщо так, то обґрунтувати відповідь у формі роздуму. Порівняти свою думку з думкою товариша.
• Переказати текст-роздум, доповнюючи власною інформацією й дотримуючи означеного типу мовлення.
Структура тексту типу роздуму
1. Роздум (міркування) — твір або частина твору, у якій автор висловлює свої думки, переживання, почуття.
2. Роздум обов’язково містить три частини: тезу, доведення, висновки.
3. Теза — положення, висловлене в тексті, що коротко й чітко формулює ідею твору, правдивість якого треба довести.
4. Доведення — логічна форма встановлення правильності будь-якого судження на підставі інших суджень, істинність яких перевірена практикою.
5. Висновок — остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань.
6. Текст типу роздуму найчастіше будують у формі монологу.
Завдання на розвиток мислення і мовлення
• Прочитати тези. Пояснити їхній зміст.
1. Вік прожити — не поле перейти, тому що… . 2. Не родись багатий, а родись щасливий, оскільки… . 3. Найкращою людиною для кожного є мати, тому що… . 4. Життя, як стерня, не пройдеш, ноги не вколовши, бо… . 5. Найкращий учитель — книга, тому що… . 6. Нема гіршого ворога, як дурний розум, тому що… .
• Усно дібрати розгорнуті та стягнені доведення.
Підготовка до написання докладного переказу
художнього тексту-роздуму (робота в парах)
• Прослухати прочитаний уголос вашим товаришем текст. Дібрати заголовок. Визначити стиль мовлення. Довести, що цей текст належить до роздуму.
Кожен народ має свої звичаї, що вироблялися протягом багатьох століть і освячені віками. Але звичаї не відокремлене явище в житті народу, а втілені в рухи і дію світовідчуття та взаємини між окремими людьми, які, у свою чергу, впливають на духовну культуру нації.
Звичаї — це ті неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і найбільших усенаціональних справах. Звичаї і мова — ось ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю.
В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Наш великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається:
Чи ти рано до схід-сонця
Богу не молилась?
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей звичаїв — то такий же великий гріх для матері, як і гріх — не молитися Богові… (За О. Воропаєм, 162 сл.).
• Скласти план, яким можна скористатися під час переказу тексту.
V. Узагальнення зробленого на уроці
VI. Домашнє завдання
Оформити письмово докладний переказ художнього тексту-роздуму, роботу над яким розпочато на уроці.

Основные элементы минета
Если у вас ломкие и сухие волосы
Красивый маникюр
Какую кисть выбрать?!
Ванна или как расслабится?!
Уход за волосами

Реферати
 • Всі реферати
 • Архітектура
 • Астрономія, авіація
 • Аудит
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографія, автобіографія
 • Біологія
 • Бухгалтерський облік
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геологія
 • Гроші і кредит
 • Державне регулювання
 • Діловодство
 • Екологія
 • Економіка підприємства
 • Економічна теорія
 • Журналістика
 • Іноземні мови
 • Інформатика, програмування
 • Історія всесвітня
 • Історія України
 • Історія економічних вчень
 • Краєзнавство
 • Кулінарія
 • Культура
 • Література
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина та здоров'я
 • Менеджмент
 • Міжнародні відносини
 • Мікроекономіка
 • Мовознавство
 • Педагогіка
 • Підприємництво
 • Політологія
 • Право
 • Релігієзнавство
 • Промисловість
 • Сільське господарство
 • Сочинения на русском
 • Соціологія
 • Литература на русском
 • Страхування
 • Твори
 • Фізика
 • Фізична культура
 • Філософія
 • Фінанси
 • Хімія
 • Цінні папери
 • Логіка
 • Туризм
 • Психологія